2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15214005 CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS 1Q
Formació bàsica 6
15214002 DRET ROMÀ 1Q
Formació bàsica 6
15214001 HABILITATS DEL JURISTA 1Q
Formació bàsica 6
15214003 HISTÒRIA DEL DRET 1Q
Formació bàsica 6
15214004 TEORIA DEL DRET 1Q
Formació bàsica 6
15214009 CIÈNCIA POLÍTICA 2Q
Formació bàsica 6
15214010 ECONOMIA 2Q
Formació bàsica 6
15214101 FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA 2Q
Obligatòria 6
15214006 INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL 2Q
Formació bàsica 6
15214007 PART GENERAL DEL DRET CIVIL 2Q
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15214113 DRET COMPARAT 1Q
Obligatòria 3
15214106 DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES 1Q
Obligatòria 6
15214103 DRET INTERNACIONAL PÚBLIC 1Q
Obligatòria 8
15214104 DRET PENAL. PART GENERAL 1Q
Obligatòria 8
15214110 ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES 1Q
Obligatòria 6
15214111 ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 2Q
Obligatòria 4
15214102 DRETS FONAMENTALS 2Q
Obligatòria 5
15214107 DRETS REALS 2Q
Obligatòria 6
15214105 ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL 2Q
Obligatòria 8
15214008 INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA 2Q
Formació bàsica 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15214108 DRET DE FAMÍLIA 1Q
Obligatòria 4
15214109 DRET DE SUCCESSIONS 1Q
Obligatòria 5
15214114 DRET FINANCER 1Q
Obligatòria 6
15214112 L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS 1Q
Obligatòria 6
15214116 DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL 2Q
Obligatòria 8
15214117 DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL 2Q
Obligatòria 8
15214119 DRET PROCESSAL CIVIL 2Q
Obligatòria 7
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15214118 DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI 1Q
Obligatòria 7
15214120 DRET PROCESSAL PENAL 1Q
Obligatòria 3
15214115 SISTEMA TRIBUTARI 1Q
Obligatòria 7
15214121 DRET INTERNACIONAL PRIVAT 2Q
Obligatòria 8
15214122 FILOSOFIA DEL DRET 2Q
Obligatòria 3
15214401 PRÀCTIQUES EXTERNES 2Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 6
15214301 TREBALL DE FI DE GRAU 2Q conv. única
Treball fi de grau 6
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15214219 ACCIÓ EXTERIOR DE LA UNIÓ EUROPEA 1Q
Optativa 4
15214204 DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA 1Q
Optativa 4
15214206 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA 1Q
Optativa 4
15214226 DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT 1Q
Optativa 4
15214212 DRET LOCAL 1Q
Optativa 4
15214269 DRET PENAL CONSTITUCIONAL 1Q
Optativa 4
15214251 DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME 1Q
Optativa 4
15214220 JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL 1Q
Optativa 4
15214255 LA PLANIFICACIÓ TRIBUTÀRIA DE L'EMPRESA 1Q
Optativa 4
15214250 LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA 1Q
Optativa 4
15214248 LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA 1Q
Optativa 4
15214247 LES GARANTIES DEL CRÈDIT 1Q
Optativa 4
15214239 RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC 1Q
Optativa 4
15214225 SOCIOLOGIA DEL DRET 1Q
Optativa 4
15214253 CONTRACTACIÓ MERCANTIL 2Q
Optativa 4
15214252 DRET DE DANYS 2Q
Optativa 4
15214254 DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL 2Q
Optativa 4
15214202 DRET DELS MERCATS FINANCERS 2Q
Optativa 4
15214221 DRET PARLAMENTARI 2Q
Optativa 4
15214208 FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU 2Q
Optativa 4
15214215 HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ 2Q
Optativa 4
15214214 HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS 2Q
Optativa 4
15214246 L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT 2Q
Optativa 4
15214234 LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT 2Q
Optativa 4
15214235 LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA 2Q
Optativa 4
15214210 NACIONALITAT I ESTRANGERIA 2Q
Optativa 4
15214211 PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS 2Q
Optativa 4
15214230 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT AN
Optativa 4