2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Primer CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
5
6
5
5
1
0
1
DRET DE SOCIETATS
1
5
6
5
5
1
0
2
FISCALITAT DE L'EMPRESA
1
5
6
5
5
1
0
3
DRET CONCURSAL
1
5
6
5
5
1
0
4
CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
1
5
6
5
5
1
0
5
NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
1
5
6
5
5
1
0
6
CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
1
5
6
5
5
1
0
7
CONTRACTACIÓ MERCANTIL
1
5
6
5
5
1
0
8
FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
1
5
6
5
5
1
0
9
RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
1
5
6
5
5
1
1
0
LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
1
5
6
5
5
1
1
1
LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
1
5
6
5
5
3
0
1
TREBALL DE FI DE MÀSTER
1
5
6
5
5
2
0
1
APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
1
5
6
5
5
5
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
A1Utilitzar adequadament el dret empresarial i de la contractació com un sistema regulador de les
relacions socials, econòmiques i empresarials
RA1Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Coneix i comprèn el funcionament del Registre de la Propietat a Espanya
    RA3 - Coneix i comprèn el funcionament del Registre de la Propietat a Espanya

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Coneix i comprèn el funcionament del Registre de la Propietat a Espanya

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Coneix i comprèn el funcionament del Registre de la Propietat a Espanya

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Coneix i comprèn el funcionament del Registre de la Propietat a Espanya

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Coneix i comprèn el funcionament del Registre de la Propietat a Espanya

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Coneix i comprèn el funcionament del Registre de la Propietat a Espanya

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Coneix i comprèn el funcionament del Registre de la Propietat a Espanya

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Coneix i comprèn el funcionament del Registre de la Propietat a Espanya

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Coneix i comprèn el funcionament del Registre de la Propietat a Espanya

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Coneix i comprèn el funcionament del Registre de la Propietat a Espanya

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Coneix i comprèn el funcionament del Registre de la Propietat a Espanya

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Coneix i comprèn el funcionament del Registre de la Propietat a Espanya

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Coneix i comprèn el funcionament del Registre de la Propietat a Espanya

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Coneix i comprèn el funcionament del Registre de la Propietat a Espanya

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Determina els requisits i les conseqüències de la inscripció dels títols al Registre de la
Propietat
    RA4 - Determina els requisits i les conseqüències de la inscripció dels títols al Registre de la
Propietat

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Determina els requisits i les conseqüències de la inscripció dels títols al Registre de la
Propietat

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Determina els requisits i les conseqüències de la inscripció dels títols al Registre de la
Propietat

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Determina els requisits i les conseqüències de la inscripció dels títols al Registre de la
Propietat

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Determina els requisits i les conseqüències de la inscripció dels títols al Registre de la
Propietat

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Determina els requisits i les conseqüències de la inscripció dels títols al Registre de la
Propietat

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Determina els requisits i les conseqüències de la inscripció dels títols al Registre de la
Propietat

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Determina els requisits i les conseqüències de la inscripció dels títols al Registre de la
Propietat

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Determina els requisits i les conseqüències de la inscripció dels títols al Registre de la
Propietat

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Determina els requisits i les conseqüències de la inscripció dels títols al Registre de la
Propietat

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Determina els requisits i les conseqüències de la inscripció dels títols al Registre de la
Propietat

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Determina els requisits i les conseqüències de la inscripció dels títols al Registre de la
Propietat

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Determina els requisits i les conseqüències de la inscripció dels títols al Registre de la
Propietat

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Determina els requisits i les conseqüències de la inscripció dels títols al Registre de la
Propietat

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Dóna resposta als problemes jurídics que susciten els contractes mercantils
    RA5 - Dóna resposta als problemes jurídics que susciten els contractes mercantils

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA5 - Dóna resposta als problemes jurídics que susciten els contractes mercantils

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA5 - Dóna resposta als problemes jurídics que susciten els contractes mercantils

15655103/DRET CONCURSAL
    RA5 - Dóna resposta als problemes jurídics que susciten els contractes mercantils

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA5 - Dóna resposta als problemes jurídics que susciten els contractes mercantils

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA5 - Dóna resposta als problemes jurídics que susciten els contractes mercantils

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA5 - Dóna resposta als problemes jurídics que susciten els contractes mercantils

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 - Dóna resposta als problemes jurídics que susciten els contractes mercantils

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA5 - Dóna resposta als problemes jurídics que susciten els contractes mercantils

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA5 - Dóna resposta als problemes jurídics que susciten els contractes mercantils

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA5 - Dóna resposta als problemes jurídics que susciten els contractes mercantils

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Dóna resposta als problemes jurídics que susciten els contractes mercantils

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Dóna resposta als problemes jurídics que susciten els contractes mercantils

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA5 - Dóna resposta als problemes jurídics que susciten els contractes mercantils

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6És capaç d'aplicar els coneixements teòrics i les eines jurídiques adquirides per donar resposta
a situacions complexes pròpies del tràfic jurídic empresarial i contractual
    RA6 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics i les eines jurídiques adquirides per donar resposta
a situacions complexes pròpies del tràfic jurídic empresarial i contractual

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA6 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics i les eines jurídiques adquirides per donar resposta
a situacions complexes pròpies del tràfic jurídic empresarial i contractual

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA6 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics i les eines jurídiques adquirides per donar resposta
a situacions complexes pròpies del tràfic jurídic empresarial i contractual

15655103/DRET CONCURSAL
    RA6 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics i les eines jurídiques adquirides per donar resposta
a situacions complexes pròpies del tràfic jurídic empresarial i contractual

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA6 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics i les eines jurídiques adquirides per donar resposta
a situacions complexes pròpies del tràfic jurídic empresarial i contractual

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA6 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics i les eines jurídiques adquirides per donar resposta
a situacions complexes pròpies del tràfic jurídic empresarial i contractual

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA6 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics i les eines jurídiques adquirides per donar resposta
a situacions complexes pròpies del tràfic jurídic empresarial i contractual

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA6 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics i les eines jurídiques adquirides per donar resposta
a situacions complexes pròpies del tràfic jurídic empresarial i contractual

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA6 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics i les eines jurídiques adquirides per donar resposta
a situacions complexes pròpies del tràfic jurídic empresarial i contractual

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA6 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics i les eines jurídiques adquirides per donar resposta
a situacions complexes pròpies del tràfic jurídic empresarial i contractual

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA6 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics i les eines jurídiques adquirides per donar resposta
a situacions complexes pròpies del tràfic jurídic empresarial i contractual

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA6 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics i les eines jurídiques adquirides per donar resposta
a situacions complexes pròpies del tràfic jurídic empresarial i contractual

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics i les eines jurídiques adquirides per donar resposta
a situacions complexes pròpies del tràfic jurídic empresarial i contractual

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA6 - És capaç d'aplicar els coneixements teòrics i les eines jurídiques adquirides per donar resposta
a situacions complexes pròpies del tràfic jurídic empresarial i contractual

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655103/DRET CONCURSAL
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A2Demostrar que es comprèn la regulació i la problemàtica jurídica de l'empresa, en un context
europeu i internacional, des d'una perspectiva social per a resoldre de forma original i
multidisciplinària els conflictes amb implicacions legals
RA1 Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica
    RA3 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, per a solucionar els
supòsits pràctics plantejats de caràcter civil
    RA4 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, per a solucionar els
supòsits pràctics plantejats de caràcter civil

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, per a solucionar els
supòsits pràctics plantejats de caràcter civil

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, per a solucionar els
supòsits pràctics plantejats de caràcter civil

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, per a solucionar els
supòsits pràctics plantejats de caràcter civil

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, per a solucionar els
supòsits pràctics plantejats de caràcter civil

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, per a solucionar els
supòsits pràctics plantejats de caràcter civil

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, per a solucionar els
supòsits pràctics plantejats de caràcter civil

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, per a solucionar els
supòsits pràctics plantejats de caràcter civil

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, per a solucionar els
supòsits pràctics plantejats de caràcter civil

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, per a solucionar els
supòsits pràctics plantejats de caràcter civil

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, per a solucionar els
supòsits pràctics plantejats de caràcter civil

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, per a solucionar els
supòsits pràctics plantejats de caràcter civil

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, per a solucionar els
supòsits pràctics plantejats de caràcter civil

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, per a solucionar els
supòsits pràctics plantejats de caràcter civil

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Comprèn la indissoluble relació existent enre la normativa civil i la realitat social amb
rellevància en la matèria
    RA5 - Comprèn la indissoluble relació existent enre la normativa civil i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA5 - Comprèn la indissoluble relació existent enre la normativa civil i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA5 - Comprèn la indissoluble relació existent enre la normativa civil i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15655103/DRET CONCURSAL
    RA5 - Comprèn la indissoluble relació existent enre la normativa civil i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA5 - Comprèn la indissoluble relació existent enre la normativa civil i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA5 - Comprèn la indissoluble relació existent enre la normativa civil i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA5 - Comprèn la indissoluble relació existent enre la normativa civil i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 - Comprèn la indissoluble relació existent enre la normativa civil i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA5 - Comprèn la indissoluble relació existent enre la normativa civil i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA5 - Comprèn la indissoluble relació existent enre la normativa civil i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA5 - Comprèn la indissoluble relació existent enre la normativa civil i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Comprèn la indissoluble relació existent enre la normativa civil i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Comprèn la indissoluble relació existent enre la normativa civil i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA5 - Comprèn la indissoluble relació existent enre la normativa civil i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Coneix i comprèn les diferents formes de tinences immobiliràries i les seves conseqüències
jurídiques
    RA6 - Coneix i comprèn les diferents formes de tinences immobiliràries i les seves conseqüències
jurídiques

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA6 - Coneix i comprèn les diferents formes de tinences immobiliràries i les seves conseqüències
jurídiques

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA6 - Coneix i comprèn les diferents formes de tinences immobiliràries i les seves conseqüències
jurídiques

15655103/DRET CONCURSAL
    RA6 - Coneix i comprèn les diferents formes de tinences immobiliràries i les seves conseqüències
jurídiques

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA6 - Coneix i comprèn les diferents formes de tinences immobiliràries i les seves conseqüències
jurídiques

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA6 - Coneix i comprèn les diferents formes de tinences immobiliràries i les seves conseqüències
jurídiques

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA6 - Coneix i comprèn les diferents formes de tinences immobiliràries i les seves conseqüències
jurídiques

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA6 - Coneix i comprèn les diferents formes de tinences immobiliràries i les seves conseqüències
jurídiques

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA6 - Coneix i comprèn les diferents formes de tinences immobiliràries i les seves conseqüències
jurídiques

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA6 - Coneix i comprèn les diferents formes de tinences immobiliràries i les seves conseqüències
jurídiques

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA6 - Coneix i comprèn les diferents formes de tinences immobiliràries i les seves conseqüències
jurídiques

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA6 - Coneix i comprèn les diferents formes de tinences immobiliràries i les seves conseqüències
jurídiques

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Coneix i comprèn les diferents formes de tinences immobiliràries i les seves conseqüències
jurídiques

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA6 - Coneix i comprèn les diferents formes de tinences immobiliràries i les seves conseqüències
jurídiques

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Aplica els diferents tributs a l'àmbit dels contractes
    RA7 - Aplica els diferents tributs a l'àmbit dels contractes

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA7 - Aplica els diferents tributs a l'àmbit dels contractes

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA7 - Aplica els diferents tributs a l'àmbit dels contractes

15655103/DRET CONCURSAL
    RA7 - Aplica els diferents tributs a l'àmbit dels contractes

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA7 - Aplica els diferents tributs a l'àmbit dels contractes

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA7 - Aplica els diferents tributs a l'àmbit dels contractes

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA7 - Aplica els diferents tributs a l'àmbit dels contractes

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA7 - Aplica els diferents tributs a l'àmbit dels contractes

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA7 - Aplica els diferents tributs a l'àmbit dels contractes

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA7 - Aplica els diferents tributs a l'àmbit dels contractes

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA7 - Aplica els diferents tributs a l'àmbit dels contractes

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA7 - Aplica els diferents tributs a l'àmbit dels contractes

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Aplica els diferents tributs a l'àmbit dels contractes

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA7 - Aplica els diferents tributs a l'àmbit dels contractes

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes
    RA8 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA8 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA8 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655103/DRET CONCURSAL
    RA8 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA8 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA8 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA8 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA8 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA8 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA8 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA8 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA8 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA8 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible
    RA9 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA9 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA9 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655103/DRET CONCURSAL
    RA9 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA9 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA9 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA9 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA9 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA9 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA9 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA9 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA9 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA9 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA10Argumenta, amb crtiteri jurídic i crític, la posició adoptada per a la resolució de conflictes
propis del tràfic jurídic empresarial i dels negocis
    RA10 - Argumenta, amb crtiteri jurídic i crític, la posició adoptada per a la resolució de conflictes
propis del tràfic jurídic empresarial i dels negocis

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA10 - Argumenta, amb crtiteri jurídic i crític, la posició adoptada per a la resolució de conflictes
propis del tràfic jurídic empresarial i dels negocis

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA10 - Argumenta, amb crtiteri jurídic i crític, la posició adoptada per a la resolució de conflictes
propis del tràfic jurídic empresarial i dels negocis

15655103/DRET CONCURSAL
    RA10 - Argumenta, amb crtiteri jurídic i crític, la posició adoptada per a la resolució de conflictes
propis del tràfic jurídic empresarial i dels negocis

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA10 - Argumenta, amb crtiteri jurídic i crític, la posició adoptada per a la resolució de conflictes
propis del tràfic jurídic empresarial i dels negocis

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA10 - Argumenta, amb crtiteri jurídic i crític, la posició adoptada per a la resolució de conflictes
propis del tràfic jurídic empresarial i dels negocis

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA10 - Argumenta, amb crtiteri jurídic i crític, la posició adoptada per a la resolució de conflictes
propis del tràfic jurídic empresarial i dels negocis

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA10 - Argumenta, amb crtiteri jurídic i crític, la posició adoptada per a la resolució de conflictes
propis del tràfic jurídic empresarial i dels negocis

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA10 - Argumenta, amb crtiteri jurídic i crític, la posició adoptada per a la resolució de conflictes
propis del tràfic jurídic empresarial i dels negocis

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA10 - Argumenta, amb crtiteri jurídic i crític, la posició adoptada per a la resolució de conflictes
propis del tràfic jurídic empresarial i dels negocis

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA10 - Argumenta, amb crtiteri jurídic i crític, la posició adoptada per a la resolució de conflictes
propis del tràfic jurídic empresarial i dels negocis

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA10 - Argumenta, amb crtiteri jurídic i crític, la posició adoptada per a la resolució de conflictes
propis del tràfic jurídic empresarial i dels negocis

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Argumenta, amb crtiteri jurídic i crític, la posició adoptada per a la resolució de conflictes
propis del tràfic jurídic empresarial i dels negocis

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA10 - Argumenta, amb crtiteri jurídic i crític, la posició adoptada per a la resolució de conflictes
propis del tràfic jurídic empresarial i dels negocis

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA11Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats
    RA11 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA11 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA11 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655103/DRET CONCURSAL
    RA11 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA11 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA11 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA11 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA11 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA11 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA11 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA11 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA11 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA11 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A3Interpretar i aplicar les normes pròpies de l'empresa i dels negocis per a fer front i resoldre la
complexitat del tràfic jurídic empresarial
RA1Identifica els tipus i classes de societats i coneix les seves especificitats
    RA1 - Identifica els tipus i classes de societats i coneix les seves especificitats

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Identifica els tipus i classes de societats i coneix les seves especificitats

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Identifica els tipus i classes de societats i coneix les seves especificitats

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Identifica els tipus i classes de societats i coneix les seves especificitats

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Identifica els tipus i classes de societats i coneix les seves especificitats

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Identifica els tipus i classes de societats i coneix les seves especificitats

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Identifica els tipus i classes de societats i coneix les seves especificitats

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Identifica els tipus i classes de societats i coneix les seves especificitats

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Identifica els tipus i classes de societats i coneix les seves especificitats

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Identifica els tipus i classes de societats i coneix les seves especificitats

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Identifica els tipus i classes de societats i coneix les seves especificitats

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Identifica els tipus i classes de societats i coneix les seves especificitats

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica els tipus i classes de societats i coneix les seves especificitats

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Identifica els tipus i classes de societats i coneix les seves especificitats

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Dóna resposta als problemes jurídics que suscita el dret de societats
    RA2 - Dóna resposta als problemes jurídics que suscita el dret de societats

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Dóna resposta als problemes jurídics que suscita el dret de societats

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Dóna resposta als problemes jurídics que suscita el dret de societats

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Dóna resposta als problemes jurídics que suscita el dret de societats

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Dóna resposta als problemes jurídics que suscita el dret de societats

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Dóna resposta als problemes jurídics que suscita el dret de societats

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Dóna resposta als problemes jurídics que suscita el dret de societats

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Dóna resposta als problemes jurídics que suscita el dret de societats

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Dóna resposta als problemes jurídics que suscita el dret de societats

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Dóna resposta als problemes jurídics que suscita el dret de societats

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Dóna resposta als problemes jurídics que suscita el dret de societats

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Dóna resposta als problemes jurídics que suscita el dret de societats

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Dóna resposta als problemes jurídics que suscita el dret de societats

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Dóna resposta als problemes jurídics que suscita el dret de societats

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Aplica els diferents tributs en l'àmbit empresarial
    RA3 - Aplica els diferents tributs en l'àmbit empresarial

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Aplica els diferents tributs en l'àmbit empresarial

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Aplica els diferents tributs en l'àmbit empresarial

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Aplica els diferents tributs en l'àmbit empresarial

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Aplica els diferents tributs en l'àmbit empresarial

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Aplica els diferents tributs en l'àmbit empresarial

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Aplica els diferents tributs en l'àmbit empresarial

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Aplica els diferents tributs en l'àmbit empresarial

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Aplica els diferents tributs en l'àmbit empresarial

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Aplica els diferents tributs en l'àmbit empresarial

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Aplica els diferents tributs en l'àmbit empresarial

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Aplica els diferents tributs en l'àmbit empresarial

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Aplica els diferents tributs en l'àmbit empresarial

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Aplica els diferents tributs en l'àmbit empresarial

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Coneix les fonts bàsiques de la planificació tributària de l'empresa
    RA4 - Coneix les fonts bàsiques de la planificació tributària de l'empresa

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Coneix les fonts bàsiques de la planificació tributària de l'empresa

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Coneix les fonts bàsiques de la planificació tributària de l'empresa

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Coneix les fonts bàsiques de la planificació tributària de l'empresa

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Coneix les fonts bàsiques de la planificació tributària de l'empresa

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Coneix les fonts bàsiques de la planificació tributària de l'empresa

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Coneix les fonts bàsiques de la planificació tributària de l'empresa

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Coneix les fonts bàsiques de la planificació tributària de l'empresa

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Coneix les fonts bàsiques de la planificació tributària de l'empresa

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Coneix les fonts bàsiques de la planificació tributària de l'empresa

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Coneix les fonts bàsiques de la planificació tributària de l'empresa

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Coneix les fonts bàsiques de la planificació tributària de l'empresa

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Coneix les fonts bàsiques de la planificació tributària de l'empresa

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Coneix les fonts bàsiques de la planificació tributària de l'empresa

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Adquireix els coneixements sobre la tributació de l'empresa
    RA5 - Adquireix els coneixements sobre la tributació de l'empresa

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA5 - Adquireix els coneixements sobre la tributació de l'empresa

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA5 - Adquireix els coneixements sobre la tributació de l'empresa

15655103/DRET CONCURSAL
    RA5 - Adquireix els coneixements sobre la tributació de l'empresa

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA5 - Adquireix els coneixements sobre la tributació de l'empresa

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA5 - Adquireix els coneixements sobre la tributació de l'empresa

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA5 - Adquireix els coneixements sobre la tributació de l'empresa

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 - Adquireix els coneixements sobre la tributació de l'empresa

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA5 - Adquireix els coneixements sobre la tributació de l'empresa

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA5 - Adquireix els coneixements sobre la tributació de l'empresa

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA5 - Adquireix els coneixements sobre la tributació de l'empresa

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Adquireix els coneixements sobre la tributació de l'empresa

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Adquireix els coneixements sobre la tributació de l'empresa

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA5 - Adquireix els coneixements sobre la tributació de l'empresa

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Decideix la tributació més favorable per a l'empresari
    RA6 - Decideix la tributació més favorable per a l'empresari

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA6 - Decideix la tributació més favorable per a l'empresari

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA6 - Decideix la tributació més favorable per a l'empresari

15655103/DRET CONCURSAL
    RA6 - Decideix la tributació més favorable per a l'empresari

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA6 - Decideix la tributació més favorable per a l'empresari

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA6 - Decideix la tributació més favorable per a l'empresari

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA6 - Decideix la tributació més favorable per a l'empresari

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA6 - Decideix la tributació més favorable per a l'empresari

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA6 - Decideix la tributació més favorable per a l'empresari

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA6 - Decideix la tributació més favorable per a l'empresari

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA6 - Decideix la tributació més favorable per a l'empresari

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA6 - Decideix la tributació més favorable per a l'empresari

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Decideix la tributació més favorable per a l'empresari

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA6 - Decideix la tributació més favorable per a l'empresari

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Analitza des de la perspectiva jurídica les situacions d'insolvència que s'apliquen a les
situacions de crisi empresarial
    RA7 - Analitza des de la perspectiva jurídica les situacions d'insolvència que s'apliquen a les
situacions de crisi empresarial

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA7 - Analitza des de la perspectiva jurídica les situacions d'insolvència que s'apliquen a les
situacions de crisi empresarial

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA7 - Analitza des de la perspectiva jurídica les situacions d'insolvència que s'apliquen a les
situacions de crisi empresarial

15655103/DRET CONCURSAL
    RA7 - Analitza des de la perspectiva jurídica les situacions d'insolvència que s'apliquen a les
situacions de crisi empresarial

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA7 - Analitza des de la perspectiva jurídica les situacions d'insolvència que s'apliquen a les
situacions de crisi empresarial

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA7 - Analitza des de la perspectiva jurídica les situacions d'insolvència que s'apliquen a les
situacions de crisi empresarial

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA7 - Analitza des de la perspectiva jurídica les situacions d'insolvència que s'apliquen a les
situacions de crisi empresarial

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA7 - Analitza des de la perspectiva jurídica les situacions d'insolvència que s'apliquen a les
situacions de crisi empresarial

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA7 - Analitza des de la perspectiva jurídica les situacions d'insolvència que s'apliquen a les
situacions de crisi empresarial

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA7 - Analitza des de la perspectiva jurídica les situacions d'insolvència que s'apliquen a les
situacions de crisi empresarial

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA7 - Analitza des de la perspectiva jurídica les situacions d'insolvència que s'apliquen a les
situacions de crisi empresarial

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA7 - Analitza des de la perspectiva jurídica les situacions d'insolvència que s'apliquen a les
situacions de crisi empresarial

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Analitza des de la perspectiva jurídica les situacions d'insolvència que s'apliquen a les
situacions de crisi empresarial

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA7 - Analitza des de la perspectiva jurídica les situacions d'insolvència que s'apliquen a les
situacions de crisi empresarial

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Estudia el procés concursal
    RA8 - Estudia el procés concursal

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA8 - Estudia el procés concursal

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA8 - Estudia el procés concursal

15655103/DRET CONCURSAL
    RA8 - Estudia el procés concursal

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA8 - Estudia el procés concursal

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA8 - Estudia el procés concursal

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA8 - Estudia el procés concursal

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA8 - Estudia el procés concursal

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA8 - Estudia el procés concursal

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA8 - Estudia el procés concursal

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA8 - Estudia el procés concursal

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA8 - Estudia el procés concursal

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Estudia el procés concursal

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA8 - Estudia el procés concursal

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral
    RA9 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA9 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA9 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655103/DRET CONCURSAL
    RA9 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA9 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA9 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA9 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA9 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA9 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA9 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA9 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA9 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA9 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA10Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral
    RA10 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA10 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA10 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655103/DRET CONCURSAL
    RA10 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA10 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA10 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA10 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA10 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA10 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA10 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA10 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA10 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA10 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA11Coneix i aplica el dret propi de les relacions empresarials i contractuals
    RA11 - Coneix i aplica el dret propi de les relacions empresarials i contractuals

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA11 - Coneix i aplica el dret propi de les relacions empresarials i contractuals

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA11 - Coneix i aplica el dret propi de les relacions empresarials i contractuals

15655103/DRET CONCURSAL
    RA11 - Coneix i aplica el dret propi de les relacions empresarials i contractuals

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA11 - Coneix i aplica el dret propi de les relacions empresarials i contractuals

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA11 - Coneix i aplica el dret propi de les relacions empresarials i contractuals

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA11 - Coneix i aplica el dret propi de les relacions empresarials i contractuals

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA11 - Coneix i aplica el dret propi de les relacions empresarials i contractuals

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA11 - Coneix i aplica el dret propi de les relacions empresarials i contractuals

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA11 - Coneix i aplica el dret propi de les relacions empresarials i contractuals

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA11 - Coneix i aplica el dret propi de les relacions empresarials i contractuals

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA11 - Coneix i aplica el dret propi de les relacions empresarials i contractuals

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Coneix i aplica el dret propi de les relacions empresarials i contractuals

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA11 - Coneix i aplica el dret propi de les relacions empresarials i contractuals

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA12Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia en l'àmbit jurídic-privat
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia en l'àmbit jurídic-privat

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia en l'àmbit jurídic-privat

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia en l'àmbit jurídic-privat

15655103/DRET CONCURSAL
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia en l'àmbit jurídic-privat

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia en l'àmbit jurídic-privat

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia en l'àmbit jurídic-privat

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia en l'àmbit jurídic-privat

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia en l'àmbit jurídic-privat

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia en l'àmbit jurídic-privat

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia en l'àmbit jurídic-privat

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia en l'àmbit jurídic-privat

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia en l'àmbit jurídic-privat

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia en l'àmbit jurídic-privat

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia en l'àmbit jurídic-privat

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA13Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats
    RA13 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA13 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA13 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655103/DRET CONCURSAL
    RA13 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA13 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA13 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA13 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA13 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA13 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA13 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA13 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA13 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA13 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A4Reconèixer els continguts jurídics de la contractació i les operacions característiques de
l'àmbit empresarial, les seves implicacions laborals, tributàries i processals i la seva
perspectiva internacional
RA1Identifica els tributs aplicables en l'àmbit empresarial
    RA1 - Identifica els tributs aplicables en l'àmbit empresarial

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Identifica els tributs aplicables en l'àmbit empresarial

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Identifica els tributs aplicables en l'àmbit empresarial

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Identifica els tributs aplicables en l'àmbit empresarial

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Identifica els tributs aplicables en l'àmbit empresarial

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Identifica els tributs aplicables en l'àmbit empresarial

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Identifica els tributs aplicables en l'àmbit empresarial

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Identifica els tributs aplicables en l'àmbit empresarial

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Identifica els tributs aplicables en l'àmbit empresarial

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Identifica els tributs aplicables en l'àmbit empresarial

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Identifica els tributs aplicables en l'àmbit empresarial

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Identifica els tributs aplicables en l'àmbit empresarial

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica els tributs aplicables en l'àmbit empresarial

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Identifica els tributs aplicables en l'àmbit empresarial

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Comprèn la tributació directa i indirecta que afecta a l'àmbit empresarial
    RA2 - Comprèn la tributació directa i indirecta que afecta a l'àmbit empresarial

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Comprèn la tributació directa i indirecta que afecta a l'àmbit empresarial

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Comprèn la tributació directa i indirecta que afecta a l'àmbit empresarial

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Comprèn la tributació directa i indirecta que afecta a l'àmbit empresarial

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Comprèn la tributació directa i indirecta que afecta a l'àmbit empresarial

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Comprèn la tributació directa i indirecta que afecta a l'àmbit empresarial

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Comprèn la tributació directa i indirecta que afecta a l'àmbit empresarial

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Comprèn la tributació directa i indirecta que afecta a l'àmbit empresarial

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Comprèn la tributació directa i indirecta que afecta a l'àmbit empresarial

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Comprèn la tributació directa i indirecta que afecta a l'àmbit empresarial

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Comprèn la tributació directa i indirecta que afecta a l'àmbit empresarial

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Comprèn la tributació directa i indirecta que afecta a l'àmbit empresarial

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Comprèn la tributació directa i indirecta que afecta a l'àmbit empresarial

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Comprèn la tributació directa i indirecta que afecta a l'àmbit empresarial

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Analitza la imposició real i efectiva de l'empresa
    RA3 - Analitza la imposició real i efectiva de l'empresa

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Analitza la imposició real i efectiva de l'empresa

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Analitza la imposició real i efectiva de l'empresa

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Analitza la imposició real i efectiva de l'empresa

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Analitza la imposició real i efectiva de l'empresa

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Analitza la imposició real i efectiva de l'empresa

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Analitza la imposició real i efectiva de l'empresa

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Analitza la imposició real i efectiva de l'empresa

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Analitza la imposició real i efectiva de l'empresa

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Analitza la imposició real i efectiva de l'empresa

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Analitza la imposició real i efectiva de l'empresa

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Analitza la imposició real i efectiva de l'empresa

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Analitza la imposició real i efectiva de l'empresa

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Analitza la imposició real i efectiva de l'empresa

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Compara la tributació dels diferents tipus d'empreses
    RA4 - Compara la tributació dels diferents tipus d'empreses

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Compara la tributació dels diferents tipus d'empreses

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Compara la tributació dels diferents tipus d'empreses

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Compara la tributació dels diferents tipus d'empreses

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Compara la tributació dels diferents tipus d'empreses

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Compara la tributació dels diferents tipus d'empreses

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Compara la tributació dels diferents tipus d'empreses

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Compara la tributació dels diferents tipus d'empreses

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Compara la tributació dels diferents tipus d'empreses

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Compara la tributació dels diferents tipus d'empreses

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Compara la tributació dels diferents tipus d'empreses

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Compara la tributació dels diferents tipus d'empreses

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Compara la tributació dels diferents tipus d'empreses

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Compara la tributació dels diferents tipus d'empreses

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5S'implica en els diferents àmbits de planificació tributària empresarial
    RA5 - S'implica en els diferents àmbits de planificació tributària empresarial

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA5 - S'implica en els diferents àmbits de planificació tributària empresarial

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA5 - S'implica en els diferents àmbits de planificació tributària empresarial

15655103/DRET CONCURSAL
    RA5 - S'implica en els diferents àmbits de planificació tributària empresarial

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA5 - S'implica en els diferents àmbits de planificació tributària empresarial

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA5 - S'implica en els diferents àmbits de planificació tributària empresarial

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA5 - S'implica en els diferents àmbits de planificació tributària empresarial

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 - S'implica en els diferents àmbits de planificació tributària empresarial

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA5 - S'implica en els diferents àmbits de planificació tributària empresarial

