2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Primer CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
5
6
8
5
1
0
1
MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
1
5
6
8
5
1
0
2
METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
1
5
6
8
5
1
0
3
METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
1
5
6
8
5
1
0
4
POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
1
5
6
8
5
1
0
5
PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
1
5
6
8
5
1
0
6
INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
1
5
6
8
5
3
0
1
TREBALL DE FI MÀSTER
1
5
6
8
5
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
1
5
6
8
5
2
0
2
L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
1
5
6
8
5
2
0
3
FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
1
5
6
8
5
2
0
4
POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
1
5
6
8
5
2
0
5
TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
CE1Analitzar críticament els paradigmes de comprensió de la intervenció socioeductiva des d'una
perspectiva innovadora.
RA1Identifica les implicacions ètiques que afecten als processos de la intervenció social i
educativa.
    RA1 - Identifica les implicacions ètiques que afecten als processos de la intervenció social i
educativa.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA1 - Identifica les implicacions ètiques que afecten als processos de la intervenció social i
educativa.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA1 - Identifica les implicacions ètiques que afecten als processos de la intervenció social i
educativa.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA1 - Identifica les implicacions ètiques que afecten als processos de la intervenció social i
educativa.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA1 - Identifica les implicacions ètiques que afecten als processos de la intervenció social i
educativa.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA1 - Identifica les implicacions ètiques que afecten als processos de la intervenció social i
educativa.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA1 - Identifica les implicacions ètiques que afecten als processos de la intervenció social i
educativa.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA1 - Identifica les implicacions ètiques que afecten als processos de la intervenció social i
educativa.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Identifica les implicacions ètiques que afecten als processos de la intervenció social i
educativa.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA1 - Identifica les implicacions ètiques que afecten als processos de la intervenció social i
educativa.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA1 - Identifica les implicacions ètiques que afecten als processos de la intervenció social i
educativa.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA1 - Identifica les implicacions ètiques que afecten als processos de la intervenció social i
educativa.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA2Coneix i comprèn els paradigmes i les relacions entre la teoria i la pràctica en l'àmbit de la
intervenció social i educativa.
    RA2 - Coneix i comprèn els paradigmes i les relacions entre la teoria i la pràctica en l'àmbit de la
intervenció social i educativa.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA2 - Coneix i comprèn els paradigmes i les relacions entre la teoria i la pràctica en l'àmbit de la
intervenció social i educativa.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA2 - Coneix i comprèn els paradigmes i les relacions entre la teoria i la pràctica en l'àmbit de la
intervenció social i educativa.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA2 - Coneix i comprèn els paradigmes i les relacions entre la teoria i la pràctica en l'àmbit de la
intervenció social i educativa.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA2 - Coneix i comprèn els paradigmes i les relacions entre la teoria i la pràctica en l'àmbit de la
intervenció social i educativa.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA2 - Coneix i comprèn els paradigmes i les relacions entre la teoria i la pràctica en l'àmbit de la
intervenció social i educativa.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA2 - Coneix i comprèn els paradigmes i les relacions entre la teoria i la pràctica en l'àmbit de la
intervenció social i educativa.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA2 - Coneix i comprèn els paradigmes i les relacions entre la teoria i la pràctica en l'àmbit de la
intervenció social i educativa.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Coneix i comprèn els paradigmes i les relacions entre la teoria i la pràctica en l'àmbit de la
intervenció social i educativa.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA2 - Coneix i comprèn els paradigmes i les relacions entre la teoria i la pràctica en l'àmbit de la
intervenció social i educativa.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA2 - Coneix i comprèn els paradigmes i les relacions entre la teoria i la pràctica en l'àmbit de la
intervenció social i educativa.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA2 - Coneix i comprèn els paradigmes i les relacions entre la teoria i la pràctica en l'àmbit de la
intervenció social i educativa.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA3Mostra capacitat per a l'anàlisi de la realitat social a partir de la qual plantejar estratègies
d'intervenció innovadores adequades al context.
    RA3 - Mostra capacitat per a l'anàlisi de la realitat social a partir de la qual plantejar estratègies
d'intervenció innovadores adequades al context.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA3 - Mostra capacitat per a l'anàlisi de la realitat social a partir de la qual plantejar estratègies
d'intervenció innovadores adequades al context.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA3 - Mostra capacitat per a l'anàlisi de la realitat social a partir de la qual plantejar estratègies
d'intervenció innovadores adequades al context.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA3 - Mostra capacitat per a l'anàlisi de la realitat social a partir de la qual plantejar estratègies
d'intervenció innovadores adequades al context.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA3 - Mostra capacitat per a l'anàlisi de la realitat social a partir de la qual plantejar estratègies
d'intervenció innovadores adequades al context.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA3 - Mostra capacitat per a l'anàlisi de la realitat social a partir de la qual plantejar estratègies
d'intervenció innovadores adequades al context.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA3 - Mostra capacitat per a l'anàlisi de la realitat social a partir de la qual plantejar estratègies
d'intervenció innovadores adequades al context.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA3 - Mostra capacitat per a l'anàlisi de la realitat social a partir de la qual plantejar estratègies
d'intervenció innovadores adequades al context.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Mostra capacitat per a l'anàlisi de la realitat social a partir de la qual plantejar estratègies
d'intervenció innovadores adequades al context.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA3 - Mostra capacitat per a l'anàlisi de la realitat social a partir de la qual plantejar estratègies
d'intervenció innovadores adequades al context.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA3 - Mostra capacitat per a l'anàlisi de la realitat social a partir de la qual plantejar estratègies
d'intervenció innovadores adequades al context.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA3 - Mostra capacitat per a l'anàlisi de la realitat social a partir de la qual plantejar estratègies
d'intervenció innovadores adequades al context.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA4Relaciona els elements fonamentals de la intervenció social i educativa.
    RA4 - Relaciona els elements fonamentals de la intervenció social i educativa.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA4 - Relaciona els elements fonamentals de la intervenció social i educativa.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA4 - Relaciona els elements fonamentals de la intervenció social i educativa.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA4 - Relaciona els elements fonamentals de la intervenció social i educativa.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA4 - Relaciona els elements fonamentals de la intervenció social i educativa.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA4 - Relaciona els elements fonamentals de la intervenció social i educativa.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA4 - Relaciona els elements fonamentals de la intervenció social i educativa.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA4 - Relaciona els elements fonamentals de la intervenció social i educativa.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Relaciona els elements fonamentals de la intervenció social i educativa.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA4 - Relaciona els elements fonamentals de la intervenció social i educativa.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA4 - Relaciona els elements fonamentals de la intervenció social i educativa.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA4 - Relaciona els elements fonamentals de la intervenció social i educativa.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
CE2Comprendre l'impacte de la investigació social en l'àmbit de la intervenció socual i educativa
com a base per a la innovació social.
RA1Demostra capacitat per a l'anàlisi crítica de l'impacte social de la investigació en l'àmbit
social i educatiu.
    RA1 - Demostra capacitat per a l'anàlisi crítica de l'impacte social de la investigació en l'àmbit
social i educatiu.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA1 - Demostra capacitat per a l'anàlisi crítica de l'impacte social de la investigació en l'àmbit
social i educatiu.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA1 - Demostra capacitat per a l'anàlisi crítica de l'impacte social de la investigació en l'àmbit
social i educatiu.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA1 - Demostra capacitat per a l'anàlisi crítica de l'impacte social de la investigació en l'àmbit
social i educatiu.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA1 - Demostra capacitat per a l'anàlisi crítica de l'impacte social de la investigació en l'àmbit
social i educatiu.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA1 - Demostra capacitat per a l'anàlisi crítica de l'impacte social de la investigació en l'àmbit
social i educatiu.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA1 - Demostra capacitat per a l'anàlisi crítica de l'impacte social de la investigació en l'àmbit
social i educatiu.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA1 - Demostra capacitat per a l'anàlisi crítica de l'impacte social de la investigació en l'àmbit
social i educatiu.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Demostra capacitat per a l'anàlisi crítica de l'impacte social de la investigació en l'àmbit
social i educatiu.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA1 - Demostra capacitat per a l'anàlisi crítica de l'impacte social de la investigació en l'àmbit
social i educatiu.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA1 - Demostra capacitat per a l'anàlisi crítica de l'impacte social de la investigació en l'àmbit
social i educatiu.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA1 - Demostra capacitat per a l'anàlisi crítica de l'impacte social de la investigació en l'àmbit
social i educatiu.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA2Incorpora processos de la investigació en el disseny de la intervenció social i educativa.
    RA2 - Incorpora processos de la investigació en el disseny de la intervenció social i educativa.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA2 - Incorpora processos de la investigació en el disseny de la intervenció social i educativa.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA2 - Incorpora processos de la investigació en el disseny de la intervenció social i educativa.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA2 - Incorpora processos de la investigació en el disseny de la intervenció social i educativa.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA2 - Incorpora processos de la investigació en el disseny de la intervenció social i educativa.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA2 - Incorpora processos de la investigació en el disseny de la intervenció social i educativa.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA2 - Incorpora processos de la investigació en el disseny de la intervenció social i educativa.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA2 - Incorpora processos de la investigació en el disseny de la intervenció social i educativa.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Incorpora processos de la investigació en el disseny de la intervenció social i educativa.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA2 - Incorpora processos de la investigació en el disseny de la intervenció social i educativa.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA2 - Incorpora processos de la investigació en el disseny de la intervenció social i educativa.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA2 - Incorpora processos de la investigació en el disseny de la intervenció social i educativa.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA3Integra en el disseny i desenvolupament de la investigació la perspectiva de l'impacte social.
    RA3 - Integra en el disseny i desenvolupament de la investigació la perspectiva de l'impacte social.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA3 - Integra en el disseny i desenvolupament de la investigació la perspectiva de l'impacte social.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA3 - Integra en el disseny i desenvolupament de la investigació la perspectiva de l'impacte social.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA3 - Integra en el disseny i desenvolupament de la investigació la perspectiva de l'impacte social.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA3 - Integra en el disseny i desenvolupament de la investigació la perspectiva de l'impacte social.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA3 - Integra en el disseny i desenvolupament de la investigació la perspectiva de l'impacte social.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA3 - Integra en el disseny i desenvolupament de la investigació la perspectiva de l'impacte social.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA3 - Integra en el disseny i desenvolupament de la investigació la perspectiva de l'impacte social.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Integra en el disseny i desenvolupament de la investigació la perspectiva de l'impacte social.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA3 - Integra en el disseny i desenvolupament de la investigació la perspectiva de l'impacte social.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA3 - Integra en el disseny i desenvolupament de la investigació la perspectiva de l'impacte social.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA3 - Integra en el disseny i desenvolupament de la investigació la perspectiva de l'impacte social.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA4Identifica els impactes socials en la investigació: outputs aconseguits i la seva implicació
social, educativa, política, cultural, etc., valorant el paper de diferents agents en la generació
d'impacte.
    RA4 - Identifica els impactes socials en la investigació: outputs aconseguits i la seva implicació
social, educativa, política, cultural, etc., valorant el paper de diferents agents en la generació
d'impacte.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA4 - Identifica els impactes socials en la investigació: outputs aconseguits i la seva implicació
social, educativa, política, cultural, etc., valorant el paper de diferents agents en la generació
d'impacte.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA4 - Identifica els impactes socials en la investigació: outputs aconseguits i la seva implicació
social, educativa, política, cultural, etc., valorant el paper de diferents agents en la generació
d'impacte.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA4 - Identifica els impactes socials en la investigació: outputs aconseguits i la seva implicació
social, educativa, política, cultural, etc., valorant el paper de diferents agents en la generació
d'impacte.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA4 - Identifica els impactes socials en la investigació: outputs aconseguits i la seva implicació
social, educativa, política, cultural, etc., valorant el paper de diferents agents en la generació
d'impacte.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA4 - Identifica els impactes socials en la investigació: outputs aconseguits i la seva implicació
social, educativa, política, cultural, etc., valorant el paper de diferents agents en la generació
d'impacte.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA4 - Identifica els impactes socials en la investigació: outputs aconseguits i la seva implicació
social, educativa, política, cultural, etc., valorant el paper de diferents agents en la generació
d'impacte.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA4 - Identifica els impactes socials en la investigació: outputs aconseguits i la seva implicació
social, educativa, política, cultural, etc., valorant el paper de diferents agents en la generació
d'impacte.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Identifica els impactes socials en la investigació: outputs aconseguits i la seva implicació
social, educativa, política, cultural, etc., valorant el paper de diferents agents en la generació
d'impacte.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA4 - Identifica els impactes socials en la investigació: outputs aconseguits i la seva implicació
social, educativa, política, cultural, etc., valorant el paper de diferents agents en la generació
d'impacte.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA4 - Identifica els impactes socials en la investigació: outputs aconseguits i la seva implicació
social, educativa, política, cultural, etc., valorant el paper de diferents agents en la generació
d'impacte.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA4 - Identifica els impactes socials en la investigació: outputs aconseguits i la seva implicació
social, educativa, política, cultural, etc., valorant el paper de diferents agents en la generació
d'impacte.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
CE3Dissenyar i aplicar els mètodes i tècniques avançades d'investigació social en l'àmbit de la
intervenció social i educativa des d'una perspectiva multidisciplinària.
RA1Demostra un coneixement avançat del procés d'investigació, amb capacitat per reconèixer i
validar problemes en el camp de la investigació social i educativa.
    RA1 - Demostra un coneixement avançat del procés d'investigació, amb capacitat per reconèixer i
validar problemes en el camp de la investigació social i educativa.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA1 - Demostra un coneixement avançat del procés d'investigació, amb capacitat per reconèixer i
validar problemes en el camp de la investigació social i educativa.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA1 - Demostra un coneixement avançat del procés d'investigació, amb capacitat per reconèixer i
validar problemes en el camp de la investigació social i educativa.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA1 - Demostra un coneixement avançat del procés d'investigació, amb capacitat per reconèixer i
validar problemes en el camp de la investigació social i educativa.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA1 - Demostra un coneixement avançat del procés d'investigació, amb capacitat per reconèixer i
validar problemes en el camp de la investigació social i educativa.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA1 - Demostra un coneixement avançat del procés d'investigació, amb capacitat per reconèixer i
validar problemes en el camp de la investigació social i educativa.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA1 - Demostra un coneixement avançat del procés d'investigació, amb capacitat per reconèixer i
validar problemes en el camp de la investigació social i educativa.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA1 - Demostra un coneixement avançat del procés d'investigació, amb capacitat per reconèixer i
validar problemes en el camp de la investigació social i educativa.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Demostra un coneixement avançat del procés d'investigació, amb capacitat per reconèixer i
validar problemes en el camp de la investigació social i educativa.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA1 - Demostra un coneixement avançat del procés d'investigació, amb capacitat per reconèixer i
validar problemes en el camp de la investigació social i educativa.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA1 - Demostra un coneixement avançat del procés d'investigació, amb capacitat per reconèixer i
validar problemes en el camp de la investigació social i educativa.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA1 - Demostra un coneixement avançat del procés d'investigació, amb capacitat per reconèixer i
validar problemes en el camp de la investigació social i educativa.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA2És capaç de desenvolupar un enfocament estratègic de la investigació ajustat a l'objecte de
l'estudi.
    RA2 - És capaç de desenvolupar un enfocament estratègic de la investigació ajustat a l'objecte de
l'estudi.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA2 - És capaç de desenvolupar un enfocament estratègic de la investigació ajustat a l'objecte de
l'estudi.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA2 - És capaç de desenvolupar un enfocament estratègic de la investigació ajustat a l'objecte de
l'estudi.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA2 - És capaç de desenvolupar un enfocament estratègic de la investigació ajustat a l'objecte de
l'estudi.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA2 - És capaç de desenvolupar un enfocament estratègic de la investigació ajustat a l'objecte de
l'estudi.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA2 - És capaç de desenvolupar un enfocament estratègic de la investigació ajustat a l'objecte de
l'estudi.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA2 - És capaç de desenvolupar un enfocament estratègic de la investigació ajustat a l'objecte de
l'estudi.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA2 - És capaç de desenvolupar un enfocament estratègic de la investigació ajustat a l'objecte de
l'estudi.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - És capaç de desenvolupar un enfocament estratègic de la investigació ajustat a l'objecte de
l'estudi.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA2 - És capaç de desenvolupar un enfocament estratègic de la investigació ajustat a l'objecte de
l'estudi.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA2 - És capaç de desenvolupar un enfocament estratègic de la investigació ajustat a l'objecte de
l'estudi.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA2 - És capaç de desenvolupar un enfocament estratègic de la investigació ajustat a l'objecte de
l'estudi.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA3Desenvolupa un pensament original i crític, juntament amb la capacitat de construir arguments
coherents i fonamentats i articular teories i idees de forma clara.
    RA3 - Desenvolupa un pensament original i crític, juntament amb la capacitat de construir arguments
coherents i fonamentats i articular teories i idees de forma clara.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA3 - Desenvolupa un pensament original i crític, juntament amb la capacitat de construir arguments
coherents i fonamentats i articular teories i idees de forma clara.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA3 - Desenvolupa un pensament original i crític, juntament amb la capacitat de construir arguments
coherents i fonamentats i articular teories i idees de forma clara.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA3 - Desenvolupa un pensament original i crític, juntament amb la capacitat de construir arguments
coherents i fonamentats i articular teories i idees de forma clara.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA3 - Desenvolupa un pensament original i crític, juntament amb la capacitat de construir arguments
coherents i fonamentats i articular teories i idees de forma clara.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA3 - Desenvolupa un pensament original i crític, juntament amb la capacitat de construir arguments
coherents i fonamentats i articular teories i idees de forma clara.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA3 - Desenvolupa un pensament original i crític, juntament amb la capacitat de construir arguments
coherents i fonamentats i articular teories i idees de forma clara.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA3 - Desenvolupa un pensament original i crític, juntament amb la capacitat de construir arguments
coherents i fonamentats i articular teories i idees de forma clara.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Desenvolupa un pensament original i crític, juntament amb la capacitat de construir arguments
coherents i fonamentats i articular teories i idees de forma clara.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA3 - Desenvolupa un pensament original i crític, juntament amb la capacitat de construir arguments
coherents i fonamentats i articular teories i idees de forma clara.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA3 - Desenvolupa un pensament original i crític, juntament amb la capacitat de construir arguments
coherents i fonamentats i articular teories i idees de forma clara.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA3 - Desenvolupa un pensament original i crític, juntament amb la capacitat de construir arguments
coherents i fonamentats i articular teories i idees de forma clara.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA4Justifica l'ús i demostra domini de les tècniques quantitatives i qualitatives en el disseny de la
investigació plantejada en el Treball de fi de màster.
    RA4 - Justifica l'ús i demostra domini de les tècniques quantitatives i qualitatives en el disseny de la
investigació plantejada en el Treball de fi de màster.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA4 - Justifica l'ús i demostra domini de les tècniques quantitatives i qualitatives en el disseny de la
investigació plantejada en el Treball de fi de màster.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA4 - Justifica l'ús i demostra domini de les tècniques quantitatives i qualitatives en el disseny de la
investigació plantejada en el Treball de fi de màster.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA4 - Justifica l'ús i demostra domini de les tècniques quantitatives i qualitatives en el disseny de la
investigació plantejada en el Treball de fi de màster.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA4 - Justifica l'ús i demostra domini de les tècniques quantitatives i qualitatives en el disseny de la
investigació plantejada en el Treball de fi de màster.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA4 - Justifica l'ús i demostra domini de les tècniques quantitatives i qualitatives en el disseny de la
investigació plantejada en el Treball de fi de màster.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA4 - Justifica l'ús i demostra domini de les tècniques quantitatives i qualitatives en el disseny de la
investigació plantejada en el Treball de fi de màster.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA4 - Justifica l'ús i demostra domini de les tècniques quantitatives i qualitatives en el disseny de la
investigació plantejada en el Treball de fi de màster.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Justifica l'ús i demostra domini de les tècniques quantitatives i qualitatives en el disseny de la
investigació plantejada en el Treball de fi de màster.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA4 - Justifica l'ús i demostra domini de les tècniques quantitatives i qualitatives en el disseny de la
investigació plantejada en el Treball de fi de màster.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA4 - Justifica l'ús i demostra domini de les tècniques quantitatives i qualitatives en el disseny de la
investigació plantejada en el Treball de fi de màster.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA4 - Justifica l'ús i demostra domini de les tècniques quantitatives i qualitatives en el disseny de la
investigació plantejada en el Treball de fi de màster.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA5Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia especialitzada en
l'àmbit social i educatiu.
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia especialitzada en
l'àmbit social i educatiu.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia especialitzada en
l'àmbit social i educatiu.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia especialitzada en
l'àmbit social i educatiu.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia especialitzada en
l'àmbit social i educatiu.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia especialitzada en
l'àmbit social i educatiu.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia especialitzada en
l'àmbit social i educatiu.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia especialitzada en
l'àmbit social i educatiu.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia especialitzada en
l'àmbit social i educatiu.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia especialitzada en
l'àmbit social i educatiu.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia especialitzada en
l'àmbit social i educatiu.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia especialitzada en
l'àmbit social i educatiu.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA5 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia especialitzada en
l'àmbit social i educatiu.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA6Incorpora en les conclusions de la memòria del Treball de fi de màster una valoració autocrítica
i possibilitats de millora sobre la investigació realitzada.
    RA6 - Incorpora en les conclusions de la memòria del Treball de fi de màster una valoració autocrítica
i possibilitats de millora sobre la investigació realitzada.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA6 - Incorpora en les conclusions de la memòria del Treball de fi de màster una valoració autocrítica
i possibilitats de millora sobre la investigació realitzada.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA6 - Incorpora en les conclusions de la memòria del Treball de fi de màster una valoració autocrítica
i possibilitats de millora sobre la investigació realitzada.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA6 - Incorpora en les conclusions de la memòria del Treball de fi de màster una valoració autocrítica
i possibilitats de millora sobre la investigació realitzada.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA6 - Incorpora en les conclusions de la memòria del Treball de fi de màster una valoració autocrítica
i possibilitats de millora sobre la investigació realitzada.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA6 - Incorpora en les conclusions de la memòria del Treball de fi de màster una valoració autocrítica
i possibilitats de millora sobre la investigació realitzada.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA6 - Incorpora en les conclusions de la memòria del Treball de fi de màster una valoració autocrítica
i possibilitats de millora sobre la investigació realitzada.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA6 - Incorpora en les conclusions de la memòria del Treball de fi de màster una valoració autocrítica
i possibilitats de millora sobre la investigació realitzada.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Incorpora en les conclusions de la memòria del Treball de fi de màster una valoració autocrítica
i possibilitats de millora sobre la investigació realitzada.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA6 - Incorpora en les conclusions de la memòria del Treball de fi de màster una valoració autocrítica
i possibilitats de millora sobre la investigació realitzada.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA6 - Incorpora en les conclusions de la memòria del Treball de fi de màster una valoració autocrítica
i possibilitats de millora sobre la investigació realitzada.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA6 - Incorpora en les conclusions de la memòria del Treball de fi de màster una valoració autocrítica
i possibilitats de millora sobre la investigació realitzada.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
CE4Elaborar estratègies de comunicació i transferència de les conclusions de la investigació a
públics especialitzats i no especialitzats de forma clara.
RA1Defensa les seves conclusions- i els coneixements i raons que les sustenten- adaptades a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
    RA1 - Defensa les seves conclusions- i els coneixements i raons que les sustenten- adaptades a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA1 - Defensa les seves conclusions- i els coneixements i raons que les sustenten- adaptades a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA1 - Defensa les seves conclusions- i els coneixements i raons que les sustenten- adaptades a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA1 - Defensa les seves conclusions- i els coneixements i raons que les sustenten- adaptades a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA1 - Defensa les seves conclusions- i els coneixements i raons que les sustenten- adaptades a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA1 - Defensa les seves conclusions- i els coneixements i raons que les sustenten- adaptades a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA1 - Defensa les seves conclusions- i els coneixements i raons que les sustenten- adaptades a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA1 - Defensa les seves conclusions- i els coneixements i raons que les sustenten- adaptades a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Defensa les seves conclusions- i els coneixements i raons que les sustenten- adaptades a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA1 - Defensa les seves conclusions- i els coneixements i raons que les sustenten- adaptades a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA1 - Defensa les seves conclusions- i els coneixements i raons que les sustenten- adaptades a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA1 - Defensa les seves conclusions- i els coneixements i raons que les sustenten- adaptades a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA2Identifica necessitats i noves realitats en contextos globals i internacionals que permeten
transferir aprenentatges innovadors cap a àmbits de desenvolupament professional i d'investigació
del nostre entorn pròxim.
    RA2 - Identifica necessitats i noves realitats en contextos globals i internacionals que permeten
transferir aprenentatges innovadors cap a àmbits de desenvolupament professional i d'investigació
del nostre entorn pròxim.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA2 - Identifica necessitats i noves realitats en contextos globals i internacionals que permeten
transferir aprenentatges innovadors cap a àmbits de desenvolupament professional i d'investigació
del nostre entorn pròxim.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA2 - Identifica necessitats i noves realitats en contextos globals i internacionals que permeten
transferir aprenentatges innovadors cap a àmbits de desenvolupament professional i d'investigació
del nostre entorn pròxim.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA2 - Identifica necessitats i noves realitats en contextos globals i internacionals que permeten
transferir aprenentatges innovadors cap a àmbits de desenvolupament professional i d'investigació
del nostre entorn pròxim.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA2 - Identifica necessitats i noves realitats en contextos globals i internacionals que permeten
transferir aprenentatges innovadors cap a àmbits de desenvolupament professional i d'investigació
del nostre entorn pròxim.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA2 - Identifica necessitats i noves realitats en contextos globals i internacionals que permeten
transferir aprenentatges innovadors cap a àmbits de desenvolupament professional i d'investigació
del nostre entorn pròxim.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA2 - Identifica necessitats i noves realitats en contextos globals i internacionals que permeten
transferir aprenentatges innovadors cap a àmbits de desenvolupament professional i d'investigació
del nostre entorn pròxim.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA2 - Identifica necessitats i noves realitats en contextos globals i internacionals que permeten
transferir aprenentatges innovadors cap a àmbits de desenvolupament professional i d'investigació
del nostre entorn pròxim.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Identifica necessitats i noves realitats en contextos globals i internacionals que permeten
transferir aprenentatges innovadors cap a àmbits de desenvolupament professional i d'investigació
del nostre entorn pròxim.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA2 - Identifica necessitats i noves realitats en contextos globals i internacionals que permeten
transferir aprenentatges innovadors cap a àmbits de desenvolupament professional i d'investigació
del nostre entorn pròxim.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA2 - Identifica necessitats i noves realitats en contextos globals i internacionals que permeten
transferir aprenentatges innovadors cap a àmbits de desenvolupament professional i d'investigació
del nostre entorn pròxim.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA2 - Identifica necessitats i noves realitats en contextos globals i internacionals que permeten
transferir aprenentatges innovadors cap a àmbits de desenvolupament professional i d'investigació
del nostre entorn pròxim.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA3Presenta de forma coherent i rogorosa un treball d'investigació tant en la seva formulació escrita
a mode d'informe d'investigació com en el marc d'una presentació pública.
    RA3 - Presenta de forma coherent i rogorosa un treball d'investigació tant en la seva formulació escrita
a mode d'informe d'investigació com en el marc d'una presentació pública.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA3 - Presenta de forma coherent i rogorosa un treball d'investigació tant en la seva formulació escrita
a mode d'informe d'investigació com en el marc d'una presentació pública.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA3 - Presenta de forma coherent i rogorosa un treball d'investigació tant en la seva formulació escrita
a mode d'informe d'investigació com en el marc d'una presentació pública.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA3 - Presenta de forma coherent i rogorosa un treball d'investigació tant en la seva formulació escrita
a mode d'informe d'investigació com en el marc d'una presentació pública.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA3 - Presenta de forma coherent i rogorosa un treball d'investigació tant en la seva formulació escrita
a mode d'informe d'investigació com en el marc d'una presentació pública.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA3 - Presenta de forma coherent i rogorosa un treball d'investigació tant en la seva formulació escrita
a mode d'informe d'investigació com en el marc d'una presentació pública.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA3 - Presenta de forma coherent i rogorosa un treball d'investigació tant en la seva formulació escrita
a mode d'informe d'investigació com en el marc d'una presentació pública.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA3 - Presenta de forma coherent i rogorosa un treball d'investigació tant en la seva formulació escrita
a mode d'informe d'investigació com en el marc d'una presentació pública.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Presenta de forma coherent i rogorosa un treball d'investigació tant en la seva formulació escrita
a mode d'informe d'investigació com en el marc d'una presentació pública.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA3 - Presenta de forma coherent i rogorosa un treball d'investigació tant en la seva formulació escrita
a mode d'informe d'investigació com en el marc d'una presentació pública.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA3 - Presenta de forma coherent i rogorosa un treball d'investigació tant en la seva formulació escrita
a mode d'informe d'investigació com en el marc d'una presentació pública.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA3 - Presenta de forma coherent i rogorosa un treball d'investigació tant en la seva formulació escrita
a mode d'informe d'investigació com en el marc d'una presentació pública.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
CE5Avaluar diferents polítiques socials en contextos de canvi identificant les oportunitats per a la
innovació a partir de la interdisciplinarietat.
RA1Valora diferents polítiques socials des de diferents perspectives i paradigmes de comprensió de la
intervenció social i educativa.
    RA1 - Valora diferents polítiques socials des de diferents perspectives i paradigmes de comprensió de la
intervenció social i educativa.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA1 - Valora diferents polítiques socials des de diferents perspectives i paradigmes de comprensió de la
intervenció social i educativa.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA1 - Valora diferents polítiques socials des de diferents perspectives i paradigmes de comprensió de la
intervenció social i educativa.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA1 - Valora diferents polítiques socials des de diferents perspectives i paradigmes de comprensió de la
intervenció social i educativa.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA1 - Valora diferents polítiques socials des de diferents perspectives i paradigmes de comprensió de la
intervenció social i educativa.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA1 - Valora diferents polítiques socials des de diferents perspectives i paradigmes de comprensió de la
intervenció social i educativa.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA1 - Valora diferents polítiques socials des de diferents perspectives i paradigmes de comprensió de la
intervenció social i educativa.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA1 - Valora diferents polítiques socials des de diferents perspectives i paradigmes de comprensió de la
intervenció social i educativa.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Valora diferents polítiques socials des de diferents perspectives i paradigmes de comprensió de la
intervenció social i educativa.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA1 - Valora diferents polítiques socials des de diferents perspectives i paradigmes de comprensió de la
intervenció social i educativa.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA1 - Valora diferents polítiques socials des de diferents perspectives i paradigmes de comprensió de la
intervenció social i educativa.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA1 - Valora diferents polítiques socials des de diferents perspectives i paradigmes de comprensió de la
intervenció social i educativa.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA2Identifica en diferents experiències innovadores d'intervenció, estratègies per a la coordinació
professional, el treball en equip i el treball en xarxa.
    RA2 - Identifica en diferents experiències innovadores d'intervenció, estratègies per a la coordinació
professional, el treball en equip i el treball en xarxa.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA2 - Identifica en diferents experiències innovadores d'intervenció, estratègies per a la coordinació
professional, el treball en equip i el treball en xarxa.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA2 - Identifica en diferents experiències innovadores d'intervenció, estratègies per a la coordinació
professional, el treball en equip i el treball en xarxa.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA2 - Identifica en diferents experiències innovadores d'intervenció, estratègies per a la coordinació
professional, el treball en equip i el treball en xarxa.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA2 - Identifica en diferents experiències innovadores d'intervenció, estratègies per a la coordinació
professional, el treball en equip i el treball en xarxa.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA2 - Identifica en diferents experiències innovadores d'intervenció, estratègies per a la coordinació
professional, el treball en equip i el treball en xarxa.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA2 - Identifica en diferents experiències innovadores d'intervenció, estratègies per a la coordinació
professional, el treball en equip i el treball en xarxa.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA2 - Identifica en diferents experiències innovadores d'intervenció, estratègies per a la coordinació
professional, el treball en equip i el treball en xarxa.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Identifica en diferents experiències innovadores d'intervenció, estratègies per a la coordinació
professional, el treball en equip i el treball en xarxa.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA2 - Identifica en diferents experiències innovadores d'intervenció, estratègies per a la coordinació
professional, el treball en equip i el treball en xarxa.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA2 - Identifica en diferents experiències innovadores d'intervenció, estratègies per a la coordinació
professional, el treball en equip i el treball en xarxa.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA2 - Identifica en diferents experiències innovadores d'intervenció, estratègies per a la coordinació
professional, el treball en equip i el treball en xarxa.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA3Contempla estratègies de participació per a l'empoderament social i polític en l'àmbit de la
intervenció social i educativa.
    RA3 - Contempla estratègies de participació per a l'empoderament social i polític en l'àmbit de la
intervenció social i educativa.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA3 - Contempla estratègies de participació per a l'empoderament social i polític en l'àmbit de la
intervenció social i educativa.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA3 - Contempla estratègies de participació per a l'empoderament social i polític en l'àmbit de la
intervenció social i educativa.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA3 - Contempla estratègies de participació per a l'empoderament social i polític en l'àmbit de la
intervenció social i educativa.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA3 - Contempla estratègies de participació per a l'empoderament social i polític en l'àmbit de la
intervenció social i educativa.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA3 - Contempla estratègies de participació per a l'empoderament social i polític en l'àmbit de la
intervenció social i educativa.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA3 - Contempla estratègies de participació per a l'empoderament social i polític en l'àmbit de la
intervenció social i educativa.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA3 - Contempla estratègies de participació per a l'empoderament social i polític en l'àmbit de la
intervenció social i educativa.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Contempla estratègies de participació per a l'empoderament social i polític en l'àmbit de la
intervenció social i educativa.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA3 - Contempla estratègies de participació per a l'empoderament social i polític en l'àmbit de la
intervenció social i educativa.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA3 - Contempla estratègies de participació per a l'empoderament social i polític en l'àmbit de la
intervenció social i educativa.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA3 - Contempla estratègies de participació per a l'empoderament social i polític en l'àmbit de la
intervenció social i educativa.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA4Identifica i analitza els recursos humans, institucionals, legals, comunitaris existents en un
determinat context geogràfic, com també la relació que mantenen entre ells.
    RA4 - Identifica i analitza els recursos humans, institucionals, legals, comunitaris existents en un
determinat context geogràfic, com també la relació que mantenen entre ells.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA4 - Identifica i analitza els recursos humans, institucionals, legals, comunitaris existents en un
determinat context geogràfic, com també la relació que mantenen entre ells.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA4 - Identifica i analitza els recursos humans, institucionals, legals, comunitaris existents en un
determinat context geogràfic, com també la relació que mantenen entre ells.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA4 - Identifica i analitza els recursos humans, institucionals, legals, comunitaris existents en un
determinat context geogràfic, com també la relació que mantenen entre ells.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA4 - Identifica i analitza els recursos humans, institucionals, legals, comunitaris existents en un
determinat context geogràfic, com també la relació que mantenen entre ells.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA4 - Identifica i analitza els recursos humans, institucionals, legals, comunitaris existents en un
determinat context geogràfic, com també la relació que mantenen entre ells.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA4 - Identifica i analitza els recursos humans, institucionals, legals, comunitaris existents en un
determinat context geogràfic, com també la relació que mantenen entre ells.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA4 - Identifica i analitza els recursos humans, institucionals, legals, comunitaris existents en un
determinat context geogràfic, com també la relació que mantenen entre ells.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Identifica i analitza els recursos humans, institucionals, legals, comunitaris existents en un
determinat context geogràfic, com també la relació que mantenen entre ells.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA4 - Identifica i analitza els recursos humans, institucionals, legals, comunitaris existents en un
determinat context geogràfic, com també la relació que mantenen entre ells.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA4 - Identifica i analitza els recursos humans, institucionals, legals, comunitaris existents en un
determinat context geogràfic, com també la relació que mantenen entre ells.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA4 - Identifica i analitza els recursos humans, institucionals, legals, comunitaris existents en un
determinat context geogràfic, com també la relació que mantenen entre ells.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA5Analitza les noves problemàtiques socials des d'un enfocament local i integral de les polítiques
socials aportant respostes a les administracions públiques, entitats i moviments socials amb
l'objectiu de fer-hi front.
    RA5 - Analitza les noves problemàtiques socials des d'un enfocament local i integral de les polítiques
socials aportant respostes a les administracions públiques, entitats i moviments socials amb
l'objectiu de fer-hi front.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA5 - Analitza les noves problemàtiques socials des d'un enfocament local i integral de les polítiques
socials aportant respostes a les administracions públiques, entitats i moviments socials amb
l'objectiu de fer-hi front.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA5 - Analitza les noves problemàtiques socials des d'un enfocament local i integral de les polítiques
socials aportant respostes a les administracions públiques, entitats i moviments socials amb
l'objectiu de fer-hi front.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA5 - Analitza les noves problemàtiques socials des d'un enfocament local i integral de les polítiques
socials aportant respostes a les administracions públiques, entitats i moviments socials amb
l'objectiu de fer-hi front.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA5 - Analitza les noves problemàtiques socials des d'un enfocament local i integral de les polítiques
socials aportant respostes a les administracions públiques, entitats i moviments socials amb
l'objectiu de fer-hi front.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA5 - Analitza les noves problemàtiques socials des d'un enfocament local i integral de les polítiques
socials aportant respostes a les administracions públiques, entitats i moviments socials amb
l'objectiu de fer-hi front.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA5 - Analitza les noves problemàtiques socials des d'un enfocament local i integral de les polítiques
socials aportant respostes a les administracions públiques, entitats i moviments socials amb
l'objectiu de fer-hi front.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA5 - Analitza les noves problemàtiques socials des d'un enfocament local i integral de les polítiques
socials aportant respostes a les administracions públiques, entitats i moviments socials amb
l'objectiu de fer-hi front.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Analitza les noves problemàtiques socials des d'un enfocament local i integral de les polítiques
socials aportant respostes a les administracions públiques, entitats i moviments socials amb
l'objectiu de fer-hi front.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA5 - Analitza les noves problemàtiques socials des d'un enfocament local i integral de les polítiques
socials aportant respostes a les administracions públiques, entitats i moviments socials amb
l'objectiu de fer-hi front.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA5 - Analitza les noves problemàtiques socials des d'un enfocament local i integral de les polítiques
socials aportant respostes a les administracions públiques, entitats i moviments socials amb
l'objectiu de fer-hi front.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA5 - Analitza les noves problemàtiques socials des d'un enfocament local i integral de les polítiques
socials aportant respostes a les administracions públiques, entitats i moviments socials amb
l'objectiu de fer-hi front.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
CE6Planificar projectes per a la intervenció social i educativa en realitats complexes incorporant
eines innovadores de transformació social.
RA1És capaç de dissenyar estratègies i processos d'intervenció innovadores orientats a generar
dinàmiques d'acció propositiva, participada per les persones, grups i col·lectius objecte de la
intervenció d'acord amb els seus interessos, capatitats i aptituds.
    RA1 - És capaç de dissenyar estratègies i processos d'intervenció innovadores orientats a generar
dinàmiques d'acció propositiva, participada per les persones, grups i col·lectius objecte de la
intervenció d'acord amb els seus interessos, capatitats i aptituds.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA1 - És capaç de dissenyar estratègies i processos d'intervenció innovadores orientats a generar
dinàmiques d'acció propositiva, participada per les persones, grups i col·lectius objecte de la
intervenció d'acord amb els seus interessos, capatitats i aptituds.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA1 - És capaç de dissenyar estratègies i processos d'intervenció innovadores orientats a generar
dinàmiques d'acció propositiva, participada per les persones, grups i col·lectius objecte de la
intervenció d'acord amb els seus interessos, capatitats i aptituds.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA1 - És capaç de dissenyar estratègies i processos d'intervenció innovadores orientats a generar
dinàmiques d'acció propositiva, participada per les persones, grups i col·lectius objecte de la
intervenció d'acord amb els seus interessos, capatitats i aptituds.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA1 - És capaç de dissenyar estratègies i processos d'intervenció innovadores orientats a generar
dinàmiques d'acció propositiva, participada per les persones, grups i col·lectius objecte de la
intervenció d'acord amb els seus interessos, capatitats i aptituds.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA1 - És capaç de dissenyar estratègies i processos d'intervenció innovadores orientats a generar
dinàmiques d'acció propositiva, participada per les persones, grups i col·lectius objecte de la
intervenció d'acord amb els seus interessos, capatitats i aptituds.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA1 - És capaç de dissenyar estratègies i processos d'intervenció innovadores orientats a generar
dinàmiques d'acció propositiva, participada per les persones, grups i col·lectius objecte de la
intervenció d'acord amb els seus interessos, capatitats i aptituds.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA1 - És capaç de dissenyar estratègies i processos d'intervenció innovadores orientats a generar
dinàmiques d'acció propositiva, participada per les persones, grups i col·lectius objecte de la
intervenció d'acord amb els seus interessos, capatitats i aptituds.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - És capaç de dissenyar estratègies i processos d'intervenció innovadores orientats a generar
dinàmiques d'acció propositiva, participada per les persones, grups i col·lectius objecte de la
intervenció d'acord amb els seus interessos, capatitats i aptituds.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA1 - És capaç de dissenyar estratègies i processos d'intervenció innovadores orientats a generar
dinàmiques d'acció propositiva, participada per les persones, grups i col·lectius objecte de la
intervenció d'acord amb els seus interessos, capatitats i aptituds.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA1 - És capaç de dissenyar estratègies i processos d'intervenció innovadores orientats a generar
dinàmiques d'acció propositiva, participada per les persones, grups i col·lectius objecte de la
intervenció d'acord amb els seus interessos, capatitats i aptituds.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA1 - És capaç de dissenyar estratègies i processos d'intervenció innovadores orientats a generar
dinàmiques d'acció propositiva, participada per les persones, grups i col·lectius objecte de la
intervenció d'acord amb els seus interessos, capatitats i aptituds.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA2Identifica experiències en què l'expressió artístic i les seves formes d'aplicació
constitueixen un instrument innovador de transformació social i educativa en contextos de canvi
    RA2 - Identifica experiències en què l'expressió artístic i les seves formes d'aplicació
constitueixen un instrument innovador de transformació social i educativa en contextos de canvi

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA2 - Identifica experiències en què l'expressió artístic i les seves formes d'aplicació
constitueixen un instrument innovador de transformació social i educativa en contextos de canvi

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA2 - Identifica experiències en què l'expressió artístic i les seves formes d'aplicació
constitueixen un instrument innovador de transformació social i educativa en contextos de canvi

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA2 - Identifica experiències en què l'expressió artístic i les seves formes d'aplicació
constitueixen un instrument innovador de transformació social i educativa en contextos de canvi

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA2 - Identifica experiències en què l'expressió artístic i les seves formes d'aplicació
constitueixen un instrument innovador de transformació social i educativa en contextos de canvi

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA2 - Identifica experiències en què l'expressió artístic i les seves formes d'aplicació
constitueixen un instrument innovador de transformació social i educativa en contextos de canvi

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA2 - Identifica experiències en què l'expressió artístic i les seves formes d'aplicació
constitueixen un instrument innovador de transformació social i educativa en contextos de canvi

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA2 - Identifica experiències en què l'expressió artístic i les seves formes d'aplicació
constitueixen un instrument innovador de transformació social i educativa en contextos de canvi

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Identifica experiències en què l'expressió artístic i les seves formes d'aplicació
constitueixen un instrument innovador de transformació social i educativa en contextos de canvi

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA2 - Identifica experiències en què l'expressió artístic i les seves formes d'aplicació
constitueixen un instrument innovador de transformació social i educativa en contextos de canvi

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA2 - Identifica experiències en què l'expressió artístic i les seves formes d'aplicació
constitueixen un instrument innovador de transformació social i educativa en contextos de canvi

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA2 - Identifica experiències en què l'expressió artístic i les seves formes d'aplicació
constitueixen un instrument innovador de transformació social i educativa en contextos de canvi

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA3Comprèn l'aportació dels recursos narratius per innovar en la intervenció social i educativa.
    RA3 - Comprèn l'aportació dels recursos narratius per innovar en la intervenció social i educativa.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA3 - Comprèn l'aportació dels recursos narratius per innovar en la intervenció social i educativa.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA3 - Comprèn l'aportació dels recursos narratius per innovar en la intervenció social i educativa.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA3 - Comprèn l'aportació dels recursos narratius per innovar en la intervenció social i educativa.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA3 - Comprèn l'aportació dels recursos narratius per innovar en la intervenció social i educativa.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA3 - Comprèn l'aportació dels recursos narratius per innovar en la intervenció social i educativa.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA3 - Comprèn l'aportació dels recursos narratius per innovar en la intervenció social i educativa.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA3 - Comprèn l'aportació dels recursos narratius per innovar en la intervenció social i educativa.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Comprèn l'aportació dels recursos narratius per innovar en la intervenció social i educativa.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA3 - Comprèn l'aportació dels recursos narratius per innovar en la intervenció social i educativa.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA3 - Comprèn l'aportació dels recursos narratius per innovar en la intervenció social i educativa.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA3 - Comprèn l'aportació dels recursos narratius per innovar en la intervenció social i educativa.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA4Demostra habilitats per promoure el treball amb grups i la comprensió del fenomen grupal.
    RA4 - Demostra habilitats per promoure el treball amb grups i la comprensió del fenomen grupal.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA4 - Demostra habilitats per promoure el treball amb grups i la comprensió del fenomen grupal.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA4 - Demostra habilitats per promoure el treball amb grups i la comprensió del fenomen grupal.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA4 - Demostra habilitats per promoure el treball amb grups i la comprensió del fenomen grupal.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA4 - Demostra habilitats per promoure el treball amb grups i la comprensió del fenomen grupal.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA4 - Demostra habilitats per promoure el treball amb grups i la comprensió del fenomen grupal.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA4 - Demostra habilitats per promoure el treball amb grups i la comprensió del fenomen grupal.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA4 - Demostra habilitats per promoure el treball amb grups i la comprensió del fenomen grupal.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Demostra habilitats per promoure el treball amb grups i la comprensió del fenomen grupal.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA4 - Demostra habilitats per promoure el treball amb grups i la comprensió del fenomen grupal.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA4 - Demostra habilitats per promoure el treball amb grups i la comprensió del fenomen grupal.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA4 - Demostra habilitats per promoure el treball amb grups i la comprensió del fenomen grupal.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA5Aplica i comprèn les tècnqiues més innovadores per a la negociació i gestió de conflictes en el
treball en equip.
    RA5 - Aplica i comprèn les tècnqiues més innovadores per a la negociació i gestió de conflictes en el
treball en equip.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA5 - Aplica i comprèn les tècnqiues més innovadores per a la negociació i gestió de conflictes en el
treball en equip.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA5 - Aplica i comprèn les tècnqiues més innovadores per a la negociació i gestió de conflictes en el
treball en equip.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA5 - Aplica i comprèn les tècnqiues més innovadores per a la negociació i gestió de conflictes en el
treball en equip.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA5 - Aplica i comprèn les tècnqiues més innovadores per a la negociació i gestió de conflictes en el
treball en equip.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA5 - Aplica i comprèn les tècnqiues més innovadores per a la negociació i gestió de conflictes en el
treball en equip.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA5 - Aplica i comprèn les tècnqiues més innovadores per a la negociació i gestió de conflictes en el
treball en equip.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA5 - Aplica i comprèn les tècnqiues més innovadores per a la negociació i gestió de conflictes en el
treball en equip.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Aplica i comprèn les tècnqiues més innovadores per a la negociació i gestió de conflictes en el
treball en equip.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA5 - Aplica i comprèn les tècnqiues més innovadores per a la negociació i gestió de conflictes en el
treball en equip.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA5 - Aplica i comprèn les tècnqiues més innovadores per a la negociació i gestió de conflictes en el
treball en equip.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA5 - Aplica i comprèn les tècnqiues més innovadores per a la negociació i gestió de conflictes en el
treball en equip.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA6Incorpora en el disseny de la intervenció social i educativa la perspectiva multidisciplinària en
el treball en equips en entorns nous i complexos.
    RA6 - Incorpora en el disseny de la intervenció social i educativa la perspectiva multidisciplinària en
el treball en equips en entorns nous i complexos.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA6 - Incorpora en el disseny de la intervenció social i educativa la perspectiva multidisciplinària en
el treball en equips en entorns nous i complexos.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA6 - Incorpora en el disseny de la intervenció social i educativa la perspectiva multidisciplinària en
el treball en equips en entorns nous i complexos.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA6 - Incorpora en el disseny de la intervenció social i educativa la perspectiva multidisciplinària en
el treball en equips en entorns nous i complexos.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA6 - Incorpora en el disseny de la intervenció social i educativa la perspectiva multidisciplinària en
el treball en equips en entorns nous i complexos.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA6 - Incorpora en el disseny de la intervenció social i educativa la perspectiva multidisciplinària en
el treball en equips en entorns nous i complexos.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA6 - Incorpora en el disseny de la intervenció social i educativa la perspectiva multidisciplinària en
el treball en equips en entorns nous i complexos.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA6 - Incorpora en el disseny de la intervenció social i educativa la perspectiva multidisciplinària en
el treball en equips en entorns nous i complexos.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Incorpora en el disseny de la intervenció social i educativa la perspectiva multidisciplinària en
el treball en equips en entorns nous i complexos.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA6 - Incorpora en el disseny de la intervenció social i educativa la perspectiva multidisciplinària en
el treball en equips en entorns nous i complexos.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA6 - Incorpora en el disseny de la intervenció social i educativa la perspectiva multidisciplinària en
el treball en equips en entorns nous i complexos.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA6 - Incorpora en el disseny de la intervenció social i educativa la perspectiva multidisciplinària en
el treball en equips en entorns nous i complexos.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA7Demostra habilitats creatives, ètiques i professionals en el camp d'acció de les pràctiques.
    RA7 - Demostra habilitats creatives, ètiques i professionals en el camp d'acció de les pràctiques.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA7 - Demostra habilitats creatives, ètiques i professionals en el camp d'acció de les pràctiques.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA7 - Demostra habilitats creatives, ètiques i professionals en el camp d'acció de les pràctiques.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA7 - Demostra habilitats creatives, ètiques i professionals en el camp d'acció de les pràctiques.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA7 - Demostra habilitats creatives, ètiques i professionals en el camp d'acció de les pràctiques.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA7 - Demostra habilitats creatives, ètiques i professionals en el camp d'acció de les pràctiques.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA7 - Demostra habilitats creatives, ètiques i professionals en el camp d'acció de les pràctiques.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA7 - Demostra habilitats creatives, ètiques i professionals en el camp d'acció de les pràctiques.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Demostra habilitats creatives, ètiques i professionals en el camp d'acció de les pràctiques.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA7 - Demostra habilitats creatives, ètiques i professionals en el camp d'acció de les pràctiques.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA7 - Demostra habilitats creatives, ètiques i professionals en el camp d'acció de les pràctiques.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA7 - Demostra habilitats creatives, ètiques i professionals en el camp d'acció de les pràctiques.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA8Identifica en el treball en xarxa les bones i les males pràctiques com també les oportunitats i
les amenaces per al desenvolupament de les intervencions socials.
    RA8 - Identifica en el treball en xarxa les bones i les males pràctiques com també les oportunitats i
les amenaces per al desenvolupament de les intervencions socials.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA8 - Identifica en el treball en xarxa les bones i les males pràctiques com també les oportunitats i
les amenaces per al desenvolupament de les intervencions socials.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA8 - Identifica en el treball en xarxa les bones i les males pràctiques com també les oportunitats i
les amenaces per al desenvolupament de les intervencions socials.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA8 - Identifica en el treball en xarxa les bones i les males pràctiques com també les oportunitats i
les amenaces per al desenvolupament de les intervencions socials.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA8 - Identifica en el treball en xarxa les bones i les males pràctiques com també les oportunitats i
les amenaces per al desenvolupament de les intervencions socials.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA8 - Identifica en el treball en xarxa les bones i les males pràctiques com també les oportunitats i
les amenaces per al desenvolupament de les intervencions socials.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA8 - Identifica en el treball en xarxa les bones i les males pràctiques com també les oportunitats i
les amenaces per al desenvolupament de les intervencions socials.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA8 - Identifica en el treball en xarxa les bones i les males pràctiques com també les oportunitats i
les amenaces per al desenvolupament de les intervencions socials.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Identifica en el treball en xarxa les bones i les males pràctiques com també les oportunitats i
les amenaces per al desenvolupament de les intervencions socials.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA8 - Identifica en el treball en xarxa les bones i les males pràctiques com també les oportunitats i
les amenaces per al desenvolupament de les intervencions socials.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA8 - Identifica en el treball en xarxa les bones i les males pràctiques com també les oportunitats i
les amenaces per al desenvolupament de les intervencions socials.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA8 - Identifica en el treball en xarxa les bones i les males pràctiques com també les oportunitats i
les amenaces per al desenvolupament de les intervencions socials.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA9Descobreix les oportunitats i els riscos i les amenaces que ofereixen les tecnologies de la
comunicació en la innovació de la intervenció social i educativa.
    RA9 - Descobreix les oportunitats i els riscos i les amenaces que ofereixen les tecnologies de la
comunicació en la innovació de la intervenció social i educativa.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA9 - Descobreix les oportunitats i els riscos i les amenaces que ofereixen les tecnologies de la
comunicació en la innovació de la intervenció social i educativa.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA9 - Descobreix les oportunitats i els riscos i les amenaces que ofereixen les tecnologies de la
comunicació en la innovació de la intervenció social i educativa.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA9 - Descobreix les oportunitats i els riscos i les amenaces que ofereixen les tecnologies de la
comunicació en la innovació de la intervenció social i educativa.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA9 - Descobreix les oportunitats i els riscos i les amenaces que ofereixen les tecnologies de la
comunicació en la innovació de la intervenció social i educativa.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA9 - Descobreix les oportunitats i els riscos i les amenaces que ofereixen les tecnologies de la
comunicació en la innovació de la intervenció social i educativa.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA9 - Descobreix les oportunitats i els riscos i les amenaces que ofereixen les tecnologies de la
comunicació en la innovació de la intervenció social i educativa.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA9 - Descobreix les oportunitats i els riscos i les amenaces que ofereixen les tecnologies de la
comunicació en la innovació de la intervenció social i educativa.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Descobreix les oportunitats i els riscos i les amenaces que ofereixen les tecnologies de la
comunicació en la innovació de la intervenció social i educativa.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA9 - Descobreix les oportunitats i els riscos i les amenaces que ofereixen les tecnologies de la
comunicació en la innovació de la intervenció social i educativa.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA9 - Descobreix les oportunitats i els riscos i les amenaces que ofereixen les tecnologies de la
comunicació en la innovació de la intervenció social i educativa.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA9 - Descobreix les oportunitats i els riscos i les amenaces que ofereixen les tecnologies de la
comunicació en la innovació de la intervenció social i educativa.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
CE7Dissenyar estratègies innovadores per a la creació d'estructures organitzacionals que propiciïn
benestar.
RA1Incorpora en el disseny de les estructures organitzacionals tècnqiues de suport col·lectives
(intervisió, supervisió, cercles de qualitat...) per a la millora del benestar de l'organització.
    RA1 - Incorpora en el disseny de les estructures organitzacionals tècnqiues de suport col·lectives
(intervisió, supervisió, cercles de qualitat...) per a la millora del benestar de l'organització.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA1 - Incorpora en el disseny de les estructures organitzacionals tècnqiues de suport col·lectives
(intervisió, supervisió, cercles de qualitat...) per a la millora del benestar de l'organització.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA1 - Incorpora en el disseny de les estructures organitzacionals tècnqiues de suport col·lectives
(intervisió, supervisió, cercles de qualitat...) per a la millora del benestar de l'organització.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA1 - Incorpora en el disseny de les estructures organitzacionals tècnqiues de suport col·lectives
(intervisió, supervisió, cercles de qualitat...) per a la millora del benestar de l'organització.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA1 - Incorpora en el disseny de les estructures organitzacionals tècnqiues de suport col·lectives
(intervisió, supervisió, cercles de qualitat...) per a la millora del benestar de l'organització.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA1 - Incorpora en el disseny de les estructures organitzacionals tècnqiues de suport col·lectives
(intervisió, supervisió, cercles de qualitat...) per a la millora del benestar de l'organització.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA1 - Incorpora en el disseny de les estructures organitzacionals tècnqiues de suport col·lectives
(intervisió, supervisió, cercles de qualitat...) per a la millora del benestar de l'organització.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA1 - Incorpora en el disseny de les estructures organitzacionals tècnqiues de suport col·lectives
(intervisió, supervisió, cercles de qualitat...) per a la millora del benestar de l'organització.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Incorpora en el disseny de les estructures organitzacionals tècnqiues de suport col·lectives
(intervisió, supervisió, cercles de qualitat...) per a la millora del benestar de l'organització.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA1 - Incorpora en el disseny de les estructures organitzacionals tècnqiues de suport col·lectives
(intervisió, supervisió, cercles de qualitat...) per a la millora del benestar de l'organització.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA1 - Incorpora en el disseny de les estructures organitzacionals tècnqiues de suport col·lectives
(intervisió, supervisió, cercles de qualitat...) per a la millora del benestar de l'organització.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA1 - Incorpora en el disseny de les estructures organitzacionals tècnqiues de suport col·lectives
(intervisió, supervisió, cercles de qualitat...) per a la millora del benestar de l'organització.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA2Identifica les estratègies innovadores més adequades pels processos de creació d'estrucutres
organitzatives que procuren el benestar.
    RA2 - Identifica les estratègies innovadores més adequades pels processos de creació d'estrucutres
organitzatives que procuren el benestar.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA2 - Identifica les estratègies innovadores més adequades pels processos de creació d'estrucutres
organitzatives que procuren el benestar.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA2 - Identifica les estratègies innovadores més adequades pels processos de creació d'estrucutres
organitzatives que procuren el benestar.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA2 - Identifica les estratègies innovadores més adequades pels processos de creació d'estrucutres
organitzatives que procuren el benestar.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA2 - Identifica les estratègies innovadores més adequades pels processos de creació d'estrucutres
organitzatives que procuren el benestar.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA2 - Identifica les estratègies innovadores més adequades pels processos de creació d'estrucutres
organitzatives que procuren el benestar.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA2 - Identifica les estratègies innovadores més adequades pels processos de creació d'estrucutres
organitzatives que procuren el benestar.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA2 - Identifica les estratègies innovadores més adequades pels processos de creació d'estrucutres
organitzatives que procuren el benestar.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Identifica les estratègies innovadores més adequades pels processos de creació d'estrucutres
organitzatives que procuren el benestar.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA2 - Identifica les estratègies innovadores més adequades pels processos de creació d'estrucutres
organitzatives que procuren el benestar.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA2 - Identifica les estratègies innovadores més adequades pels processos de creació d'estrucutres
organitzatives que procuren el benestar.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA2 - Identifica les estratègies innovadores més adequades pels processos de creació d'estrucutres
organitzatives que procuren el benestar.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA3Aplica les metodologies i habilitats necessàries per a l'acompanyament en l'espai de supervisió
professional.
    RA3 - Aplica les metodologies i habilitats necessàries per a l'acompanyament en l'espai de supervisió
professional.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA3 - Aplica les metodologies i habilitats necessàries per a l'acompanyament en l'espai de supervisió
professional.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA3 - Aplica les metodologies i habilitats necessàries per a l'acompanyament en l'espai de supervisió
professional.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA3 - Aplica les metodologies i habilitats necessàries per a l'acompanyament en l'espai de supervisió
professional.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA3 - Aplica les metodologies i habilitats necessàries per a l'acompanyament en l'espai de supervisió
professional.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA3 - Aplica les metodologies i habilitats necessàries per a l'acompanyament en l'espai de supervisió
professional.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA3 - Aplica les metodologies i habilitats necessàries per a l'acompanyament en l'espai de supervisió
professional.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA3 - Aplica les metodologies i habilitats necessàries per a l'acompanyament en l'espai de supervisió
professional.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Aplica les metodologies i habilitats necessàries per a l'acompanyament en l'espai de supervisió
professional.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA3 - Aplica les metodologies i habilitats necessàries per a l'acompanyament en l'espai de supervisió
professional.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA3 - Aplica les metodologies i habilitats necessàries per a l'acompanyament en l'espai de supervisió
professional.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA3 - Aplica les metodologies i habilitats necessàries per a l'acompanyament en l'espai de supervisió
professional.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA4Diagnostica situacions de risc de malestar dels professionals de la intervenció social i dels
sistemes d'organització de les institucions.
    RA4 - Diagnostica situacions de risc de malestar dels professionals de la intervenció social i dels
sistemes d'organització de les institucions.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA4 - Diagnostica situacions de risc de malestar dels professionals de la intervenció social i dels
sistemes d'organització de les institucions.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA4 - Diagnostica situacions de risc de malestar dels professionals de la intervenció social i dels
sistemes d'organització de les institucions.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA4 - Diagnostica situacions de risc de malestar dels professionals de la intervenció social i dels
sistemes d'organització de les institucions.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA4 - Diagnostica situacions de risc de malestar dels professionals de la intervenció social i dels
sistemes d'organització de les institucions.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA4 - Diagnostica situacions de risc de malestar dels professionals de la intervenció social i dels
sistemes d'organització de les institucions.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA4 - Diagnostica situacions de risc de malestar dels professionals de la intervenció social i dels
sistemes d'organització de les institucions.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA4 - Diagnostica situacions de risc de malestar dels professionals de la intervenció social i dels
sistemes d'organització de les institucions.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Diagnostica situacions de risc de malestar dels professionals de la intervenció social i dels
sistemes d'organització de les institucions.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA4 - Diagnostica situacions de risc de malestar dels professionals de la intervenció social i dels
sistemes d'organització de les institucions.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA4 - Diagnostica situacions de risc de malestar dels professionals de la intervenció social i dels
sistemes d'organització de les institucions.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA4 - Diagnostica situacions de risc de malestar dels professionals de la intervenció social i dels
sistemes d'organització de les institucions.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
CE8Avaluar la intervenció social i educativa en processos de canvi individual, grupal i comunitari,
des de la perspectiva de la innovació, la crítica i la reflexió.
RA1Analitza la naturalesa de les relacions entre els professionals i els usuaris i les potencialitats i
dificultats per a la intervenció social.
    RA1 - Analitza la naturalesa de les relacions entre els professionals i els usuaris i les potencialitats i
dificultats per a la intervenció social.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA1 - Analitza la naturalesa de les relacions entre els professionals i els usuaris i les potencialitats i
dificultats per a la intervenció social.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA1 - Analitza la naturalesa de les relacions entre els professionals i els usuaris i les potencialitats i
dificultats per a la intervenció social.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA1 - Analitza la naturalesa de les relacions entre els professionals i els usuaris i les potencialitats i
dificultats per a la intervenció social.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA1 - Analitza la naturalesa de les relacions entre els professionals i els usuaris i les potencialitats i
dificultats per a la intervenció social.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA1 - Analitza la naturalesa de les relacions entre els professionals i els usuaris i les potencialitats i
dificultats per a la intervenció social.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA1 - Analitza la naturalesa de les relacions entre els professionals i els usuaris i les potencialitats i
dificultats per a la intervenció social.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA1 - Analitza la naturalesa de les relacions entre els professionals i els usuaris i les potencialitats i
dificultats per a la intervenció social.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Analitza la naturalesa de les relacions entre els professionals i els usuaris i les potencialitats i
dificultats per a la intervenció social.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA1 - Analitza la naturalesa de les relacions entre els professionals i els usuaris i les potencialitats i
dificultats per a la intervenció social.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA1 - Analitza la naturalesa de les relacions entre els professionals i els usuaris i les potencialitats i
dificultats per a la intervenció social.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA1 - Analitza la naturalesa de les relacions entre els professionals i els usuaris i les potencialitats i
dificultats per a la intervenció social.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA2Analitza de forma crítica i reflexiva les pràctiques d'intervenció de diferents equips
multidisciplinaris i identifica noves formes d'actuació.
    RA2 - Analitza de forma crítica i reflexiva les pràctiques d'intervenció de diferents equips
multidisciplinaris i identifica noves formes d'actuació.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA2 - Analitza de forma crítica i reflexiva les pràctiques d'intervenció de diferents equips
multidisciplinaris i identifica noves formes d'actuació.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA2 - Analitza de forma crítica i reflexiva les pràctiques d'intervenció de diferents equips
multidisciplinaris i identifica noves formes d'actuació.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA2 - Analitza de forma crítica i reflexiva les pràctiques d'intervenció de diferents equips
multidisciplinaris i identifica noves formes d'actuació.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA2 - Analitza de forma crítica i reflexiva les pràctiques d'intervenció de diferents equips
multidisciplinaris i identifica noves formes d'actuació.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA2 - Analitza de forma crítica i reflexiva les pràctiques d'intervenció de diferents equips
multidisciplinaris i identifica noves formes d'actuació.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA2 - Analitza de forma crítica i reflexiva les pràctiques d'intervenció de diferents equips
multidisciplinaris i identifica noves formes d'actuació.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA2 - Analitza de forma crítica i reflexiva les pràctiques d'intervenció de diferents equips
multidisciplinaris i identifica noves formes d'actuació.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Analitza de forma crítica i reflexiva les pràctiques d'intervenció de diferents equips
multidisciplinaris i identifica noves formes d'actuació.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA2 - Analitza de forma crítica i reflexiva les pràctiques d'intervenció de diferents equips
multidisciplinaris i identifica noves formes d'actuació.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA2 - Analitza de forma crítica i reflexiva les pràctiques d'intervenció de diferents equips
multidisciplinaris i identifica noves formes d'actuació.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA2 - Analitza de forma crítica i reflexiva les pràctiques d'intervenció de diferents equips
multidisciplinaris i identifica noves formes d'actuació.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
CT1Desenvolupar l'autonomia suficient per a treballar en projectes d'investigació i col·laboracions
científiques o tecnològiques dins del seu àmbit temàtic.
RA1Planifica i desenvolupa el treball/projecte de forma autònoma, organitzada i científica.
    RA1 - Planifica i desenvolupa el treball/projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA1 - Planifica i desenvolupa el treball/projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA1 - Planifica i desenvolupa el treball/projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA1 - Planifica i desenvolupa el treball/projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA1 - Planifica i desenvolupa el treball/projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA1 - Planifica i desenvolupa el treball/projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA1 - Planifica i desenvolupa el treball/projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA1 - Planifica i desenvolupa el treball/projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Planifica i desenvolupa el treball/projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA1 - Planifica i desenvolupa el treball/projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA1 - Planifica i desenvolupa el treball/projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA1 - Planifica i desenvolupa el treball/projecte de forma autònoma, organitzada i científica.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA2Genera un document científic pel que fa a estructura i continguts.
    RA2 - Genera un document científic pel que fa a estructura i continguts.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA2 - Genera un document científic pel que fa a estructura i continguts.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA2 - Genera un document científic pel que fa a estructura i continguts.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA2 - Genera un document científic pel que fa a estructura i continguts.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA2 - Genera un document científic pel que fa a estructura i continguts.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA2 - Genera un document científic pel que fa a estructura i continguts.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA2 - Genera un document científic pel que fa a estructura i continguts.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA2 - Genera un document científic pel que fa a estructura i continguts.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Genera un document científic pel que fa a estructura i continguts.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA2 - Genera un document científic pel que fa a estructura i continguts.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA2 - Genera un document científic pel que fa a estructura i continguts.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA2 - Genera un document científic pel que fa a estructura i continguts.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA3Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA3 - Presenta i defensa el treball (davant un tribunal, en el cas del TFM).

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
CT2Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
RA1Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA1 - Domina les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital i un
context científic i acadèmic.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA2Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA2 - Cerca i obté informació de manera autònoma amb criteris de rellevància, fiabilitat i
pertinença, que sigui útil per crear coneixement.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA3Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-la en futurs projectes.
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-la en futurs projectes.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-la en futurs projectes.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-la en futurs projectes.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-la en futurs projectes.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-la en futurs projectes.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-la en futurs projectes.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-la en futurs projectes.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-la en futurs projectes.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-la en futurs projectes.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-la en futurs projectes.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-la en futurs projectes.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA3 - Organitza la informació amb les eines adients (en línia i presencials), per garantir-ne
l’actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-la en futurs projectes.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA4Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i ho fa de manera
honesta.
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i ho fa de manera
honesta.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i ho fa de manera
honesta.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i ho fa de manera
honesta.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i ho fa de manera
honesta.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i ho fa de manera
honesta.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i ho fa de manera
honesta.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i ho fa de manera
honesta.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i ho fa de manera
honesta.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i ho fa de manera
honesta.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i ho fa de manera
honesta.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i ho fa de manera
honesta.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA4 - Crea informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i ho fa de manera
honesta.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA5Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA5 - Utilitza les TIC per compartir i intercanviar resultats de projectes acadèmics i científics en
contextos interdisciplinaris que permetin la transferència del coneixement.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
CT3Resoldre problemes complexos de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinaris.
RA1Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i l'afronta de manera activa.
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i l'afronta de manera activa.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i l'afronta de manera activa.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i l'afronta de manera activa.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i l'afronta de manera activa.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i l'afronta de manera activa.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i l'afronta de manera activa.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i l'afronta de manera activa.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i l'afronta de manera activa.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i l'afronta de manera activa.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i l'afronta de manera activa.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i l'afronta de manera activa.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA1 - Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i l'afronta de manera activa.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA2Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA2 - Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA3Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema.
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA3 - Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d’afrontar el
problema.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA4Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA4 - Elabora un model realista que concreti tots els aspectes de la solució proposada.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA5Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores.
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA5 - Avalua el model proposat contrastant-lo amb el context real d’aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
CT4Comunicar idees complexes de forma efectiva a tot tipus d'audiències.
RA1Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA1 - Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA2Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA2 - Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA3Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA3 - Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
CT5Desenvolupar activitats per gestionar la carrera professional.
RA1Aprofundeix en l’autoconeixement professional.
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA1 - Aprofundeix en l’autoconeixement professional.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA2Desenvolupa l’actitud professional.
    RA2 - Desenvolupa l’actitud professional.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA2 - Desenvolupa l’actitud professional.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA2 - Desenvolupa l’actitud professional.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA2 - Desenvolupa l’actitud professional.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA2 - Desenvolupa l’actitud professional.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA2 - Desenvolupa l’actitud professional.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA2 - Desenvolupa l’actitud professional.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA2 - Desenvolupa l’actitud professional.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Desenvolupa l’actitud professional.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA2 - Desenvolupa l’actitud professional.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA2 - Desenvolupa l’actitud professional.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA2 - Desenvolupa l’actitud professional.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA3Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat.
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA3 - Analitza l’entorn professional propi de l’especialitat.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA4Dissenya itineraris professionals específics.
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA4 - Dissenya itineraris professionals específics.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
CT6Aplicar conceptes ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
RA1Incorpora la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant i/o professional.
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant i/o professional.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant i/o professional.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant i/o professional.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant i/o professional.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant i/o professional.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant i/o professional.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant i/o professional.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant i/o professional.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant i/o professional.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant i/o professional.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant i/o professional.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA1 - Incorpora la perspectiva de gènere i altres tipus de desigualtats en la seva activitat com a
estudiant i/o professional.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA2Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional.
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA2 - Analitza els principals problemes ambientals des de la perspectiva del seu àmbit de coneixement en
la seva activitat com a estudiant o professional.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA3Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses amb la millora de la
comunitat.
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses amb la millora de la
comunitat.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses amb la millora de la
comunitat.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses amb la millora de la
comunitat.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses amb la millora de la
comunitat.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses amb la millora de la
comunitat.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses amb la millora de la
comunitat.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses amb la millora de la
comunitat.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses amb la millora de la
comunitat.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses amb la millora de la
comunitat.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses amb la millora de la
comunitat.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses amb la millora de la
comunitat.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA3 - Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses amb la millora de la
comunitat.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA4Aplica els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement des d'un compromís personal i
professional.
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement des d'un compromís personal i
professional.

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement des d'un compromís personal i
professional.

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement des d'un compromís personal i
professional.

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement des d'un compromís personal i
professional.

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement des d'un compromís personal i
professional.

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement des d'un compromís personal i
professional.

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement des d'un compromís personal i
professional.

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement des d'un compromís personal i
professional.

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement des d'un compromís personal i
professional.

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement des d'un compromís personal i
professional.

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement des d'un compromís personal i
professional.

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA4 - Aplica els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement des d'un compromís personal i
professional.

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA6Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA7Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA8Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identifica necessitats de formació
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT
 RA4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15685101/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15685102/METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15685103/METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15685104/POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15685105/PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15685106/INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15685301/TREBALL DE FI MÀSTER
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15685401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15685202/L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15685203/FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15685204/POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15685205/TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT