2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  DRETS REALS
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Classe teòrica. ÉS REQUISIT INDISPENSABLE L'ESTUDI PREVI PER PART DE L'ALUMNE DE LA INSTITUCIÓ QUE S'EXPLICARÀ A CLASSE
Resolució de problemes, exercicis Aplicació pràctica de conceptes teòrics. ÉS REQUISIT INDISPENSABLE L'ESTUDI PREVI PER PART DE L'ALUMNE DE LA INSTITUCIÓ QUE S'EXPLICARÀ A CLASSE
Atenció personalitzada Atenció a petició de l'alumne, al despatx del professor o amb mitjans telemàtics, per tal de resoldre els dubtes sorgits de les explicacions de classe i de l'estudi individual per part de l'alumne.