2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL Codi 15214105
Ensenyament
Grau de Dret (2009)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
8 Obligatòria Segon Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
QUINTERO OLIVARES, GONZALO
TORRES ROSELL, NÚRIA
MARQUÈS BANQUÉ, MARIA
Adreça electrònica gonzalo.quintero@urv.cat
nuria.torres@urv.cat
miriam.morell@urv.cat
ricardo.fernandez@urv.cat
Professors/es
QUINTERO OLIVARES, GONZALO
TORRES ROSELL, NÚRIA
MORELL CALVO, MIRIAM
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, RICARDO
Web
Informació rellevant Estudi dels diversos delictes existents al nostre Dret penal, mostrant no només la seva regulació, sinó també la interpretació que en fan els tribunals a l'hora de la seva aplicació en la pràctica. Igualment, en aquesta assignatura l'alumne haurà d'aplicar els coneixements adquirits a la Part General del Dret penal.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent