2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Primer CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
5
6
5
5
1
0
1
DRET DE SOCIETATS
1
5
6
5
5
1
0
2
FISCALITAT DE L'EMPRESA
1
5
6
5
5
1
0
3
DRET CONCURSAL
1
5
6
5
5
1
0
4
CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
1
5
6
5
5
1
0
5
NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
1
5
6
5
5
1
0
6
CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
1
5
6
5
5
1
0
7
CONTRACTACIÓ MERCANTIL
1
5
6
5
5
1
0
8
FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
1
5
6
5
5
1
0
9
RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
1
5
6
5
5
1
1
0
LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
1
5
6
5
5
1
1
1
LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
1
5
6
5
5
3
0
1
TREBALL DE FI DE MÀSTER
1
5
6
5
5
2
0
1
APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
1
5
6
5
5
2
0
2
INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
1
5
6
5
5
5
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
B1Aprendre a aprendre
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

15655103/DRET CONCURSAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

15655103/DRET CONCURSAL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

15655103/DRET CONCURSAL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15655103/DRET CONCURSAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15655103/DRET CONCURSAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

15655103/DRET CONCURSAL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA11Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

15655103/DRET CONCURSAL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA12Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

15655103/DRET CONCURSAL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA13Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

15655103/DRET CONCURSAL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

15655103/DRET CONCURSAL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA15Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

15655103/DRET CONCURSAL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
B2Resoldre problemes complexos en l'àmbit empresarial i contractual
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15655103/DRET CONCURSAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

15655103/DRET CONCURSAL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15655103/DRET CONCURSAL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

15655103/DRET CONCURSAL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Troba la solució adequada
    RA9 - Troba la solució adequada

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA9 - Troba la solució adequada

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA9 - Troba la solució adequada

15655103/DRET CONCURSAL
    RA9 - Troba la solució adequada

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA9 - Troba la solució adequada

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA9 - Troba la solució adequada

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA9 - Troba la solució adequada

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA9 - Troba la solució adequada

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA9 - Troba la solució adequada

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA9 - Troba la solució adequada

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA9 - Troba la solució adequada

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA9 - Troba la solució adequada

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Troba la solució adequada

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA9 - Troba la solució adequada

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA9 - Troba la solució adequada

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15655103/DRET CONCURSAL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA11Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

15655103/DRET CONCURSAL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA12Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

15655103/DRET CONCURSAL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA13Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

15655103/DRET CONCURSAL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA14Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

15655103/DRET CONCURSAL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

15655103/DRET CONCURSAL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació
RA1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Experimenta amb procediments nous
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Identifica els resultats de la innovació
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

15655103/DRET CONCURSAL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15655103/DRET CONCURSAL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Té en compte a qui i com afecta la innovació
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

15655103/DRET CONCURSAL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Troba nous mètodes per fer les coses
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

15655103/DRET CONCURSAL
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15655103/DRET CONCURSAL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA10Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15655103/DRET CONCURSAL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15655103/DRET CONCURSAL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA12Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

15655103/DRET CONCURSAL
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA13Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

15655103/DRET CONCURSAL
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA14Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

15655103/DRET CONCURSAL
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA15Aplica tècniques innovadores i obté resultats
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15655103/DRET CONCURSAL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15655103/DRET CONCURSAL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15655103/DRET CONCURSAL
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

15655103/DRET CONCURSAL
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15655103/DRET CONCURSAL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

15655103/DRET CONCURSAL
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA10Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

15655103/DRET CONCURSAL
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA11Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15655103/DRET CONCURSAL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA12Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15655103/DRET CONCURSAL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA13Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15655103/DRET CONCURSAL
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA14Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15655103/DRET CONCURSAL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA15Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15655103/DRET CONCURSAL
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida
RA1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

15655103/DRET CONCURSAL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Accepta i compleix les normes del grup
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15655103/DRET CONCURSAL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

15655103/DRET CONCURSAL
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15655103/DRET CONCURSAL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15655103/DRET CONCURSAL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA10S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

15655103/DRET CONCURSAL
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA11Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15655103/DRET CONCURSAL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA12Dirigeix reunions amb eficàcia
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

15655103/DRET CONCURSAL
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA13Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

15655103/DRET CONCURSAL
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA14Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15655103/DRET CONCURSAL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA15Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

15655103/DRET CONCURSAL
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en
àmbits jurídics de caràcter empresarial
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4En les seves presentacions utilitza medis de suport
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Sap respondre a les preguntes que se li formulen
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

15655103/DRET CONCURSAL
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

15655103/DRET CONCURSAL
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

15655103/DRET CONCURSAL
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15655103/DRET CONCURSAL
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Fa presentacions interessants i convincents
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15655103/DRET CONCURSAL
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA10Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15655103/DRET CONCURSAL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15655103/DRET CONCURSAL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA12Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15655103/DRET CONCURSAL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA13Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

15655103/DRET CONCURSAL
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA14Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

15655103/DRET CONCURSAL
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA15Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15655103/DRET CONCURSAL
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
B7Gestionar projectes tècnics o professionals complexos en l'àmbit negocial i empresarial
RA1Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15655103/DRET CONCURSAL
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15655103/DRET CONCURSAL
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

15655103/DRET CONCURSAL
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15655103/DRET CONCURSAL
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15655103/DRET CONCURSAL
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
C3Gestionar la informació i el coneixement
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15655103/DRET CONCURSAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15655103/DRET CONCURSAL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional
RA1Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional
RA1Identifica necessitats de formació
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15655202/INTRODUCCIÓ AL DRET I AL SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES