2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
castellano 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Asignaturas
  SOCIOLOGÍA
   Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A2 Analitzar i sistematitzar la informació que proporciona l'exercici professional per a crear noves estratègies que donin resposta a situacions socials emergents
 A11 Donar suport al desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats socials
Tipo B Código Competencias Transversales
Tipo C Código Competencias Nucleares