2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15214005 CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS Primer
Formació bàsica 6
15214002 DRET ROMÀ Primer
Formació bàsica 6
15214001 HABILITATS DEL JURISTA Primer
Formació bàsica 6
15214003 HISTÒRIA DEL DRET Primer
Formació bàsica 6
15214004 TEORIA DEL DRET Primer
Formació bàsica 6
15214009 CIÈNCIA POLÍTICA Segon
Formació bàsica 6
15214010 ECONOMIA Segon
Formació bàsica 6
15214101 FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA Segon
Obligatòria 6
15214006 INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL Segon
Formació bàsica 6
15214007 PART GENERAL DEL DRET CIVIL Segon
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15214113 DRET COMPARAT Primer
Obligatòria 3
15214106 DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES Primer
Obligatòria 6
15214103 DRET INTERNACIONAL PÚBLIC Primer
Obligatòria 8
15214104 DRET PENAL. PART GENERAL Primer
Obligatòria 8
15214110 ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES Primer
Obligatòria 6
15214111 ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Segon
Obligatòria 4
15214102 DRETS FONAMENTALS Segon
Obligatòria 5
15214107 DRETS REALS Segon
Obligatòria 6
15214105 ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL Segon
Obligatòria 8
15214008 INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA Segon
Formació bàsica 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15214108 DRET DE FAMÍLIA Primer
Obligatòria 4
15214109 DRET DE SUCCESSIONS Primer
Obligatòria 5
15214114 DRET FINANCER Primer
Obligatòria 6
15214112 L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS Primer
Obligatòria 6
15214116 DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL Segon
Obligatòria 8
15214117 DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL Segon
Obligatòria 8
15214119 DRET PROCESSAL CIVIL Segon
Obligatòria 7
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15214118 DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI Primer
Obligatòria 7
15214120 DRET PROCESSAL PENAL Primer
Obligatòria 3
15214115 SISTEMA TRIBUTARI Primer
Obligatòria 7
15214121 DRET INTERNACIONAL PRIVAT Segon
Obligatòria 8
15214122 FILOSOFIA DEL DRET Segon
Obligatòria 3
15214401 PRÀCTIQUES EXTERNES Segon
Pràctiques Externes obligatòria 6
15214301 TREBALL DE FI DE GRAU Segon
Treball fi de grau 6
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15214219 ACCIÓ EXTERIOR DE LA UNIÓ EUROPEA Primer
Optativa 4
15214204 DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA Primer
Optativa 4
15214206 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA Primer
Optativa 4
15214226 DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT Primer
Optativa 4
15214212 DRET LOCAL Primer
Optativa 4
15214217 DRET PENAL ECONÒMIC I DE L'EMPRESA Primer
Optativa 4
15214251 DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME Primer
Optativa 4
15214236 FONAMENTS DEL DRET PÚBLIC AMBIENTAL Primer
Optativa 4
15214240 INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Primer
Optativa 4
15214220 JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL Primer
Optativa 4
15214255 LA PLANIFICACIÓ TRIBUTÀRIA DE L'EMPRESA Primer
Optativa 4
15214250 LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA Primer
Optativa 4
15214247 LES GARANTIES DEL CRÈDIT Primer
Optativa 4
15214239 RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC Primer
Optativa 4
15214225 SOCIOLOGIA DEL DRET Primer
Optativa 4
15214253 CONTRACTACIÓ MERCANTIL Segon
Optativa 4
15214252 DRET DE DANYS Segon
Optativa 4
15214254 DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL Segon
Optativa 4
15214249 DRET DEL MERCAT DE VALORS Segon
Optativa 4
15214221 DRET PARLAMENTARI Segon
Optativa 4
15214208 FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU Segon
Optativa 4
15214215 HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ Segon
Optativa 4
15214214 HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS Segon
Optativa 4
15214246 L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT Segon
Optativa 4
15214234 LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT Segon
Optativa 4
15214248 LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA Segon
Optativa 4
15214210 NACIONALITAT I ESTRANGERIA Segon
Optativa 4
15214211 PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS Segon
Optativa 4
15214230 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT Anual
Optativa 4