2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  DRET DEL TREBALL II
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 1 3
Sessió Magistral
A1
A7
30 1 31
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A1
A7
C3
20 9 29
Atenció personalitzada
2 1 3
 
Proves objectives de tipus test
A1
A7
4 40 44
Proves mixtes
A1
A7
C3
2 13 15
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat