2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
5
2
1
4
0
0
1
HABILITATS DEL JURISTA
1
5
2
1
4
0
0
2
DRET ROMÀ
1
5
2
1
4
0
0
3
HISTÒRIA DEL DRET
1
5
2
1
4
0
0
4
TEORIA DEL DRET
1
5
2
1
4
0
0
5
CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
1
5
2
1
4
0
0
6
INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
1
5
2
1
4
0
0
7
PART GENERAL DEL DRET CIVIL
1
5
2
1
4
0
0
9
CIÈNCIA POLÍTICA
1
5
2
1
4
0
1
0
ECONOMIA
1
5
2
1
4
1
0
1
FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
1
5
2
1
4
0
0
8
INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
1
5
2
1
4
1
0
2
DRETS FONAMENTALS
1
5
2
1
4
1
0
3
DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
1
5
2
1
4
1
0
4
DRET PENAL. PART GENERAL
1
5
2
1
4
1
0
5
ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
1
5
2
1
4
1
0
6
DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
1
5
2
1
4
1
0
7
DRETS REALS
1
5
2
1
4
1
1
0
ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
1
5
2
1
4
1
1
1
ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
1
5
2
1
4
1
1
3
DRET COMPARAT
1
5
2
1
4
1
0
8
DRET DE FAMÍLIA
1
5
2
1
4
1
0
9
DRET DE SUCCESSIONS
1
5
2
1
4
1
1
2
L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
1
5
2
1
4
1
1
4
DRET FINANCER
1
5
2
1
4
1
1
6
DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
1
5
2
1
4
1
1
7
DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
1
5
2
1
4
1
1
9
DRET PROCESSAL CIVIL
1
5
2
1
4
1
1
5
SISTEMA TRIBUTARI
1
5
2
1
4
1
1
8
DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
1
5
2
1
4
1
2
0
DRET PROCESSAL PENAL
1
5
2
1
4
1
2
1
DRET INTERNACIONAL PRIVAT
1
5
2
1
4
1
2
2
FILOSOFIA DEL DRET
1
5
2
1
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
5
2
1
4
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
1
5
2
1
4
2
0
2
DRET DELS MERCATS FINANCERS
1
5
2
1
4
2
0
4
DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
1
5
2
1
4
2
0
6
DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
1
5
2
1
4
2
0
8
FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
1
5
2
1
4
2
1
0
NACIONALITAT I ESTRANGERIA
1
5
2
1
4
2
1
1
PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
1
5
2
1
4
2
1
4
HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
1
5
2
1
4
2
1
5
HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
1
5
2
1
4
2
2
0
JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
1
5
2
1
4
2
2
1
DRET PARLAMENTARI
1
5
2
1
4
2
2
5
SOCIOLOGIA DEL DRET
1
5
2
1
4
2
2
6
DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
1
5
2
1
4
2
3
0
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
1
5
2
1
4
2
3
4
LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
1
5
2
1
4
2
3
5
LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
1
5
2
1
4
2
3
9
RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
1
5
2
1
4
2
4
6
L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
1
5
2
1
4
2
4
8
LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
1
5
2
1
4
2
5
0
LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
1
5
2
1
4
2
5
1
DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
1
5
2
1
4
2
5
2
DRET DE DANYS
1
5
2
1
4
2
5
3
CONTRACTACIÓ MERCANTIL
1
5
2
1
4
2
5
4
DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
1
5
2
1
4
2
7
0
EXECUCIÓ PENAL
A1Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació
de l’ordenament jurídic
RA1Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214113/DRET COMPARAT
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214114/DRET FINANCER
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214252/DRET DE DANYS
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA2Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214113/DRET COMPARAT
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214114/DRET FINANCER
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214252/DRET DE DANYS
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA3Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214113/DRET COMPARAT
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214114/DRET FINANCER
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214252/DRET DE DANYS
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA4Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214113/DRET COMPARAT
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214114/DRET FINANCER
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214252/DRET DE DANYS
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA5Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214002/DRET ROMÀ
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214010/ECONOMIA
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214107/DRETS REALS
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214113/DRET COMPARAT
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214114/DRET FINANCER
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214252/DRET DE DANYS
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA6Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214002/DRET ROMÀ
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214010/ECONOMIA
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214107/DRETS REALS
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214113/DRET COMPARAT
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214114/DRET FINANCER
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214252/DRET DE DANYS
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA7Genèric
    RA7 - Genèric

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA7 - Genèric

15214002/DRET ROMÀ
    RA7 - Genèric

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA7 - Genèric

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA7 - Genèric

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA7 - Genèric

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA7 - Genèric

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA7 - Genèric

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA7 - Genèric

15214010/ECONOMIA
    RA7 - Genèric

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA7 - Genèric

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA7 - Genèric

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA7 - Genèric

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA7 - Genèric

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA7 - Genèric

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA7 - Genèric

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA7 - Genèric

15214107/DRETS REALS
    RA7 - Genèric

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA7 - Genèric

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Genèric

15214113/DRET COMPARAT
    RA7 - Genèric

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA7 - Genèric

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA7 - Genèric

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA7 - Genèric

15214114/DRET FINANCER
    RA7 - Genèric

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA7 - Genèric

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA7 - Genèric

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA7 - Genèric

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA7 - Genèric

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA7 - Genèric

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA7 - Genèric

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA7 - Genèric

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA7 - Genèric

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Genèric

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Genèric

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA7 - Genèric

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA7 - Genèric

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA7 - Genèric

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA7 - Genèric

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA7 - Genèric

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA7 - Genèric

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA7 - Genèric

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA7 - Genèric

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA7 - Genèric

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA7 - Genèric

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA7 - Genèric

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA7 - Genèric

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Genèric

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA7 - Genèric

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA7 - Genèric

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA7 - Genèric

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA7 - Genèric

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA7 - Genèric

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA7 - Genèric

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA7 - Genèric

15214252/DRET DE DANYS
    RA7 - Genèric

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA7 - Genèric

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA7 - Genèric

15214270/EXECUCIÓ PENAL
A2Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i
comparades
RA1Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214113/DRET COMPARAT
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214114/DRET FINANCER
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214252/DRET DE DANYS
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA1 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA2Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214113/DRET COMPARAT
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214114/DRET FINANCER
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214252/DRET DE DANYS
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA2 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA3Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214113/DRET COMPARAT
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214114/DRET FINANCER
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214252/DRET DE DANYS
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA3 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i l’internacional

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA4Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214113/DRET COMPARAT
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214114/DRET FINANCER
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214252/DRET DE DANYS
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA4 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15214002/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15214010/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Genèric

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Genèric

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA5 - Genèric

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Genèric

15214107/DRETS REALS
    RA5 - Genèric

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Genèric

15214113/DRET COMPARAT
    RA5 - Genèric

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA5 - Genèric

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA5 - Genèric

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA5 - Genèric

15214114/DRET FINANCER
    RA5 - Genèric

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA5 - Genèric

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA5 - Genèric

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA5 - Genèric

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA5 - Genèric

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA5 - Genèric

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA5 - Genèric

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA5 - Genèric

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Genèric

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Genèric

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA5 - Genèric

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA5 - Genèric

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA5 - Genèric

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA5 - Genèric

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA5 - Genèric

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA5 - Genèric

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA5 - Genèric

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA5 - Genèric

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA5 - Genèric

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA5 - Genèric

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Genèric

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA5 - Genèric

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA5 - Genèric

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA5 - Genèric

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA5 - Genèric

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA5 - Genèric

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA5 - Genèric

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA5 - Genèric

15214252/DRET DE DANYS
    RA5 - Genèric

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 - Genèric

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA5 - Genèric

15214270/EXECUCIÓ PENAL
A3Assessorar, mitjançar, negociar i resoldre conflictes des d’una perspectiva jurídica
RA1Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214113/DRET COMPARAT
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214114/DRET FINANCER
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214252/DRET DE DANYS
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA2Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214113/DRET COMPARAT
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214114/DRET FINANCER
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214252/DRET DE DANYS
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA3Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214113/DRET COMPARAT
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214114/DRET FINANCER
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214252/DRET DE DANYS
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA4És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214010/ECONOMIA
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214107/DRETS REALS
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214113/DRET COMPARAT
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214114/DRET FINANCER
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214252/DRET DE DANYS
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15214002/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15214010/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Genèric

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Genèric

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA5 - Genèric

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Genèric

15214107/DRETS REALS
    RA5 - Genèric

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Genèric

15214113/DRET COMPARAT
    RA5 - Genèric

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA5 - Genèric

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA5 - Genèric

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA5 - Genèric

15214114/DRET FINANCER
    RA5 - Genèric

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA5 - Genèric

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA5 - Genèric

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA5 - Genèric

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA5 - Genèric

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA5 - Genèric

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA5 - Genèric

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA5 - Genèric

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Genèric

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Genèric

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA5 - Genèric

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA5 - Genèric

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA5 - Genèric

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA5 - Genèric

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA5 - Genèric

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA5 - Genèric

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA5 - Genèric

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA5 - Genèric

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA5 - Genèric

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA5 - Genèric

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Genèric

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA5 - Genèric

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA5 - Genèric

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA5 - Genèric

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA5 - Genèric

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA5 - Genèric

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA5 - Genèric

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA5 - Genèric

15214252/DRET DE DANYS
    RA5 - Genèric

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 - Genèric

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA5 - Genèric

15214270/EXECUCIÓ PENAL
A4Identificar qüestions jurídiques a partir d’un conjunt complex de fets no estructurats
jurídicament
RA1Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214113/DRET COMPARAT
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214114/DRET FINANCER
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214252/DRET DE DANYS
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA2Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214113/DRET COMPARAT
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214114/DRET FINANCER
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214252/DRET DE DANYS
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA3Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214113/DRET COMPARAT
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214114/DRET FINANCER
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214252/DRET DE DANYS
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA4Genèric
    RA4 - Genèric

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Genèric

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Genèric

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Genèric

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Genèric

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Genèric

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Genèric

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Genèric

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Genèric

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Genèric

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Genèric

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Genèric

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Genèric

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Genèric

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Genèric

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Genèric

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Genèric

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Genèric

15214113/DRET COMPARAT
    RA4 - Genèric

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - Genèric

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA4 - Genèric

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Genèric

15214114/DRET FINANCER
    RA4 - Genèric

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA4 - Genèric

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - Genèric

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - Genèric

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA4 - Genèric

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA4 - Genèric

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA4 - Genèric

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA4 - Genèric

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Genèric

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Genèric

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA4 - Genèric

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA4 - Genèric

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA4 - Genèric

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA4 - Genèric

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA4 - Genèric

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA4 - Genèric

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA4 - Genèric

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA4 - Genèric

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA4 - Genèric

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA4 - Genèric

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA4 - Genèric

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Genèric

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA4 - Genèric

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA4 - Genèric

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA4 - Genèric

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA4 - Genèric

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA4 - Genèric

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA4 - Genèric

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA4 - Genèric

15214252/DRET DE DANYS
    RA4 - Genèric

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Genèric

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA4 - Genèric

15214270/EXECUCIÓ PENAL
A5Seleccionar informació no jurídica rellevant per utilitzar-la en un context jurídic
RA1Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214113/DRET COMPARAT
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214114/DRET FINANCER
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214252/DRET DE DANYS
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA1 - Comprèn el paper de l’economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA2Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214113/DRET COMPARAT
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214114/DRET FINANCER
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214252/DRET DE DANYS
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA3És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214010/ECONOMIA
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214107/DRETS REALS
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214113/DRET COMPARAT
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214114/DRET FINANCER
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214252/DRET DE DANYS
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA3 - És capaç d’identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA4Genèric
    RA4 - Genèric

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Genèric

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Genèric

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Genèric

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Genèric

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Genèric

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Genèric

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Genèric

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Genèric

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Genèric

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Genèric

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Genèric

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Genèric

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Genèric

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Genèric

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Genèric

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Genèric

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Genèric

15214113/DRET COMPARAT
    RA4 - Genèric

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - Genèric

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA4 - Genèric

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Genèric

15214114/DRET FINANCER
    RA4 - Genèric

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA4 - Genèric

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - Genèric

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - Genèric

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA4 - Genèric

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA4 - Genèric

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA4 - Genèric

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA4 - Genèric

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Genèric

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Genèric

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA4 - Genèric

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA4 - Genèric

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA4 - Genèric

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA4 - Genèric

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA4 - Genèric

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA4 - Genèric

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA4 - Genèric

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA4 - Genèric

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA4 - Genèric

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA4 - Genèric

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA4 - Genèric

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Genèric

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA4 - Genèric

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA4 - Genèric

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA4 - Genèric

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA4 - Genèric

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA4 - Genèric

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA4 - Genèric

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA4 - Genèric

15214252/DRET DE DANYS
    RA4 - Genèric

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Genèric

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA4 - Genèric

15214270/EXECUCIÓ PENAL
A6Elaborar documents jurídics o amb rellevància jurídica complexos
RA1Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214113/DRET COMPARAT
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214114/DRET FINANCER
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214252/DRET DE DANYS
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA2Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214113/DRET COMPARAT
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214114/DRET FINANCER
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214252/DRET DE DANYS
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA3Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214113/DRET COMPARAT
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214114/DRET FINANCER
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214252/DRET DE DANYS
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA4Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214113/DRET COMPARAT
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214114/DRET FINANCER
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214252/DRET DE DANYS
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la pràctica
professional

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15214002/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15214010/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Genèric

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Genèric

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA5 - Genèric

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Genèric

15214107/DRETS REALS
    RA5 - Genèric

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Genèric

15214113/DRET COMPARAT
    RA5 - Genèric

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA5 - Genèric

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA5 - Genèric

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA5 - Genèric

15214114/DRET FINANCER
    RA5 - Genèric

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA5 - Genèric

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA5 - Genèric

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA5 - Genèric

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA5 - Genèric

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA5 - Genèric

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA5 - Genèric

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA5 - Genèric

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Genèric

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Genèric

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA5 - Genèric

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA5 - Genèric

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA5 - Genèric

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA5 - Genèric

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA5 - Genèric

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA5 - Genèric

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA5 - Genèric

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA5 - Genèric

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA5 - Genèric

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA5 - Genèric

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Genèric

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA5 - Genèric

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA5 - Genèric

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA5 - Genèric

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA5 - Genèric

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA5 - Genèric

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA5 - Genèric

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA5 - Genèric

15214252/DRET DE DANYS
    RA5 - Genèric

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 - Genèric

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA5 - Genèric

15214270/EXECUCIÓ PENAL
A7Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
RA1Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214113/DRET COMPARAT
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214114/DRET FINANCER
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214252/DRET DE DANYS
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA2Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214113/DRET COMPARAT
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214114/DRET FINANCER
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214252/DRET DE DANYS
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA3Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214113/DRET COMPARAT
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214114/DRET FINANCER
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214252/DRET DE DANYS
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA4Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214113/DRET COMPARAT
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214114/DRET FINANCER
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214252/DRET DE DANYS
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15214002/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15214010/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Genèric

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Genèric

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA5 - Genèric

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Genèric

15214107/DRETS REALS
    RA5 - Genèric

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Genèric

15214113/DRET COMPARAT
    RA5 - Genèric

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA5 - Genèric

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA5 - Genèric

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA5 - Genèric

15214114/DRET FINANCER
    RA5 - Genèric

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA5 - Genèric

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA5 - Genèric

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA5 - Genèric

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA5 - Genèric

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA5 - Genèric

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA5 - Genèric

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA5 - Genèric

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Genèric

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Genèric

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA5 - Genèric

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA5 - Genèric

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA5 - Genèric

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA5 - Genèric

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA5 - Genèric

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA5 - Genèric

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA5 - Genèric

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA5 - Genèric

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA5 - Genèric

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA5 - Genèric

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Genèric

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA5 - Genèric

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA5 - Genèric

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA5 - Genèric

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA5 - Genèric

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA5 - Genèric

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA5 - Genèric

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA5 - Genèric

15214252/DRET DE DANYS
    RA5 - Genèric

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 - Genèric

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA5 - Genèric

15214270/EXECUCIÓ PENAL
A8Reconèixer el caràcter unitari de l’ordenament jurídic i la interdisciplinarietat dels
problemes jurídics
RA1Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214113/DRET COMPARAT
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214114/DRET FINANCER
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214252/DRET DE DANYS
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA2És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214010/ECONOMIA
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214107/DRETS REALS
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214113/DRET COMPARAT
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214114/DRET FINANCER
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214252/DRET DE DANYS
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA3Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214113/DRET COMPARAT
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214114/DRET FINANCER
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214252/DRET DE DANYS
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA4Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214113/DRET COMPARAT
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214114/DRET FINANCER
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214252/DRET DE DANYS
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15214002/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15214010/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Genèric

