2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
castellano 
 
Grado en Trabajo Social (2009)
 Asignaturas
  TRABAJO SOCIAL Y VEJEZ
   Atención personalizada
descripción
Les tutories aniran adreçades a coordinar i orientar a l´alumne en relació als treballs que es duran a terme durant el curs i a resoldre els dubtes que els alumnes exposin el/la docent relatius a l´assignatura. Es realitzaran de forma individual i col·lectiva. Al acabar cada classe el/la docent restarà a la disposició de l' alumne per qualsevol dubti que es pugui presentar. Les tutories individuals es duran a terme durant tot el curs i es podran confirmar al finalitzar l' horari lectiu o bé electrònicament. Durant el curs es duran a terme tres tutories col·lectives: al principi a la metitat i al finalitzar el curs , amb la finalitat de donar suport als alumnes que ho requereixin , en relació als continguts del curs com el procediment i elaboració de les diferents proves d' avaluació.