2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
   Fonts d'informació
Bàsica MOLAS BATLLORI, I, Derecho Constitucional, Técnos, Madrid, 2005
APARICIO PÉREZ, M.A, Introducción al sistema político y constitucional español, Ariel, Barcelona, 1991
LÓPEZ GUERRA, L, Introducción al Derecho Constitucional, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995
FOSSAS ESPADALER, E.; PÉREZ FRANCESC, J.Ll., Lliçons de Dret Constitucional, Proa, Barcelona, 1997
VIVER PI-SUNYER, C., L'ordenament constitucional. Constitucio, Vicens-Vives, Barcelona, 1991
APARICIO PÉREZ, M.A. (Director i Coordinador), Manual de Derecho Constitucional, Atelier, Barcelona, 2009
http://narros.congreso.es/constitucionhttp://www.congreso.eshttp://www.senado.eshttp://www.parlament.cathttp://www.casareal.es/http://www.poderjudicial.eshttps://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/1215197884559/DetalleInicioTramites.html http://www.tribunalconstitucional.eshttp://www.defensordelpueblo.eshttp://www.la-moncloa.eshttp://www.gencat.cat/generalitat/cat/govern/index.htmhttp://www.juntaelectoralcentral.es/portal/page/portal/JuntaElectoralCentral/JuntaElectoralCentral http://www.sindic.cathttp://www.cac.cat  http://europa.eu 
Complementària

Per la preparació de les pràctiques (debats) dels "Reculls de premsa" s'haurà d'aprofundir fora de classe en els continguts dels temes a debatre, mitjançant la utilització de repertoris de legislació, reculls de jurisprudència, manuals recomanats,  articles de premsa i realitzar treball de recerca i investigació sobre els temes a debatre a classe.

Per la preparació de les pràctiques d' "Esquemes constitucionals", s'haurà de treballar a fons els temes impartits a classe, tot desenvolupant cada tema assignat mitjançant els manuals, la legislació i el treball de camp (videos, entrevistes, pemsa...).