2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A7
A9
35 0 35
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A7
A9
10 24 34
Mètode del cas (dret)
A7
A9
10 10 20
Debats
A9
4 6 10
Atenció personalitzada
8 0 8
 
Proves objectives de tipus test
A7
A9
2 10 12
Proves pràctiques
A7
C4
2 10 12
Proves orals
A7
A9
2 15 17
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat