2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
   Fonts d'informació
Bàsica AA. VV. (editorial Marcial Pons), Manual de Derecho del Transporte, última edición,
AA. VV. (editorial Marcial Pons), Revista de Derecho del Transporte , ,
R. Uría y A. Menéndez (Dirs.), Curso de Derecho Mercantil, vol. II, última edición,
J. L. Gabaldón y J. M. Ruiz Soroa, Manual de Derecho de la Navegación marítima, última edición,

-Manuals de Dret Mercantil.

-Manual del sistema financiero español. A. Cuervo y otros. Ed. Ariel economía.

-Derecho del mercado financiero. Fernando Zunzunegui. Ed. Marcial Pons.

-La ordenación del mercado de valores: un ordenamiento dinámico. Jaime Abella. De. Tecnos.

-Curso de Bolsa i mercados financieros. Sanchez Fernandez de Valderrama Jose Luis, editorial Ariel, Barcelona 1.996.

-Derecho del Mercado de valores. Tapia Hermida Alberto Javier. Editorial Bosch, Barcelona 2000.

-Lecciones de derecho bancario i bursàtil, coordinado por Fernando Zunzunegui, Madrid, Colex 2001.

-El contrato bancario de administración de valores anotados en cuenta. Ed. Marcial Pons, 2004. Isabel Rodriguez Martinez.

Complementària J. L. Pulido Begines, Instituciones de Derecho de la Navegación Marítima, ,
I. Arroyo Martínez, Curso de Derecho Marítimo, última edición,