2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Primer Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
5
9
0
4
0
0
1
HABILITATS DEL JURISTA
1
5
9
0
4
0
0
2
ECONOMIA
1
5
9
0
4
0
0
4
CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
1
5
9
0
4
0
0
5
DRET ROMÀ
1
5
9
0
4
0
0
6
HISTÒRIA DEL DRET
1
5
9
0
4
0
0
7
TEORIA DEL DRET
1
5
9
0
4
0
0
8
DRET DEL TREBALL I
1
5
9
0
4
0
0
9
DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
1
5
9
0
4
0
1
0
CIÈNCIA POLÍTICA
1
5
9
0
4
0
1
1
SOCIOLOGIA DEL TREBALL
1
5
9
0
4
1
0
1
DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
A2Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i
comparades
RA1Genèric
    RA1 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
A8Reconèixer el caràcter unitari de l’ordenament jurídic i la interdisciplinarietat dels
problemes jurídics
RA1Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
A9Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva
gènesi i evolució històrica
RA1Genèric
    RA1 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
A11Distingir entre el raonament jurídic i els arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i
social
RA1Genèric
    RA1 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
B1Aprendre a aprendre.
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

15904002/ECONOMIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

15904005/DRET ROMÀ
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

15904002/ECONOMIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

15904005/DRET ROMÀ
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15904002/ECONOMIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15904005/DRET ROMÀ
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904002/ECONOMIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904005/DRET ROMÀ
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

15904002/ECONOMIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

15904005/DRET ROMÀ
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA11Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

15904002/ECONOMIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

15904005/DRET ROMÀ
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA12Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

15904002/ECONOMIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

15904005/DRET ROMÀ
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA13Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

15904002/ECONOMIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

15904005/DRET ROMÀ
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

15904002/ECONOMIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

15904005/DRET ROMÀ
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA15Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

15904002/ECONOMIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

15904005/DRET ROMÀ
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA16Genèric
    RA16 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA16 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA16 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA16 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA16 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA16 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA16 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA16 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA16 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA16 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA16 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

15904002/ECONOMIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

15904005/DRET ROMÀ
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15904002/ECONOMIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15904005/DRET ROMÀ
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA8Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

15904002/ECONOMIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

15904005/DRET ROMÀ
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA9Troba la solució adequada
    RA9 - Troba la solució adequada

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA9 - Troba la solució adequada

15904002/ECONOMIA
    RA9 - Troba la solució adequada

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA9 - Troba la solució adequada

15904005/DRET ROMÀ
    RA9 - Troba la solució adequada

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA9 - Troba la solució adequada

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA9 - Troba la solució adequada

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA9 - Troba la solució adequada

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA9 - Troba la solució adequada

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA9 - Troba la solució adequada

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA9 - Troba la solució adequada

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15904002/ECONOMIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15904005/DRET ROMÀ
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA11Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

15904002/ECONOMIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

15904005/DRET ROMÀ
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA12Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

15904002/ECONOMIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

15904005/DRET ROMÀ
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA13Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

15904002/ECONOMIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

15904005/DRET ROMÀ
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA14Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

15904002/ECONOMIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

15904005/DRET ROMÀ
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

15904002/ECONOMIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

15904005/DRET ROMÀ
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
RA1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA3Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA4Experimenta amb procediments nous
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA5Identifica els resultats de la innovació
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA6Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15904002/ECONOMIA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15904005/DRET ROMÀ
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA7Té en compte a qui i com afecta la innovació
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

15904002/ECONOMIA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

15904005/DRET ROMÀ
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA8Troba nous mètodes per fer les coses
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

15904002/ECONOMIA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

15904005/DRET ROMÀ
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA9Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15904002/ECONOMIA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15904005/DRET ROMÀ
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA10Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15904002/ECONOMIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15904005/DRET ROMÀ
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904002/ECONOMIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904005/DRET ROMÀ
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA12Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

15904002/ECONOMIA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

15904005/DRET ROMÀ
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA13Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

15904002/ECONOMIA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

15904005/DRET ROMÀ
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA14Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

15904002/ECONOMIA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

15904005/DRET ROMÀ
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA15Aplica tècniques innovadores i obté resultats
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904002/ECONOMIA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904005/DRET ROMÀ
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA16Genèric
    RA16 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA16 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA16 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA16 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA16 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA16 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA16 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA16 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA16 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA16 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA16 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA2Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA3Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA4Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA5Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA6Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15904002/ECONOMIA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15904005/DRET ROMÀ
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA7Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

15904002/ECONOMIA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

15904005/DRET ROMÀ
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA8Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15904002/ECONOMIA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15904005/DRET ROMÀ
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA9Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

15904002/ECONOMIA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

15904005/DRET ROMÀ
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA10Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

15904002/ECONOMIA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

15904005/DRET ROMÀ
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA11Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15904002/ECONOMIA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15904005/DRET ROMÀ
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA12Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904002/ECONOMIA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904005/DRET ROMÀ
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA13Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15904002/ECONOMIA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15904005/DRET ROMÀ
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA14Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904002/ECONOMIA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904005/DRET ROMÀ
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA15Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15904002/ECONOMIA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15904005/DRET ROMÀ
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA16Genèric
    RA16 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA16 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA16 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA16 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA16 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA16 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA16 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA16 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA16 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA16 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA16 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
RA1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA3Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA4Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA5Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA6Accepta i compleix les normes del grup
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15904002/ECONOMIA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15904005/DRET ROMÀ
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA7Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

15904002/ECONOMIA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

15904005/DRET ROMÀ
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA8Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15904002/ECONOMIA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15904005/DRET ROMÀ
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA9Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15904002/ECONOMIA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15904005/DRET ROMÀ
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA10S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

15904002/ECONOMIA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

15904005/DRET ROMÀ
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA11Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904002/ECONOMIA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904005/DRET ROMÀ
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA12Dirigeix reunions amb eficàcia
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

15904002/ECONOMIA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

15904005/DRET ROMÀ
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA13Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

15904002/ECONOMIA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

15904005/DRET ROMÀ
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA14Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904002/ECONOMIA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904005/DRET ROMÀ
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA15Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

15904002/ECONOMIA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

15904005/DRET ROMÀ
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA16Genèric
    RA16 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA16 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA16 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA16 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA16 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA16 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA16 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA16 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA16 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA16 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA16 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o
en àmbits tècnics concrets
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA2Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA3Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA4En les seves presentacions utilitza medis de suport
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

15904002/ECONOMIA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA5Sap respondre a les preguntes que se li formulen
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA6Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

15904002/ECONOMIA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

15904005/DRET ROMÀ
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA7El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

15904002/ECONOMIA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

15904005/DRET ROMÀ
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA8Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15904002/ECONOMIA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15904005/DRET ROMÀ
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA9Fa presentacions interessants i convincents
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15904002/ECONOMIA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15904005/DRET ROMÀ
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA10Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904002/ECONOMIA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904005/DRET ROMÀ
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15904002/ECONOMIA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15904005/DRET ROMÀ
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA12Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904002/ECONOMIA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904005/DRET ROMÀ
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA13Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

15904002/ECONOMIA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

15904005/DRET ROMÀ
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA14Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

15904002/ECONOMIA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

15904005/DRET ROMÀ
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA15Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15904002/ECONOMIA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15904005/DRET ROMÀ
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA16Genèric
    RA16 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA16 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA16 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA16 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA16 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA16 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA16 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA16 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA16 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA16 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA16 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
B7 Sensibilització en temes ambientals
RA1Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA2Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA3Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA4Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA5Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA6Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15904002/ECONOMIA
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15904005/DRET ROMÀ
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA7Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

15904002/ECONOMIA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

15904005/DRET ROMÀ
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA8En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15904002/ECONOMIA
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15904005/DRET ROMÀ
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA9Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15904002/ECONOMIA
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15904005/DRET ROMÀ
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
B8Gestionar projectes tècnics o professionals.
RA1Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA2Estableix objectius clars pel projecte
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA3Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA4Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA5Planifica una avaluació dels resultats dels projectes
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA6Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

15904002/ECONOMIA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

15904005/DRET ROMÀ
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA7Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

15904002/ECONOMIA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

15904005/DRET ROMÀ
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA8Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

15904002/ECONOMIA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

15904005/DRET ROMÀ
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA9Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

15904002/ECONOMIA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

15904005/DRET ROMÀ
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA10Identifica possibles riscos inherents al projecte
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

15904002/ECONOMIA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

15904005/DRET ROMÀ
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA11Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

15904002/ECONOMIA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

15904005/DRET ROMÀ
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA12Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

15904002/ECONOMIA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

15904005/DRET ROMÀ
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA13Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

15904002/ECONOMIA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

15904005/DRET ROMÀ
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA14Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

15904002/ECONOMIA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

15904005/DRET ROMÀ
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA15Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

15904002/ECONOMIA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

15904005/DRET ROMÀ
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA6Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15904002/ECONOMIA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15904005/DRET ROMÀ
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15904007/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA7Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15904002/ECONOMIA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15904005/DRET ROMÀ
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA8Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15904002/ECONOMIA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15904005/DRET ROMÀ
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15904002/ECONOMIA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15904005/DRET ROMÀ
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identifica necessitats de formació
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
 RA4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC