2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
castellano 
 
Dret (2002)
 Asignaturas
  CONTRATACIÓN MERCANTIL
   Contenidos
tema Subtema
1. TEORIA GENERAL DE LES OBLIGACIONS I DELS CONTRACTES MERCANTILS. 1. Introducció.
2. Fonts.
3. Especialitats mercantils de la teoria general de les obligacions.
4. Especialitats mercantils de la teoria general dels contractes.
5. Contractació electrònica.
6. Condicions Generals de la Contractació.
2. EL CONTRACTE DE COMPRA-VENDA MERCANTIL. 1. Introducció
2. Concepte i requisits de la compra-venda mercantil.
3. Contingut del contracte.
4. Extinció del contracte.
5. Compra-vendes especials.
6. El contracte de leasing.


3. ELS CONTRACTES DE TRANSPORT TERRESTRE I AERI. 1. Introducció.
2. Qüestions generals sobre els contractes de transport.
3. El transport de coses per via terrestre.
4. El transport de viatgers per via terrestre.
5. El transport aeri de coses y viatgers.

4. ELS CONTRACTES DE COMISSIÓ, AGÈNCIA I MEDIACIÓ. 1. Introducció.
2. El contracte de comissió.
3. El contracte d’agència.
4. El contracte de mediació o correduria.
5. El contracte de concessió o distribució.


5. ELS CONTRACTES DE DEPÒSIT I DE PRÉSTAM. 1. Introducció.
2. El contracte de dipòsit mercantil.
3. El contracte de prèstec mercantil.6. ELS CONTRACTES BANCARIS. 1. Introducció.
2. Dret bancari.
3. Les entitats de crèdit. Concepte i classes.
4. Fonts del Dret bancari.
5. Llei de crèdit al consum.
6. Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris.El comisionat per a la defensa del cliente de servicios bancarios.
7. El contracte de compte corrent bancari.
8. Operacions bancàries passives.
9. Operacions bancàries actives.
10. Operacions bancàries neutres.

7. EL CONTRACTE D’ASSEGURANÇA. 1. Introducció.

2 . Teoria general.
2.1 Funció econòmica y pressupostos del segur privat.
2.2 Dret mercantil i dret de les assegurances.
2.3 Concepte i classificació del contracte d’assegurança.
2.4 Elements del contracte d’assegurança.

3. Les assegurances contra danys: teoria general i tipus.
3.1 Les assegurances contra danys com a assegurances d’indemnització estricta.
3.2 Les obligacions de les parts a les assegurances contra danys.
3.3 L’alienació del objecte assegurat.
3.4 L’extinció del contracte d’assegurança contra danys.
3.5 L’assegurança contra incendis.
3.6 L’assegurança contra robatori.
3.7 Les assegurances agràries.
3.8 L’assegurança de transport terrestre de mercaderies.
3.9 L’assegurança de responsabilitat civil.
3.10 L’assegurança obligatòria d’automòbils.
3.11. L’assegurança de lucre cessant.
3.12 L’assegurança de crèdit i caució.
3.13 El contracte de reassegurança: funció econòmica i concepte.

4. Les assegurances de persones.
4.1 Introducció.
4.2 L’assegurança sobre la vida.
4.3 L’assegurança de malaltia.
4.4 L’assegurança d’accidents.