2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15224002 ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL Primer
Formació bàsica 6
15224101 FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL Primer
Obligatòria 6
15224008 HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL Primer
Formació bàsica 6
15224003 MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL Primer
Formació bàsica 6
15224004 PSICOLOGIA SOCIAL Primer
Formació bàsica 6
15224001 COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ Segon
Formació bàsica 6
15224103 HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL Segon
Obligatòria 6
15224005 PEDAGOGIA SOCIAL Segon
Formació bàsica 6
15224104 POLÍTICA SOCIAL Segon
Obligatòria 6
15224006 SOCIOLOGIA Segon
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15224009 CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA Primer
Formació bàsica 6
15224007 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL Primer
Formació bàsica 6
15224105 METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ Primer
Obligatòria 6
15224108 SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL Primer
Obligatòria 6
15224111 TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL Primer
Obligatòria 6
15224117 DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA Segon
Obligatòria 9
15224010 DRETS SOCIALS Segon
Formació bàsica 6
15224109 ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS Segon
Obligatòria 9
15224106 MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL Segon
Obligatòria 6