2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
   Fonts d'informació
Bàsica

L'àrea de Dret penal recomana preparar l'assignatura emprant estrictament la legislació i bibliografia recomanada i desaconsella la utlització d'apunts de cap mena.


Bibliografia bàsica:

1. Quintero Olivares, G. et al., Compendio de la Parte Especial del Derecho Penal, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2016


Bibliografia complementària:

1. Quintero Olivares, G. (Coord.), Comentario a la reforma penal de 2015, Thomson Reuters Aranzadi, 2015

2. Quintero Olivares, G. (Dir.). Comentarios al Código Penal Español, 7ª ed., Thomson-Aranzadi. Cizur Menor, 2016

3. Muñoz Conde, F. Derecho Penal. Parte Especial. 20a ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2015

Complementària