2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Genèric
 A2 Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades
Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans amb criteris d’eficiència i eficàcia
 A4 Genèric
 A5 Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu
 A10 Genèric
 A12 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Genèric
 B4 Genèric
 B7 Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C5 Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat