2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Primer CursSegon Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
5
2
1
4
0
0
1
HABILITATS DEL JURISTA
1
5
2
1
4
0
0
2
DRET ROMÀ
1
5
2
1
4
0
0
3
HISTÒRIA DEL DRET
1
5
2
1
4
0
0
4
TEORIA DEL DRET
1
5
2
1
4
0
0
5
CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
1
5
2
1
4
0
0
6
INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
1
5
2
1
4
0
0
7
PART GENERAL DEL DRET CIVIL
1
5
2
1
4
0
0
9
CIÈNCIA POLÍTICA
1
5
2
1
4
0
1
0
ECONOMIA
1
5
2
1
4
1
0
1
FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
1
5
2
1
4
0
0
8
INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
1
5
2
1
4
1
0
2
DRETS FONAMENTALS
1
5
2
1
4
1
0
3
DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
1
5
2
1
4
1
0
4
DRET PENAL. PART GENERAL
1
5
2
1
4
1
0
5
ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
1
5
2
1
4
1
0
6
DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
1
5
2
1
4
1
0
7
DRETS REALS
1
5
2
1
4
1
1
0
ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
1
5
2
1
4
1
1
1
ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
1
5
2
1
4
1
1
3
DRET COMPARAT
A1Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació
de l’ordenament jurídic
RA1Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214113/DRET COMPARAT
 RA2Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214113/DRET COMPARAT
 RA3Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214113/DRET COMPARAT
 RA4Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214113/DRET COMPARAT
 RA5Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214002/DRET ROMÀ
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214010/ECONOMIA
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214107/DRETS REALS
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214113/DRET COMPARAT
 RA6Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214002/DRET ROMÀ
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214010/ECONOMIA
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214107/DRETS REALS
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214113/DRET COMPARAT
 RA7Genèric
    RA7 - Genèric

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA7 - Genèric

15214002/DRET ROMÀ
    RA7 - Genèric

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA7 - Genèric

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA7 - Genèric

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA7 - Genèric

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA7 - Genèric

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA7 - Genèric

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA7 - Genèric

15214010/ECONOMIA
    RA7 - Genèric

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA7 - Genèric

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA7 - Genèric

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA7 - Genèric

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA7 - Genèric

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA7 - Genèric

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA7 - Genèric

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA7 - Genèric

15214107/DRETS REALS
    RA7 - Genèric

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA7 - Genèric

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Genèric

15214113/DRET COMPARAT
A2Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i
comparades
RA1Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214113/DRET COMPARAT
 RA2Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214113/DRET COMPARAT
 RA3Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214113/DRET COMPARAT
 RA4Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214113/DRET COMPARAT
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15214002/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15214010/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Genèric

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Genèric

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA5 - Genèric

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Genèric

15214107/DRETS REALS
    RA5 - Genèric

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Genèric

15214113/DRET COMPARAT
A3Assessorar, mitjançar, negociar i resoldre conflictes des d’una perspectiva jurídica
RA1Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214113/DRET COMPARAT
 RA2Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214113/DRET COMPARAT
 RA3Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214113/DRET COMPARAT
 RA4És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214010/ECONOMIA
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214107/DRETS REALS
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214113/DRET COMPARAT
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15214002/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15214010/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Genèric

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Genèric

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA5 - Genèric

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Genèric

15214107/DRETS REALS
    RA5 - Genèric

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Genèric

15214113/DRET COMPARAT
A4Identificar qüestions jurídiques a partir d’un conjunt complex de fets no estructurats
jurídicament
RA1Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214113/DRET COMPARAT
 RA2Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214113/DRET COMPARAT
 RA3Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214113/DRET COMPARAT
 RA4Genèric
    RA4 - Genèric

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Genèric

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Genèric

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Genèric

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Genèric

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Genèric

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Genèric

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Genèric

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Genèric

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Genèric

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Genèric

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Genèric

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Genèric

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Genèric

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Genèric

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Genèric

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Genèric

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Genèric

15214113/DRET COMPARAT
A5Seleccionar informació no jurídica rellevant per utilitzar-la en un context jurídic
RA1Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214113/DRET COMPARAT
 RA2Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214113/DRET COMPARAT
 RA3És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214010/ECONOMIA
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214107/DRETS REALS
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214113/DRET COMPARAT
 RA4Genèric
    RA4 - Genèric

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Genèric

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Genèric

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Genèric

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Genèric

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Genèric

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Genèric

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Genèric

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Genèric

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Genèric

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Genèric

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Genèric

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Genèric

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Genèric

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Genèric

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Genèric

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Genèric

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Genèric

15214113/DRET COMPARAT
A6Elaborar documents jurídics o amb rellevància jurídica complexos
RA1Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214113/DRET COMPARAT
 RA2Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214113/DRET COMPARAT
 RA3Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214113/DRET COMPARAT
 RA4Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214113/DRET COMPARAT
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15214002/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15214010/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Genèric

