2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  DRET SINDICAL II
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Genèric
 A4 Genèric
 A5 Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució
 A6 Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball
 A7 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Genèric
 B2 Genèric
 B4 Genèric
 B5 Genèric
 B6 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors