2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT Codi 15214246
Ensenyament
Grau de Dret (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
ADAN DOMENECH, FEDERICO
Adreça electrònica federic.adan@urv.cat
Professors/es
ADAN DOMENECH, FEDERICO
Web
Informació rellevant Aquesta assignatura optativa és una de les 9 que ha de cursar l'estudiant per assolir la menció en Dret de l'empresa i de la contractació. El conveni arbitral. L’organització arbitral.
La competència C1 només l'adquiriran els estudiants que cursin i superin l'assignatura impartida i avaluada en llengua anglesa. L'assignatura també es pot seguir en català i castellà. En el cas que l'estudiant triï aquesta opció no podrà assolir la competència C1.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent