2011_12
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
 
 
Grado de Derecho (2009)
 Asignaturas
  INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Presentaciones/exposiciones
A7
A9
C4
L'alumne de forma voluntaria podrà realitzar una exposició a classe en grup en relació a algun epigraf del programa de l'assignatura 5%
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A7
A9
Al llarg del curs es realitzaràn diferents pràctiques relacionades amb la part teòrica del temari, pràctiques que tenen com a objectiu comprovar si l'alumne sap aplicar la formació adquirida 15%
Trabajos
A7
A9
Els alumnes podran realitzar un treball d'aprofundiment en l'estudi i anàlisis d'una concreta institució jurídica 5%
Pruebas orales
A7
A9
L'examen final del curs on s'avaluarà la totalitat del temari serà un examen oral 50%
Pruebas objetivas de tipo test
A7
A9
Al mig del curs es farà un examen alliberatori d'una part del temari.Prova que tindrà com a objectiu l'estudi dels drets processals fonamentals 25%
Otros  

L'assistència regular a classe i la seva participació activa serà avaluada de forma positiva

5%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

L'avaluació en segona convocatoria de l'assignatura consistirà solament en un examen oral