2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  DRET PROCESSAL PENAL
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Exposició general de l'assignatura
Sessió Magistral Explicació dels temes del programa
Debats Discussió a classe de problemes o qüestions prèviament seleccionades
Presentacions / exposicions Exposició de temes diversos a classe
Treballs Redacció d'escrits jurídics i resolució de casos pràctics
Atenció personalitzada Realització de tutories