2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures
  TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A4
A17
B5
B6
Assistència i participació. 20%
Presentacions / exposicions
A4
A9
B6
Presentació d'una comunicació oral referent al les especialitats mèdiques i diagnòstics més significatius. Es realitzarà en grups petits. 20%
Proves objectives de tipus test
A9
A11
B5
Es realitzaran dues proves escrites de preguntes objectives amb resposta curta. 60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria