2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  CIÈNCIA POLÍTICA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
CE11
Comentari de text sobre algun dels aspectes abordats al llarg dels seminaris. 40%
Proves objectives de tipus test
CE11
Preguntes amb resposta binària (V/F) 30%
Proves de desenvolupament
CE11
Exposició d'un tema relacionat amb els continguts de l'assignatura per part de l'estudiant. 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria consistirà en una prova tipus test, una prova de desenvolupament i una prova pràctica. Cada estudiant només haurà de realitzar aquelles que no hagi superat durant el curs.