2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
   Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
CONTRACTACIÓ MERCANTIL/15072222

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DRET MERCANTIL I/15071027
DRET MERCANTIL II/15072028