2011_12
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
 
 
Grado de Trabajo Social (2009)
 Asignaturas
  SOCIOLOGÍA
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Presentaciones/exposiciones
A2
A11
Exposició a classe i en grup dels treballs realitzats 5%
Trabajos
A2
Treball col·lectiu sobre un article sociològic, relacionant-lo amb temes teòrics i/o altres referències a lectures realitzades 25%
Pruebas objetivas de tipo test
A2
Examen individual per valorar coneixements adquirits 50%
Otros  

Pràctiques en l'aula

20%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

En segona convocatòria es seguiran els mateixos paràmteres d'avaluació que en la primera convocatòria.

L'alumnat que no pot assistir a classe haurà de contactar amb el professor durant les dues primeres setmanes del curs per tal d'organitzar individualment el seguiment de l'assignatura.

Per als alumnes presencials:

Exàmen - 50%

Treball de curs - 25 %

Presentació del treball - 5%

Pràctiques desenvolupades a classe - 20%

Per als alumnes no presencials:

Exàmen - 50%

Treball de curs - 25%

Treball alternatiu pels alumnes no presencials - 25%

"Aquells alumnes que presentin un treball copiat, total o parcialment, de fonts no citades en la bibliografia no es podran presentar a l'examen, passant directament a la recuperació".