2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures
  TREBALL SOCIAL I VELLESA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
CE12
CE13
5 3 8
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
CE12
CE13
11 10 21
Treballs
CE12
CE13
25 18 43
Resolució de problemes, exercicis
CE12
CE13
3 6 9
Debats
CE12
CE13
3 5 8
Presentacions / exposicions
CE12
CE13
3 6 9
Sessió Magistral
CE2
CE13
20 5 25
Pràctiques de camp/sortides
CE1
CE2
4 18 22
Atenció personalitzada
CE12
CE13
5 0 5
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat