2010_11
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
 
 
Grado de Trabajo Social
 Asignaturas
  TRABAJO SOCIAL Y VEJEZ
   Atención personalizada
descripción
Les tutories aniran adreçades a coordinar i orientar a l alumne en relació als treballs que es duran a terme durant el curs i a resoldre els dubtes que els alumnes exposin el/la docent. Es realitzaran de forma individual i col·lectiva. Al acabar cada classe el/la docent restarà a la disposició de l' alumne , al igual que durant l' espai de descans. Les tutories individuals es duran a terme durant tot el curs i es podran confirmar al finalitzar l' horari lectiu o bé electrònicament. La tutoria col·lectiva es durà a terme al finalitzar el curs i abans dels exàmens amb la finalitat de donar suport als alumnes que ho requereixin , en relació als continguts del curs com a el procediment i elaboració de les diferents proves d' avaluació.