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA5 - S'implica en els diferents àmbits de planificació tributària empresarial

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA5 - S'implica en els diferents àmbits de planificació tributària empresarial

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - S'implica en els diferents àmbits de planificació tributària empresarial

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - S'implica en els diferents àmbits de planificació tributària empresarial

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA5 - S'implica en els diferents àmbits de planificació tributària empresarial

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Dóna resposta als problemes fiscals de les diferents empreses
    RA6 - Dóna resposta als problemes fiscals de les diferents empreses

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA6 - Dóna resposta als problemes fiscals de les diferents empreses

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA6 - Dóna resposta als problemes fiscals de les diferents empreses

15655103/DRET CONCURSAL
    RA6 - Dóna resposta als problemes fiscals de les diferents empreses

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA6 - Dóna resposta als problemes fiscals de les diferents empreses

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA6 - Dóna resposta als problemes fiscals de les diferents empreses

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA6 - Dóna resposta als problemes fiscals de les diferents empreses

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA6 - Dóna resposta als problemes fiscals de les diferents empreses

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA6 - Dóna resposta als problemes fiscals de les diferents empreses

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA6 - Dóna resposta als problemes fiscals de les diferents empreses

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA6 - Dóna resposta als problemes fiscals de les diferents empreses

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA6 - Dóna resposta als problemes fiscals de les diferents empreses

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Dóna resposta als problemes fiscals de les diferents empreses

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA6 - Dóna resposta als problemes fiscals de les diferents empreses

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral
    RA7 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA7 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA7 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655103/DRET CONCURSAL
    RA7 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA7 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA7 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA7 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA7 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA7 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA7 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA7 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA7 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA7 - Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral
    RA8 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA8 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA8 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655103/DRET CONCURSAL
    RA8 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA8 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA8 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA8 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA8 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA8 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA8 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA8 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA8 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA8 - Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes
    RA9 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA9 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA9 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655103/DRET CONCURSAL
    RA9 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA9 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA9 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA9 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA9 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA9 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA9 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA9 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA9 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA9 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA10 Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible
    RA10 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA10 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA10 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655103/DRET CONCURSAL
    RA10 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA10 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA10 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA10 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA10 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA10 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA10 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA10 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA10 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA10 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA11És capaç de contextualitzar la complexitat pròpia de l'àmbit empresarial i dels contractes en el
marc econòmic-social
    RA11 - És capaç de contextualitzar la complexitat pròpia de l'àmbit empresarial i dels contractes en el
marc econòmic-social

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA11 - És capaç de contextualitzar la complexitat pròpia de l'àmbit empresarial i dels contractes en el
marc econòmic-social

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA11 - És capaç de contextualitzar la complexitat pròpia de l'àmbit empresarial i dels contractes en el
marc econòmic-social

15655103/DRET CONCURSAL
    RA11 - És capaç de contextualitzar la complexitat pròpia de l'àmbit empresarial i dels contractes en el
marc econòmic-social

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA11 - És capaç de contextualitzar la complexitat pròpia de l'àmbit empresarial i dels contractes en el
marc econòmic-social

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA11 - És capaç de contextualitzar la complexitat pròpia de l'àmbit empresarial i dels contractes en el
marc econòmic-social

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA11 - És capaç de contextualitzar la complexitat pròpia de l'àmbit empresarial i dels contractes en el
marc econòmic-social

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA11 - És capaç de contextualitzar la complexitat pròpia de l'àmbit empresarial i dels contractes en el
marc econòmic-social

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA11 - És capaç de contextualitzar la complexitat pròpia de l'àmbit empresarial i dels contractes en el
marc econòmic-social

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA11 - És capaç de contextualitzar la complexitat pròpia de l'àmbit empresarial i dels contractes en el
marc econòmic-social

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA11 - És capaç de contextualitzar la complexitat pròpia de l'àmbit empresarial i dels contractes en el
marc econòmic-social

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA11 - És capaç de contextualitzar la complexitat pròpia de l'àmbit empresarial i dels contractes en el
marc econòmic-social

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - És capaç de contextualitzar la complexitat pròpia de l'àmbit empresarial i dels contractes en el
marc econòmic-social

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA11 - És capaç de contextualitzar la complexitat pròpia de l'àmbit empresarial i dels contractes en el
marc econòmic-social

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA12Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats
    RA12 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA12 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA12 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655103/DRET CONCURSAL
    RA12 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA12 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA12 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA12 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA12 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA12 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA12 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA12 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA12 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA12 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A5Dominar les tècniques adequades per a dur a terme un assessorament jurídic integral tant en
l'àmbit empresarial com en el contractual entre empresaris i empresari-treballador
RA1Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes
    RA1 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible
    RA2 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un treball
d'investigació
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un treball
d'investigació

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un treball
d'investigació

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un treball
d'investigació

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un treball
d'investigació

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un treball
d'investigació

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un treball
d'investigació

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un treball
d'investigació

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un treball
d'investigació

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un treball
d'investigació

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un treball
d'investigació

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un treball
d'investigació

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un treball
d'investigació

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un treball
d'investigació

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un treball
d'investigació

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A6Gestionar els recursos jurídics necessaris per a poder integrar, desenvolupar i innovar en
assumptes concrets propis de l'àmbit del dret de l'empresa i de la contractació
RA1Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació
    RA1 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica
    RA2 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4 Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
treball d'investigació
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
treball d'investigació

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
treball d'investigació

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
treball d'investigació

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
treball d'investigació

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
treball d'investigació

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
treball d'investigació

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
treball d'investigació

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
treball d'investigació

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
treball d'investigació

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
treball d'investigació

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
treball d'investigació

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
treball d'investigació

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
treball d'investigació

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
treball d'investigació

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5
    RA5 -

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA5 -

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA5 -

15655103/DRET CONCURSAL
    RA5 -

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA5 -

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA5 -

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA5 -

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 -

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA5 -

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA5 -

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA5 -

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 -

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 -

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA5 -

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A7Gestionar processos de negociació entre persones amb interessos diferents, que sorgeixin en el
tràfic jurídic intern i internacional de les empreses
RA1 Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes
    RA1 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2És capaç de participar en la negociació dels conflictes que puguin sorgir en el context jurídic
empresarial i dels contractes
    RA2 - És capaç de participar en la negociació dels conflictes que puguin sorgir en el context jurídic
empresarial i dels contractes

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - És capaç de participar en la negociació dels conflictes que puguin sorgir en el context jurídic
empresarial i dels contractes

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - És capaç de participar en la negociació dels conflictes que puguin sorgir en el context jurídic
empresarial i dels contractes

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - És capaç de participar en la negociació dels conflictes que puguin sorgir en el context jurídic
empresarial i dels contractes

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - És capaç de participar en la negociació dels conflictes que puguin sorgir en el context jurídic
empresarial i dels contractes

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - És capaç de participar en la negociació dels conflictes que puguin sorgir en el context jurídic
empresarial i dels contractes

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - És capaç de participar en la negociació dels conflictes que puguin sorgir en el context jurídic
empresarial i dels contractes

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - És capaç de participar en la negociació dels conflictes que puguin sorgir en el context jurídic
empresarial i dels contractes

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - És capaç de participar en la negociació dels conflictes que puguin sorgir en el context jurídic
empresarial i dels contractes

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - És capaç de participar en la negociació dels conflictes que puguin sorgir en el context jurídic
empresarial i dels contractes

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - És capaç de participar en la negociació dels conflictes que puguin sorgir en el context jurídic
empresarial i dels contractes

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - És capaç de participar en la negociació dels conflictes que puguin sorgir en el context jurídic
empresarial i dels contractes

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - És capaç de participar en la negociació dels conflictes que puguin sorgir en el context jurídic
empresarial i dels contractes

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - És capaç de participar en la negociació dels conflictes que puguin sorgir en el context jurídic
empresarial i dels contractes

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A8Comunicar resultats d'una investigació pròpia de manera transferible a la societat en general i
segons els criteris admesos a la comunitat científica
RA1Comunica correctament els resultats del treball d'investigació, amb un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència
    RA1 - Comunica correctament els resultats del treball d'investigació, amb un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Comunica correctament els resultats del treball d'investigació, amb un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Comunica correctament els resultats del treball d'investigació, amb un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Comunica correctament els resultats del treball d'investigació, amb un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Comunica correctament els resultats del treball d'investigació, amb un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Comunica correctament els resultats del treball d'investigació, amb un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Comunica correctament els resultats del treball d'investigació, amb un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Comunica correctament els resultats del treball d'investigació, amb un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Comunica correctament els resultats del treball d'investigació, amb un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Comunica correctament els resultats del treball d'investigació, amb un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Comunica correctament els resultats del treball d'investigació, amb un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Comunica correctament els resultats del treball d'investigació, amb un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Comunica correctament els resultats del treball d'investigació, amb un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Comunica correctament els resultats del treball d'investigació, amb un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2
    RA2 -

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 -

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 -

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 -

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 -

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 -

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 -

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 -

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 -

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 -

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 -

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 -

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 -

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 -

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A9Conèixer i aplicar les tècniques d'investigació en l'àmbit jurídicprivat
RA1Coneix les diverses etapes del pensament jurídic
    RA1 - Coneix les diverses etapes del pensament jurídic

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Coneix les diverses etapes del pensament jurídic

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Coneix les diverses etapes del pensament jurídic

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Coneix les diverses etapes del pensament jurídic

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Coneix les diverses etapes del pensament jurídic

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Coneix les diverses etapes del pensament jurídic

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Coneix les diverses etapes del pensament jurídic

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Coneix les diverses etapes del pensament jurídic

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Coneix les diverses etapes del pensament jurídic

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Coneix les diverses etapes del pensament jurídic

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Coneix les diverses etapes del pensament jurídic

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Coneix les diverses etapes del pensament jurídic

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix les diverses etapes del pensament jurídic

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Coneix les diverses etapes del pensament jurídic

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Relaciona i enllaça les etapes del pensament jurídic en el progrés general del coneixement
    RA2 - Relaciona i enllaça les etapes del pensament jurídic en el progrés general del coneixement

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Relaciona i enllaça les etapes del pensament jurídic en el progrés general del coneixement

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Relaciona i enllaça les etapes del pensament jurídic en el progrés general del coneixement

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Relaciona i enllaça les etapes del pensament jurídic en el progrés general del coneixement

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Relaciona i enllaça les etapes del pensament jurídic en el progrés general del coneixement

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Relaciona i enllaça les etapes del pensament jurídic en el progrés general del coneixement

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Relaciona i enllaça les etapes del pensament jurídic en el progrés general del coneixement

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Relaciona i enllaça les etapes del pensament jurídic en el progrés general del coneixement

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Relaciona i enllaça les etapes del pensament jurídic en el progrés general del coneixement

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Relaciona i enllaça les etapes del pensament jurídic en el progrés general del coneixement

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Relaciona i enllaça les etapes del pensament jurídic en el progrés general del coneixement

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Relaciona i enllaça les etapes del pensament jurídic en el progrés general del coneixement

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Relaciona i enllaça les etapes del pensament jurídic en el progrés general del coneixement

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Relaciona i enllaça les etapes del pensament jurídic en el progrés general del coneixement

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Avalua la major o menor utilitat de les idees per a la creació de ciència jurídica
    RA3 - Avalua la major o menor utilitat de les idees per a la creació de ciència jurídica

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Avalua la major o menor utilitat de les idees per a la creació de ciència jurídica

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Avalua la major o menor utilitat de les idees per a la creació de ciència jurídica

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Avalua la major o menor utilitat de les idees per a la creació de ciència jurídica

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Avalua la major o menor utilitat de les idees per a la creació de ciència jurídica

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Avalua la major o menor utilitat de les idees per a la creació de ciència jurídica

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Avalua la major o menor utilitat de les idees per a la creació de ciència jurídica

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Avalua la major o menor utilitat de les idees per a la creació de ciència jurídica

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Avalua la major o menor utilitat de les idees per a la creació de ciència jurídica

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Avalua la major o menor utilitat de les idees per a la creació de ciència jurídica

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Avalua la major o menor utilitat de les idees per a la creació de ciència jurídica

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Avalua la major o menor utilitat de les idees per a la creació de ciència jurídica

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Avalua la major o menor utilitat de les idees per a la creació de ciència jurídica

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Avalua la major o menor utilitat de les idees per a la creació de ciència jurídica

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Aprèn a argumentar amb rigor jurídic
    RA4 - Aprèn a argumentar amb rigor jurídic

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Aprèn a argumentar amb rigor jurídic

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Aprèn a argumentar amb rigor jurídic

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Aprèn a argumentar amb rigor jurídic

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Aprèn a argumentar amb rigor jurídic

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Aprèn a argumentar amb rigor jurídic

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Aprèn a argumentar amb rigor jurídic

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Aprèn a argumentar amb rigor jurídic

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Aprèn a argumentar amb rigor jurídic

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Aprèn a argumentar amb rigor jurídic

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Aprèn a argumentar amb rigor jurídic

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Aprèn a argumentar amb rigor jurídic

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Aprèn a argumentar amb rigor jurídic

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Aprèn a argumentar amb rigor jurídic

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Pren consciència del fort substrat històric de la ciència jurídica
    RA5 - Pren consciència del fort substrat històric de la ciència jurídica

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA5 - Pren consciència del fort substrat històric de la ciència jurídica

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA5 - Pren consciència del fort substrat històric de la ciència jurídica

15655103/DRET CONCURSAL
    RA5 - Pren consciència del fort substrat històric de la ciència jurídica

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA5 - Pren consciència del fort substrat històric de la ciència jurídica

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA5 - Pren consciència del fort substrat històric de la ciència jurídica

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA5 - Pren consciència del fort substrat històric de la ciència jurídica

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 - Pren consciència del fort substrat històric de la ciència jurídica

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA5 - Pren consciència del fort substrat històric de la ciència jurídica

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA5 - Pren consciència del fort substrat històric de la ciència jurídica

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA5 - Pren consciència del fort substrat històric de la ciència jurídica

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Pren consciència del fort substrat històric de la ciència jurídica

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Pren consciència del fort substrat històric de la ciència jurídica

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA5 - Pren consciència del fort substrat històric de la ciència jurídica

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Estructura i sistematitza un treball jurídic
    RA6 - Estructura i sistematitza un treball jurídic

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA6 - Estructura i sistematitza un treball jurídic

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA6 - Estructura i sistematitza un treball jurídic

15655103/DRET CONCURSAL
    RA6 - Estructura i sistematitza un treball jurídic

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA6 - Estructura i sistematitza un treball jurídic

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA6 - Estructura i sistematitza un treball jurídic

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA6 - Estructura i sistematitza un treball jurídic

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA6 - Estructura i sistematitza un treball jurídic

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA6 - Estructura i sistematitza un treball jurídic

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA6 - Estructura i sistematitza un treball jurídic

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA6 - Estructura i sistematitza un treball jurídic

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA6 - Estructura i sistematitza un treball jurídic

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Estructura i sistematitza un treball jurídic

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA6 - Estructura i sistematitza un treball jurídic

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655103/DRET CONCURSAL
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA7 - Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
CT1Desenvolupar l'autonomia suficient per a treballar en projectes d'investigació i col·laboracions
científiques o tecnològiques dins el seu àmbit tècnic
RA1Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Presenta i defensa el treball (davant d'un tribunal, en el cas del TFM)
    RA2 - Presenta i defensa el treball (davant d'un tribunal, en el cas del TFM)

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Presenta i defensa el treball (davant d'un tribunal, en el cas del TFM)

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Presenta i defensa el treball (davant d'un tribunal, en el cas del TFM)

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Presenta i defensa el treball (davant d'un tribunal, en el cas del TFM)

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Presenta i defensa el treball (davant d'un tribunal, en el cas del TFM)

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Presenta i defensa el treball (davant d'un tribunal, en el cas del TFM)

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Presenta i defensa el treball (davant d'un tribunal, en el cas del TFM)

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Presenta i defensa el treball (davant d'un tribunal, en el cas del TFM)

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Presenta i defensa el treball (davant d'un tribunal, en el cas del TFM)

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Presenta i defensa el treball (davant d'un tribunal, en el cas del TFM)

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Presenta i defensa el treball (davant d'un tribunal, en el cas del TFM)

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Presenta i defensa el treball (davant d'un tribunal, en el cas del TFM)

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Presenta i defensa el treball (davant d'un tribunal, en el cas del TFM)

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Presenta i defensa el treball (davant d'un tribunal, en el cas del TFM)

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
CT2Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació
RA1Cerca i obté informació útil per a la creació de coneixement de manera autònoma, d'acord amb
criteris de rellevància, fiabilitat i pertinença
    RA1 - Cerca i obté informació útil per a la creació de coneixement de manera autònoma, d'acord amb
criteris de rellevància, fiabilitat i pertinença

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Cerca i obté informació útil per a la creació de coneixement de manera autònoma, d'acord amb
criteris de rellevància, fiabilitat i pertinença

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Cerca i obté informació útil per a la creació de coneixement de manera autònoma, d'acord amb
criteris de rellevància, fiabilitat i pertinença

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Cerca i obté informació útil per a la creació de coneixement de manera autònoma, d'acord amb
criteris de rellevància, fiabilitat i pertinença

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Cerca i obté informació útil per a la creació de coneixement de manera autònoma, d'acord amb
criteris de rellevància, fiabilitat i pertinença

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Cerca i obté informació útil per a la creació de coneixement de manera autònoma, d'acord amb
criteris de rellevància, fiabilitat i pertinença

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Cerca i obté informació útil per a la creació de coneixement de manera autònoma, d'acord amb
criteris de rellevància, fiabilitat i pertinença

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Cerca i obté informació útil per a la creació de coneixement de manera autònoma, d'acord amb
criteris de rellevància, fiabilitat i pertinença

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Cerca i obté informació útil per a la creació de coneixement de manera autònoma, d'acord amb
criteris de rellevància, fiabilitat i pertinença

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Cerca i obté informació útil per a la creació de coneixement de manera autònoma, d'acord amb
criteris de rellevància, fiabilitat i pertinença

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Cerca i obté informació útil per a la creació de coneixement de manera autònoma, d'acord amb
criteris de rellevància, fiabilitat i pertinença

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Cerca i obté informació útil per a la creació de coneixement de manera autònoma, d'acord amb
criteris de rellevància, fiabilitat i pertinença

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Cerca i obté informació útil per a la creació de coneixement de manera autònoma, d'acord amb
criteris de rellevància, fiabilitat i pertinença

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Cerca i obté informació útil per a la creació de coneixement de manera autònoma, d'acord amb
criteris de rellevància, fiabilitat i pertinença

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Organitza la informació amb les eines adients (en línia o presencials), per garantir-ne
l'actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes
    RA2 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia o presencials), per garantir-ne
l'actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia o presencials), per garantir-ne
l'actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia o presencials), per garantir-ne
l'actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia o presencials), per garantir-ne
l'actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia o presencials), per garantir-ne
l'actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia o presencials), per garantir-ne
l'actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia o presencials), per garantir-ne
l'actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia o presencials), per garantir-ne
l'actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia o presencials), per garantir-ne
l'actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia o presencials), per garantir-ne
l'actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia o presencials), per garantir-ne
l'actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia o presencials), per garantir-ne
l'actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia o presencials), per garantir-ne
l'actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia o presencials), per garantir-ne
l'actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Crea informació amb les eines i els formats adients a la situació comunicativa i ho fa de manera
honesta
    RA3 - Crea informació amb les eines i els formats adients a la situació comunicativa i ho fa de manera
honesta

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Crea informació amb les eines i els formats adients a la situació comunicativa i ho fa de manera
honesta

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Crea informació amb les eines i els formats adients a la situació comunicativa i ho fa de manera
honesta

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Crea informació amb les eines i els formats adients a la situació comunicativa i ho fa de manera
honesta

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Crea informació amb les eines i els formats adients a la situació comunicativa i ho fa de manera
honesta

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Crea informació amb les eines i els formats adients a la situació comunicativa i ho fa de manera
honesta

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Crea informació amb les eines i els formats adients a la situació comunicativa i ho fa de manera
honesta

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Crea informació amb les eines i els formats adients a la situació comunicativa i ho fa de manera
honesta

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Crea informació amb les eines i els formats adients a la situació comunicativa i ho fa de manera
honesta

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Crea informació amb les eines i els formats adients a la situació comunicativa i ho fa de manera
honesta

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Crea informació amb les eines i els formats adients a la situació comunicativa i ho fa de manera
honesta

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Crea informació amb les eines i els formats adients a la situació comunicativa i ho fa de manera
honesta

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Crea informació amb les eines i els formats adients a la situació comunicativa i ho fa de manera
honesta

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Crea informació amb les eines i els formats adients a la situació comunicativa i ho fa de manera
honesta

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
CT3Resoldre problemes complexos de forma crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars
RA1Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i l'afronta de manera activa
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i l'afronta de manera activa

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i l'afronta de manera activa

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i l'afronta de manera activa

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i l'afronta de manera activa

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i l'afronta de manera activa

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i l'afronta de manera activa

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i l'afronta de manera activa

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i l'afronta de manera activa

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i l'afronta de manera activa

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i l'afronta de manera activa

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i l'afronta de manera activa

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i l'afronta de manera activa

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i l'afronta de manera activa

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i l'afronta de manera activa

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d'afrontar el
problema
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d'afrontar el
problema

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d'afrontar el
problema

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d'afrontar el
problema

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d'afrontar el
problema

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d'afrontar el
problema

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d'afrontar el
problema

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d'afrontar el
problema

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d'afrontar el
problema

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d'afrontar el
problema

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d'afrontar el
problema

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d'afrontar el
problema

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d'afrontar el
problema

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d'afrontar el
problema

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d'afrontar el
problema

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Avalua el model proposat i el contrasta amb el context real d'aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores
    RA4 - Avalua el model proposat i el contrasta amb el context real d'aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Avalua el model proposat i el contrasta amb el context real d'aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Avalua el model proposat i el contrasta amb el context real d'aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Avalua el model proposat i el contrasta amb el context real d'aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Avalua el model proposat i el contrasta amb el context real d'aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Avalua el model proposat i el contrasta amb el context real d'aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Avalua el model proposat i el contrasta amb el context real d'aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Avalua el model proposat i el contrasta amb el context real d'aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Avalua el model proposat i el contrasta amb el context real d'aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Avalua el model proposat i el contrasta amb el context real d'aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Avalua el model proposat i el contrasta amb el context real d'aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Avalua el model proposat i el contrasta amb el context real d'aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Avalua el model proposat i el contrasta amb el context real d'aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Avalua el model proposat i el contrasta amb el context real d'aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
CT4Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexos
RA1Coneix l'objectiu de l'equip i identifica el seu rol en contextos complexos
    RA1 - Coneix l'objectiu de l'equip i identifica el seu rol en contextos complexos

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Coneix l'objectiu de l'equip i identifica el seu rol en contextos complexos

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Coneix l'objectiu de l'equip i identifica el seu rol en contextos complexos

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Coneix l'objectiu de l'equip i identifica el seu rol en contextos complexos

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Coneix l'objectiu de l'equip i identifica el seu rol en contextos complexos

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Coneix l'objectiu de l'equip i identifica el seu rol en contextos complexos

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Coneix l'objectiu de l'equip i identifica el seu rol en contextos complexos

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Coneix l'objectiu de l'equip i identifica el seu rol en contextos complexos

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Coneix l'objectiu de l'equip i identifica el seu rol en contextos complexos

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Coneix l'objectiu de l'equip i identifica el seu rol en contextos complexos

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Coneix l'objectiu de l'equip i identifica el seu rol en contextos complexos

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Coneix l'objectiu de l'equip i identifica el seu rol en contextos complexos

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix l'objectiu de l'equip i identifica el seu rol en contextos complexos

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Coneix l'objectiu de l'equip i identifica el seu rol en contextos complexos

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Es comunica i col·labora amb altres equips per assolir conjuntament els objectius proposats
    RA2 - Es comunica i col·labora amb altres equips per assolir conjuntament els objectius proposats

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Es comunica i col·labora amb altres equips per assolir conjuntament els objectius proposats

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Es comunica i col·labora amb altres equips per assolir conjuntament els objectius proposats

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Es comunica i col·labora amb altres equips per assolir conjuntament els objectius proposats

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Es comunica i col·labora amb altres equips per assolir conjuntament els objectius proposats

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Es comunica i col·labora amb altres equips per assolir conjuntament els objectius proposats

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Es comunica i col·labora amb altres equips per assolir conjuntament els objectius proposats

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Es comunica i col·labora amb altres equips per assolir conjuntament els objectius proposats

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Es comunica i col·labora amb altres equips per assolir conjuntament els objectius proposats

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Es comunica i col·labora amb altres equips per assolir conjuntament els objectius proposats

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Es comunica i col·labora amb altres equips per assolir conjuntament els objectius proposats

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Es comunica i col·labora amb altres equips per assolir conjuntament els objectius proposats

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Es comunica i col·labora amb altres equips per assolir conjuntament els objectius proposats

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Es comunica i col·labora amb altres equips per assolir conjuntament els objectius proposats

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l'equip
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l'equip

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l'equip

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l'equip

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l'equip

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l'equip

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l'equip

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l'equip

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l'equip

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l'equip

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l'equip

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l'equip

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l'equip

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l'equip

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l'equip

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofita en benefici de l'equip
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofita en benefici de l'equip

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofita en benefici de l'equip

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofita en benefici de l'equip

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofita en benefici de l'equip

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofita en benefici de l'equip

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofita en benefici de l'equip

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofita en benefici de l'equip

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofita en benefici de l'equip

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofita en benefici de l'equip

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofita en benefici de l'equip

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofita en benefici de l'equip

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofita en benefici de l'equip

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofita en benefici de l'equip

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofita en benefici de l'equip

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
CT5Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d'audiències
RA1Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada, amb capacitat per
trasnmetre idees complexes
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada, amb capacitat per
trasnmetre idees complexes

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada, amb capacitat per
trasnmetre idees complexes

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada, amb capacitat per
trasnmetre idees complexes

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada, amb capacitat per
trasnmetre idees complexes

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada, amb capacitat per
trasnmetre idees complexes

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada, amb capacitat per
trasnmetre idees complexes

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada, amb capacitat per
trasnmetre idees complexes

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada, amb capacitat per
trasnmetre idees complexes

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada, amb capacitat per
trasnmetre idees complexes

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada, amb capacitat per
trasnmetre idees complexes

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada, amb capacitat per
trasnmetre idees complexes

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada, amb capacitat per
trasnmetre idees complexes

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada, amb capacitat per
trasnmetre idees complexes

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada, amb capacitat per
trasnmetre idees complexes

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes

15655103/DRET CONCURSAL
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes
    RA4 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA4 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA4 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes

15655103/DRET CONCURSAL
    RA4 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA4 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA4 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA4 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA4 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA4 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA4 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA4 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA4 - Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Usa els mecanismes de comunicació no verbal i es recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral
    RA5 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i es recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA5 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i es recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA5 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i es recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral

15655103/DRET CONCURSAL
    RA5 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i es recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA5 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i es recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA5 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i es recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA5 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i es recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA5 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i es recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA5 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i es recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA5 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i es recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA5 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i es recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i es recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i es recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA5 - Usa els mecanismes de comunicació no verbal i es recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l'auditori
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l'auditori

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l'auditori

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l'auditori

15655103/DRET CONCURSAL
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l'auditori

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l'auditori

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l'auditori

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l'auditori

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l'auditori

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l'auditori

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l'auditori

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l'auditori

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l'auditori

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l'auditori

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA6 - Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l'auditori

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
CT6Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera profesional
RA1Aprofundeix en l'autoconeixement professional
    RA1 - Aprofundeix en l'autoconeixement professional

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Aprofundeix en l'autoconeixement professional

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Aprofundeix en l'autoconeixement professional

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Aprofundeix en l'autoconeixement professional

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Aprofundeix en l'autoconeixement professional

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Aprofundeix en l'autoconeixement professional

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Aprofundeix en l'autoconeixement professional

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Aprofundeix en l'autoconeixement professional

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Aprofundeix en l'autoconeixement professional

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Aprofundeix en l'autoconeixement professional

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Aprofundeix en l'autoconeixement professional

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Aprofundeix en l'autoconeixement professional

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aprofundeix en l'autoconeixement professional

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Aprofundeix en l'autoconeixement professional

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Dissenya itineraris professionals específics
    RA2 - Dissenya itineraris professionals específics

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Dissenya itineraris professionals específics

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Dissenya itineraris professionals específics

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Dissenya itineraris professionals específics

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Dissenya itineraris professionals específics

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Dissenya itineraris professionals específics

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Dissenya itineraris professionals específics

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Dissenya itineraris professionals específics

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Dissenya itineraris professionals específics

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Dissenya itineraris professionals específics

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Dissenya itineraris professionals específics

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Dissenya itineraris professionals específics

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Dissenya itineraris professionals específics

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Dissenya itineraris professionals específics

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
CT7Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
RA1Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses en la millora de la comunitat
    RA1 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses en la millora de la comunitat

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA1 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses en la millora de la comunitat

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA1 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses en la millora de la comunitat

15655103/DRET CONCURSAL
    RA1 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses en la millora de la comunitat

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA1 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses en la millora de la comunitat

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA1 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses en la millora de la comunitat

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA1 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses en la millora de la comunitat

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA1 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses en la millora de la comunitat

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA1 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses en la millora de la comunitat

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA1 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses en la millora de la comunitat

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA1 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses en la millora de la comunitat

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses en la millora de la comunitat

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses en la millora de la comunitat

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA1 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses en la millora de la comunitat

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Aplica els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement des d'un compromís personal i
professional
    RA2 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement des d'un compromís personal i
professional

15655101/DRET DE SOCIETATS
    RA2 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement des d'un compromís personal i
professional

15655102/FISCALITAT DE L'EMPRESA
    RA2 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement des d'un compromís personal i
professional

15655103/DRET CONCURSAL
    RA2 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement des d'un compromís personal i
professional

15655104/CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL
    RA2 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement des d'un compromís personal i
professional

15655105/NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL
    RA2 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement des d'un compromís personal i
professional

15655106/CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA
    RA2 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement des d'un compromís personal i
professional

15655107/CONTRACTACIÓ MERCANTIL
    RA2 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement des d'un compromís personal i
professional

15655108/FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ
    RA2 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement des d'un compromís personal i
professional

15655109/RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE
    RA2 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement des d'un compromís personal i
professional

15655110/LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS
    RA2 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement des d'un compromís personal i
professional

15655111/LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement des d'un compromís personal i
professional

15655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement des d'un compromís personal i
professional

15655201/APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC
    RA2 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement des d'un compromís personal i
professional

15655501/PRÀCTIQUES EXTERNES