2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Innovació en la Intervenció Social i Educativa (2018)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15685101 MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA 1Q
Obligatòria 6
15685103 METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES 1Q
Obligatòria 6
15685102 METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI 1Q
Obligatòria 6
15685104 POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI 1Q
Obligatòria 6
15685105 PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS 1Q
Obligatòria 6
15685401 PRÀCTIQUES EXTERNES 2Q
Pràctiques Externes obligatòria 9
15685301 TREBALL DE FI MÀSTER 2Q
Treball fi de màster 9
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15685201 INTRODUCCIÓ A LA INTERVENCIÓ SOCIAL I EDUCATIVA 1Q
Optativa 4