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Genèric

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA5 - Genèric

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Genèric

15214107/DRETS REALS
    RA5 - Genèric

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Genèric

15214113/DRET COMPARAT
A7Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
RA1Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214113/DRET COMPARAT
 RA2Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214113/DRET COMPARAT
 RA3Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214113/DRET COMPARAT
 RA4Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214113/DRET COMPARAT
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15214002/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15214010/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Genèric

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Genèric

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA5 - Genèric

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Genèric

15214107/DRETS REALS
    RA5 - Genèric

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Genèric

15214113/DRET COMPARAT
A8Reconèixer el caràcter unitari de l’ordenament jurídic i la interdisciplinarietat dels
problemes jurídics
RA1Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214113/DRET COMPARAT
 RA2És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214010/ECONOMIA
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214107/DRETS REALS
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214113/DRET COMPARAT
 RA3Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214113/DRET COMPARAT
 RA4Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214113/DRET COMPARAT
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15214002/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15214010/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Genèric

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Genèric

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA5 - Genèric

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Genèric

15214107/DRETS REALS
    RA5 - Genèric

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Genèric

15214113/DRET COMPARAT
A9Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva
gènesi i evolució històrica
RA1Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214113/DRET COMPARAT
 RA2Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214113/DRET COMPARAT
 RA3És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214010/ECONOMIA
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214107/DRETS REALS
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214113/DRET COMPARAT
 RA4Genèric
    RA4 - Genèric

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Genèric

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Genèric

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Genèric

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Genèric

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Genèric

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Genèric

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Genèric

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Genèric

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Genèric

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Genèric

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Genèric

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Genèric

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Genèric

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Genèric

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Genèric

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Genèric

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Genèric

15214113/DRET COMPARAT
A10Utilitzar de manera precisa el dret aplicable, involucrant-se en els problemes d’actualitat
RA1Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214113/DRET COMPARAT
 RA2Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214113/DRET COMPARAT
 RA3Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214113/DRET COMPARAT
 RA4Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214113/DRET COMPARAT
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15214002/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15214010/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Genèric

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Genèric

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA5 - Genèric

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Genèric

15214107/DRETS REALS
    RA5 - Genèric

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Genèric

15214113/DRET COMPARAT
A11Distingir entre el raonament jurídic i els arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i
social
RA1Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214113/DRET COMPARAT
 RA2Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214113/DRET COMPARAT
 RA3Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214113/DRET COMPARAT
 RA4Genèric
    RA4 - Genèric

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Genèric

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Genèric

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Genèric

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Genèric

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Genèric

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Genèric

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Genèric

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Genèric

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Genèric

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Genèric

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Genèric

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Genèric

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Genèric

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Genèric

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Genèric

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Genèric

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Genèric

15214113/DRET COMPARAT
B1Aprendre a aprendre
RA1Fa preguntes raonades per aprendre
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214113/DRET COMPARAT
 RA2Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214113/DRET COMPARAT
 RA3Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214113/DRET COMPARAT
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214113/DRET COMPARAT
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214113/DRET COMPARAT
 RA3Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214113/DRET COMPARAT
 RA4Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214113/DRET COMPARAT
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació
RA1Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214113/DRET COMPARAT
 RA2Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214113/DRET COMPARAT
 RA3Identifica les causes i fins de la innovació
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214113/DRET COMPARAT
 RA4Aplica tècniques innovadores i obté resultats
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214113/DRET COMPARAT
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214113/DRET COMPARAT
 RA3Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb les dades donades
i la bibliografia recomanda
    RA3 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb les dades donades
i la bibliografia recomanda

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb les dades donades
i la bibliografia recomanda

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb les dades donades
i la bibliografia recomanda

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb les dades donades
i la bibliografia recomanda

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb les dades donades
i la bibliografia recomanda

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb les dades donades
i la bibliografia recomanda

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb les dades donades
i la bibliografia recomanda

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb les dades donades
i la bibliografia recomanda

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb les dades donades
i la bibliografia recomanda

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb les dades donades
i la bibliografia recomanda

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb les dades donades
i la bibliografia recomanda

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb les dades donades
i la bibliografia recomanda

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb les dades donades
i la bibliografia recomanda

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb les dades donades
i la bibliografia recomanda

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb les dades donades
i la bibliografia recomanda

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb les dades donades
i la bibliografia recomanda

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb les dades donades
i la bibliografia recomanda

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb les dades donades
i la bibliografia recomanda

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb les dades donades
i la bibliografia recomanda

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb les dades donades
i la bibliografia recomanda

15214113/DRET COMPARAT
 RA4Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
    RA4 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15214113/DRET COMPARAT
 RA5Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica
    RA5 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15214002/DRET ROMÀ
    RA5 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15214010/ECONOMIA
    RA5 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA5 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15214107/DRETS REALS
    RA5 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15214113/DRET COMPARAT
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida
RA1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15214113/DRET COMPARAT
 RA2Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva
    RA2 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15214113/DRET COMPARAT
 RA3Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15214113/DRET COMPARAT
 RA4Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip
    RA4 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15214113/DRET COMPARAT
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en
àmbits tècnics concrets
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15214113/DRET COMPARAT
 RA2Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
    RA2 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15214113/DRET COMPARAT
 RA3Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
    RA3 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15214113/DRET COMPARAT
 RA4Adapta la forma del missatge als diferents grups i/o situacions
    RA4 - Adapta la forma del missatge als diferents grups i/o situacions

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Adapta la forma del missatge als diferents grups i/o situacions

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Adapta la forma del missatge als diferents grups i/o situacions

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Adapta la forma del missatge als diferents grups i/o situacions

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Adapta la forma del missatge als diferents grups i/o situacions

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Adapta la forma del missatge als diferents grups i/o situacions

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Adapta la forma del missatge als diferents grups i/o situacions

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Adapta la forma del missatge als diferents grups i/o situacions

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Adapta la forma del missatge als diferents grups i/o situacions

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Adapta la forma del missatge als diferents grups i/o situacions

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Adapta la forma del missatge als diferents grups i/o situacions

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Adapta la forma del missatge als diferents grups i/o situacions

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Adapta la forma del missatge als diferents grups i/o situacions

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Adapta la forma del missatge als diferents grups i/o situacions

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Adapta la forma del missatge als diferents grups i/o situacions

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Adapta la forma del missatge als diferents grups i/o situacions

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Adapta la forma del missatge als diferents grups i/o situacions

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Adapta la forma del missatge als diferents grups i/o situacions

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Adapta la forma del missatge als diferents grups i/o situacions

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Adapta la forma del missatge als diferents grups i/o situacions

15214113/DRET COMPARAT
B7Sensibilització en temes mediambientals
RA1Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics
    RA1 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15214113/DRET COMPARAT
 RA3Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes,
amb una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental
    RA3 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes,
amb una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes,
amb una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes,
amb una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes,
amb una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes,
amb una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes,
amb una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes,
amb una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes,
amb una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes,
amb una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes,
amb una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes,
amb una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes,
amb una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes,
amb una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes,
amb una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes,
amb una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes,
amb una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes,
amb una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes,
amb una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes,
amb una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes,
amb una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15214113/DRET COMPARAT
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15214113/DRET COMPARAT
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15214113/DRET COMPARAT
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15214113/DRET COMPARAT
 RA4Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15214113/DRET COMPARAT
 RA5Comprendre informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

15214002/DRET ROMÀ
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

15214010/ECONOMIA
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

15214107/DRETS REALS
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

15214113/DRET COMPARAT
 RA8Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

15214002/DRET ROMÀ
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

15214010/ECONOMIA
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

15214107/DRETS REALS
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

15214113/DRET COMPARAT
 RA9Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15214002/DRET ROMÀ
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15214010/ECONOMIA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15214107/DRETS REALS
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15214113/DRET COMPARAT
 RA10Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15214002/DRET ROMÀ
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15214010/ECONOMIA
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15214107/DRETS REALS
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15214113/DRET COMPARAT
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15214113/DRET COMPARAT
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15214113/DRET COMPARAT
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15214113/DRET COMPARAT
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15214113/DRET COMPARAT
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15214113/DRET COMPARAT
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15214113/DRET COMPARAT
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15214113/DRET COMPARAT
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15214113/DRET COMPARAT
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15214113/DRET COMPARAT
 RA2Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15214113/DRET COMPARAT
 RA3Produir un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

15214113/DRET COMPARAT
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15214113/DRET COMPARAT
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15214002/DRET ROMÀ
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15214010/ECONOMIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15214107/DRETS REALS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15214113/DRET COMPARAT
 RA6Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

15214002/DRET ROMÀ
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

15214010/ECONOMIA
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

15214107/DRETS REALS
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

15214113/DRET COMPARAT
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

15214113/DRET COMPARAT
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

15214113/DRET COMPARAT
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15214113/DRET COMPARAT
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identificar necessitats de formació
    RA1 - Identificar necessitats de formació

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Identificar necessitats de formació

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Identificar necessitats de formació

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Identificar necessitats de formació

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Identificar necessitats de formació

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Identificar necessitats de formació

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Identificar necessitats de formació

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Identificar necessitats de formació

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Identificar necessitats de formació

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Identificar necessitats de formació

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Identificar necessitats de formació

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Identificar necessitats de formació

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Identificar necessitats de formació

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Identificar necessitats de formació

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Identificar necessitats de formació

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Identificar necessitats de formació

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Identificar necessitats de formació

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Identificar necessitats de formació

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Identificar necessitats de formació

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Identificar necessitats de formació

15214113/DRET COMPARAT
 RA2Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15214113/DRET COMPARAT
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15214113/DRET COMPARAT
 RA4Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15214113/DRET COMPARAT