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Genèric

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA5 - Genèric

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Genèric

15214107/DRETS REALS
    RA5 - Genèric

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Genèric

15214113/DRET COMPARAT
    RA5 - Genèric

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA5 - Genèric

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA5 - Genèric

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA5 - Genèric

15214114/DRET FINANCER
    RA5 - Genèric

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA5 - Genèric

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA5 - Genèric

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA5 - Genèric

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA5 - Genèric

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA5 - Genèric

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA5 - Genèric

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA5 - Genèric

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Genèric

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Genèric

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA5 - Genèric

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA5 - Genèric

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA5 - Genèric

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA5 - Genèric

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA5 - Genèric

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA5 - Genèric

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA5 - Genèric

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA5 - Genèric

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA5 - Genèric

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA5 - Genèric

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Genèric

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA5 - Genèric

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA5 - Genèric

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA5 - Genèric

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA5 - Genèric

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA5 - Genèric

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA5 - Genèric

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA5 - Genèric

15214252/DRET DE DANYS
    RA5 - Genèric

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 - Genèric

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA5 - Genèric

15214270/EXECUCIÓ PENAL
A9Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva
gènesi i evolució històrica
RA1Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214113/DRET COMPARAT
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214114/DRET FINANCER
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214252/DRET DE DANYS
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA1 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA2Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214113/DRET COMPARAT
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214114/DRET FINANCER
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214252/DRET DE DANYS
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA3És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214010/ECONOMIA
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214107/DRETS REALS
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214113/DRET COMPARAT
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214114/DRET FINANCER
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214252/DRET DE DANYS
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA3 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA4Genèric
    RA4 - Genèric

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Genèric

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Genèric

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Genèric

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Genèric

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Genèric

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Genèric

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Genèric

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Genèric

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Genèric

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Genèric

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Genèric

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Genèric

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Genèric

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Genèric

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Genèric

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Genèric

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Genèric

15214113/DRET COMPARAT
    RA4 - Genèric

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - Genèric

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA4 - Genèric

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Genèric

15214114/DRET FINANCER
    RA4 - Genèric

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA4 - Genèric

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - Genèric

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - Genèric

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA4 - Genèric

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA4 - Genèric

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA4 - Genèric

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA4 - Genèric

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Genèric

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Genèric

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA4 - Genèric

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA4 - Genèric

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA4 - Genèric

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA4 - Genèric

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA4 - Genèric

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA4 - Genèric

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA4 - Genèric

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA4 - Genèric

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA4 - Genèric

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA4 - Genèric

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA4 - Genèric

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Genèric

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA4 - Genèric

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA4 - Genèric

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA4 - Genèric

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA4 - Genèric

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA4 - Genèric

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA4 - Genèric

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA4 - Genèric

15214252/DRET DE DANYS
    RA4 - Genèric

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Genèric

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA4 - Genèric

15214270/EXECUCIÓ PENAL
A10Utilitzar de manera precisa el dret aplicable, involucrant-se en els problemes d’actualitat
RA1Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214113/DRET COMPARAT
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214114/DRET FINANCER
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214252/DRET DE DANYS
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA2Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214113/DRET COMPARAT
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214114/DRET FINANCER
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214252/DRET DE DANYS
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA3Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214113/DRET COMPARAT
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214114/DRET FINANCER
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214252/DRET DE DANYS
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA4Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214113/DRET COMPARAT
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214114/DRET FINANCER
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214252/DRET DE DANYS
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de l’aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15214002/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15214010/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Genèric

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Genèric

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA5 - Genèric

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Genèric

15214107/DRETS REALS
    RA5 - Genèric

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Genèric

15214113/DRET COMPARAT
    RA5 - Genèric

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA5 - Genèric

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA5 - Genèric

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA5 - Genèric

15214114/DRET FINANCER
    RA5 - Genèric

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA5 - Genèric

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA5 - Genèric

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA5 - Genèric

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA5 - Genèric

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA5 - Genèric

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA5 - Genèric

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA5 - Genèric

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Genèric

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Genèric

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA5 - Genèric

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA5 - Genèric

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA5 - Genèric

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA5 - Genèric

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA5 - Genèric

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA5 - Genèric

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA5 - Genèric

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA5 - Genèric

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA5 - Genèric

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA5 - Genèric

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Genèric

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA5 - Genèric

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA5 - Genèric

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA5 - Genèric

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA5 - Genèric

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA5 - Genèric

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA5 - Genèric

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA5 - Genèric

15214252/DRET DE DANYS
    RA5 - Genèric

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 - Genèric

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA5 - Genèric

15214270/EXECUCIÓ PENAL
A11Distingir entre el raonament jurídic i els arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i
social
RA1Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214113/DRET COMPARAT
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214114/DRET FINANCER
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214252/DRET DE DANYS
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA1 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA2Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214113/DRET COMPARAT
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214114/DRET FINANCER
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214252/DRET DE DANYS
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA2 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA3Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214113/DRET COMPARAT
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214114/DRET FINANCER
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214252/DRET DE DANYS
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA3 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA4Genèric
    RA4 - Genèric

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Genèric

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Genèric

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Genèric

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Genèric

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Genèric

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Genèric

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Genèric

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Genèric

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Genèric

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Genèric

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Genèric

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Genèric

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Genèric

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Genèric

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Genèric

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Genèric

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Genèric

15214113/DRET COMPARAT
    RA4 - Genèric

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - Genèric

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA4 - Genèric

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Genèric

15214114/DRET FINANCER
    RA4 - Genèric

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA4 - Genèric

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - Genèric

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - Genèric

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA4 - Genèric

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA4 - Genèric

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA4 - Genèric

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA4 - Genèric

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Genèric

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Genèric

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA4 - Genèric

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA4 - Genèric

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA4 - Genèric

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA4 - Genèric

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA4 - Genèric

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA4 - Genèric

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA4 - Genèric

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA4 - Genèric

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA4 - Genèric

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA4 - Genèric

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA4 - Genèric

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Genèric

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA4 - Genèric

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA4 - Genèric

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA4 - Genèric

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA4 - Genèric

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA4 - Genèric

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA4 - Genèric

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA4 - Genèric

15214252/DRET DE DANYS
    RA4 - Genèric

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Genèric

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA4 - Genèric

15214270/EXECUCIÓ PENAL
B1Aprendre a aprendre
RA1Fa preguntes raonades per aprendre
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214113/DRET COMPARAT
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214114/DRET FINANCER
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214252/DRET DE DANYS
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA2Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214113/DRET COMPARAT
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214114/DRET FINANCER
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214252/DRET DE DANYS
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA3Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214113/DRET COMPARAT
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214114/DRET FINANCER
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214252/DRET DE DANYS
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA3 - Mostra inciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA4Genèric
    RA4 - Genèric

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Genèric

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Genèric

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Genèric

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Genèric

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Genèric

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Genèric

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Genèric

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Genèric

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Genèric

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Genèric

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Genèric

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Genèric

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Genèric

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Genèric

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Genèric

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Genèric

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Genèric

15214113/DRET COMPARAT
    RA4 - Genèric

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - Genèric

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA4 - Genèric

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Genèric

15214114/DRET FINANCER
    RA4 - Genèric

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA4 - Genèric

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - Genèric

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - Genèric

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA4 - Genèric

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA4 - Genèric

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA4 - Genèric

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA4 - Genèric

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Genèric

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Genèric

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA4 - Genèric

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA4 - Genèric

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA4 - Genèric

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA4 - Genèric

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA4 - Genèric

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA4 - Genèric

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA4 - Genèric

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA4 - Genèric

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA4 - Genèric

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA4 - Genèric

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA4 - Genèric

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Genèric

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA4 - Genèric

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA4 - Genèric

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA4 - Genèric

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA4 - Genèric

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA4 - Genèric

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA4 - Genèric

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA4 - Genèric

15214252/DRET DE DANYS
    RA4 - Genèric

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Genèric

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA4 - Genèric

15214270/EXECUCIÓ PENAL
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214113/DRET COMPARAT
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214114/DRET FINANCER
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214252/DRET DE DANYS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214113/DRET COMPARAT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214114/DRET FINANCER
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214252/DRET DE DANYS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA3Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214113/DRET COMPARAT
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214114/DRET FINANCER
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214252/DRET DE DANYS
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA4Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214113/DRET COMPARAT
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214114/DRET FINANCER
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214252/DRET DE DANYS
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15214002/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15214010/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Genèric

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Genèric

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA5 - Genèric

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Genèric

15214107/DRETS REALS
    RA5 - Genèric

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Genèric

15214113/DRET COMPARAT
    RA5 - Genèric

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA5 - Genèric

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA5 - Genèric

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA5 - Genèric

15214114/DRET FINANCER
    RA5 - Genèric

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA5 - Genèric

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA5 - Genèric

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA5 - Genèric

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA5 - Genèric

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA5 - Genèric

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA5 - Genèric

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA5 - Genèric

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Genèric

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Genèric

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA5 - Genèric

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA5 - Genèric

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA5 - Genèric

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA5 - Genèric

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA5 - Genèric

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA5 - Genèric

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA5 - Genèric

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA5 - Genèric

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA5 - Genèric

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA5 - Genèric

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Genèric

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA5 - Genèric

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA5 - Genèric

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA5 - Genèric

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA5 - Genèric

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA5 - Genèric

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA5 - Genèric

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA5 - Genèric

15214252/DRET DE DANYS
    RA5 - Genèric

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 - Genèric

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA5 - Genèric

15214270/EXECUCIÓ PENAL
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació
RA1Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214113/DRET COMPARAT
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214114/DRET FINANCER
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214252/DRET DE DANYS
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA2Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214002/DRET ROMÀ
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214010/ECONOMIA
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214107/DRETS REALS
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214113/DRET COMPARAT
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214114/DRET FINANCER
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214252/DRET DE DANYS
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA3Identifica les causes i fins de la innovació
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214002/DRET ROMÀ
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214010/ECONOMIA
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214107/DRETS REALS
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214113/DRET COMPARAT
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214114/DRET FINANCER
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214252/DRET DE DANYS
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA3 - Identifica les causes i fins de la innovació

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA4Aplica tècniques innovadores i obté resultats
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214002/DRET ROMÀ
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214010/ECONOMIA
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214107/DRETS REALS
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214113/DRET COMPARAT
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214114/DRET FINANCER
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214252/DRET DE DANYS
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15214270/EXECUCIÓ PENAL
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15214002/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15214010/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Genèric

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Genèric

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA5 - Genèric

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Genèric

15214107/DRETS REALS
    RA5 - Genèric

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Genèric

15214113/DRET COMPARAT
    RA5 - Genèric

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA5 - Genèric

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA5 - Genèric

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA5 - Genèric

15214114/DRET FINANCER
    RA5 - Genèric

15214116/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA5 - Genèric

15214117/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA5 - Genèric

15214119/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA5 - Genèric

15214115/SISTEMA TRIBUTARI
    RA5 - Genèric

15214118/DRET MERCANTIL: INSOLVÈNCIA I TRÀFIC JURÍDIC DE L'EMPRESARI
    RA5 - Genèric

15214120/DRET PROCESSAL PENAL
    RA5 - Genèric

15214121/DRET INTERNACIONAL PRIVAT
    RA5 - Genèric

15214122/FILOSOFIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Genèric

15214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Genèric

15214202/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA5 - Genèric

15214204/DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
    RA5 - Genèric

15214206/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL: ACCIÓ PROTECTORA
    RA5 - Genèric

15214208/FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU
    RA5 - Genèric

15214210/NACIONALITAT I ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15214211/PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
    RA5 - Genèric

15214214/HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS LOCALS
    RA5 - Genèric

15214215/HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ
    RA5 - Genèric

15214220/JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL
    RA5 - Genèric

15214221/DRET PARLAMENTARI
    RA5 - Genèric

15214225/SOCIOLOGIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15214226/DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
    RA5 - Genèric

15214230/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Genèric

15214234/LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT
    RA5 - Genèric

15214235/LA TUTELA JUDICIAL PENAL DE LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
    RA5 - Genèric

15214239/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA5 - Genèric

15214246/L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
    RA5 - Genèric

15214248/LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA
    RA5 - Genèric

15214250/LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA
    RA5 - Genèric

15214251/DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
    RA5 - Genèric

15214252/DRET DE DANYS
    RA5 - Genèric

15214253/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 - Genèric

15214254/DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL
    RA5 - Genèric

15214270/EXECUCIÓ PENAL
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214002/DRET ROMÀ
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214003/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214004/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214005/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214006/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214007/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214009/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214010/ECONOMIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214101/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214008/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214102/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214103/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214104/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214105/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214106/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214107/DRETS REALS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214110/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214111/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214113/DRET COMPARAT
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214108/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214109/DRET DE SUCCESSIONS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214112/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15214114/DRET FINANCER
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la