2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret Ambiental (2014)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15675106 DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA 1Q
Obligatòria 4
15675105 DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT 1Q
Obligatòria 4
15675103 DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL 1Q
Obligatòria 4
15675102 ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT 1Q
Obligatòria 4
15675104 FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL 1Q
Obligatòria 4
15675101 FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS 1Q
Obligatòria 6
15675108 DRET AMBIENTAL COMPARAT Juny, Jul., Set.
Obligatòria 4
15675111 DRET DE L'ENERGIA I TECNOLOGIES AMBIENTALS I ENERGÈTIQUES Juny, Jul., Set.
Obligatòria 8
15675110 DRET PENAL AMBIENTAL Juny, Jul., Set.
Obligatòria 4
15675107 INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Juny, Jul., Set.
Obligatòria 8
15675112 METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA Juny, Jul., Set.
Obligatòria 6
15675109 PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT Juny, Jul., Set.
Obligatòria 4
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15675113 DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ 1Q
Obligatòria 6
15675115 EMPRESA I MEDI AMBIENT 1Q
Obligatòria 8
15675114 PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS 1Q
Obligatòria 8
15675116 RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC 1Q
Obligatòria 4
15675301 TREBALL DE FI DE MÀSTER 2Q
Treball fi de màster 12
15675401 PRÀCTIQUES EXTERNES Jul., Set.
Pràctiques Externes obligatòria 9
15675118 CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL Juny, Jul., Set.
Obligatòria 9
15675117 SEMINARIS Juny, Jul., Set.
Obligatòria 4
Complements formació
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15675201 ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET Juny, Jul., Set.
Optativa 4