2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Primer CursSegon Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
5
9
0
4
0
0
1
HABILITATS DEL JURISTA
1
5
9
0
4
0
0
2
ECONOMIA
1
5
9
0
4
0
0
4
CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
1
5
9
0
4
0
0
5
DRET ROMÀ
1
5
9
0
4
0
0
6
HISTÒRIA DEL DRET
1
5
9
0
4
0
0
7
TEORIA DEL DRET
1
5
9
0
4
0
0
8
DRET DEL TREBALL I
1
5
9
0
4
0
0
9
DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
1
5
9
0
4
0
1
0
CIÈNCIA POLÍTICA
1
5
9
0
4
0
1
1
SOCIOLOGIA DEL TREBALL
1
5
9
0
4
1
0
1
DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
1
5
9
0
4
0
1
2
INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
1
5
9
0
4
0
1
3
PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
1
5
9
0
4
0
1
4
PART GENERAL DEL DRET CIVIL
1
5
9
0
4
0
1
5
TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
1
5
9
0
4
1
0
2
DRET SINDICAL I
1
5
9
0
4
1
0
3
ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
1
5
9
0
4
1
0
4
DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
1
5
9
0
4
1
0
5
MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
1
5
9
0
4
1
0
6
FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
1
5
9
0
4
1
0
7
DRETS FONAMENTALS
1
5
9
0
4
1
0
8
DRET DEL TREBALL II
1
5
9
0
4
1
0
9
DRET SINDICAL II
1
5
9
0
4
1
1
0
ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
DRET-A1Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació
de l’ordenament jurídic
RA1Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA2Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA3Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA4Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA5Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904102/DRET SINDICAL I
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904109/DRET SINDICAL II
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA6Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904002/ECONOMIA
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904005/DRET ROMÀ
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904102/DRET SINDICAL I
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904109/DRET SINDICAL II
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA7Genèric
    RA7 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA7 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA7 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA7 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA7 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA7 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA7 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA7 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA7 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA7 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA7 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA7 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA7 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA7 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA7 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA7 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA7 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA7 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA7 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA7 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA7 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA7 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA7 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA7 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
DRET-A2Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i
comparades
RA1Genèric
    RA1 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA2Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA3Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA4Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA5Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904102/DRET SINDICAL I
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904109/DRET SINDICAL II
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
DRET-A3 Assessorar, mitjançar, negociar i resoldre conflictes des d’una perspectiva jurídica
RA1Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA2Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA3Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA4És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904002/ECONOMIA
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA5 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA5 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
DRET-A4 Identificar qüestions jurídiques a partir d’un conjunt complex de fets no estructurats
jurídicament
RA1Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA2Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA3Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA4Genèric
    RA4 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
DRET-A5Seleccionar informació no jurídica rellevant per utilitzar-la en un context jurídic
RA1Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA2Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA3És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904002/ECONOMIA
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA4Genèric
    RA4 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
DRET-A6 Elaborar documents jurídics o amb rellevància jurídica complexos
RA1Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA2Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA3Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA4Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA5 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA5 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
DRET-A7Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
RA1Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA2Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA3Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA4Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA5 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA5 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
DRET-A8Reconèixer el caràcter unitari de l’ordenament jurídic i la interdisciplinarietat dels
problemes jurídics
RA1Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA2És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904002/ECONOMIA
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA3Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA4Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA5 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA5 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
DRET-A9Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva
gènesi i evolució històrica
RA1Genèric
    RA1 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA2Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA3Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA4És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904002/ECONOMIA
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
DRET-A10 Utilitzar de manera precisa el dret aplicable, involucrant-se en els problemes d’actualitat
RA1Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA2Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA3Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA4Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA5 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA5 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
DRET-A11Distingir entre el raonament jurídic i els arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i
social
RA1Genèric
    RA1 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA2Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA3Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA4Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
RRLLiO-A1Identificar i interpretar correctament els elements bàsics del sistema jurídic i el marc normatiu
regulador de les relacions laborals, de la seguretat social i de l’ocupació
RA1Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA2Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA3Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA4Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA5 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA5 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
RRLLiO-A2Aplicar les teories existents sobre la gestió i direcció dels recursos humans a les organitzacions
RA1Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA2Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA3Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA4Genèric
    RA4 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
RRLLiO-A3Analitzar i sistematitzar correctament el funcionament del mercat de treball i de les polítiques
sociolaborals
RA1Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA2Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA3Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA4Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA5 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA5 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
RRLLiO-A4Reconèixer la complexitat i el caràcter dinàmic i interelacional del treball i dels seus agents
socials, atenent de forma integrada a les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica,
sociològica, històrica i econòmica
RA1Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA2Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA3Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA4Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA5 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA5 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
RRLLiO-A5Argumentar i raonar jurídicament en l’àmbit de les relacions laborals
RA1Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA2Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA3Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA4Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA5Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904102/DRET SINDICAL I
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904109/DRET SINDICAL II
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA6Genèric
    RA6 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA6 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA6 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA6 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA6 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA6 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA6 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA6 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA6 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA6 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA6 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA6 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA6 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA6 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA6 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA6 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA6 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
RRLLiO-A6Realitzar funcions d’assessorament, representació, negociació i resolució de conflictes en els
diferents àmbits de les relacions laborals
RA1Coneix el règim jurídic de les relacions col·lectives de treball
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col·lectives de treball

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col·lectives de treball

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col·lectives de treball

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col·lectives de treball

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col·lectives de treball

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col·lectives de treball

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col·lectives de treball

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col·lectives de treball

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col·lectives de treball

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col·lectives de treball

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col·lectives de treball

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col·lectives de treball

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col·lectives de treball

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col·lectives de treball

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col·lectives de treball

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col·lectives de treball

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col·lectives de treball

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col·lectives de treball

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col·lectives de treball

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col·lectives de treball

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col·lectives de treball

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col·lectives de treball

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col·lectives de treball

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col·lectives de treball

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA2Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA3Domina els diferents mitjans de tutela, administrativa i judicial dels drets, individuals i
col·lectius, del treballador
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela, administrativa i judicial dels drets, individuals i
col·lectius, del treballador

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela, administrativa i judicial dels drets, individuals i
col·lectius, del treballador

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela, administrativa i judicial dels drets, individuals i
col·lectius, del treballador

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela, administrativa i judicial dels drets, individuals i
col·lectius, del treballador

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela, administrativa i judicial dels drets, individuals i
col·lectius, del treballador

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela, administrativa i judicial dels drets, individuals i
col·lectius, del treballador

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela, administrativa i judicial dels drets, individuals i
col·lectius, del treballador

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela, administrativa i judicial dels drets, individuals i
col·lectius, del treballador

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela, administrativa i judicial dels drets, individuals i
col·lectius, del treballador

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela, administrativa i judicial dels drets, individuals i
col·lectius, del treballador

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela, administrativa i judicial dels drets, individuals i
col·lectius, del treballador

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela, administrativa i judicial dels drets, individuals i
col·lectius, del treballador

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela, administrativa i judicial dels drets, individuals i
col·lectius, del treballador

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela, administrativa i judicial dels drets, individuals i
col·lectius, del treballador

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela, administrativa i judicial dels drets, individuals i
col·lectius, del treballador

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela, administrativa i judicial dels drets, individuals i
col·lectius, del treballador

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela, administrativa i judicial dels drets, individuals i
col·lectius, del treballador

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela, administrativa i judicial dels drets, individuals i
col·lectius, del treballador

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela, administrativa i judicial dels drets, individuals i
col·lectius, del treballador

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela, administrativa i judicial dels drets, individuals i
col·lectius, del treballador

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela, administrativa i judicial dels drets, individuals i
col·lectius, del treballador

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela, administrativa i judicial dels drets, individuals i
col·lectius, del treballador

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela, administrativa i judicial dels drets, individuals i
col·lectius, del treballador

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela, administrativa i judicial dels drets, individuals i
col·lectius, del treballador

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA4Genèric
    RA4 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
RRLLiO-A7Intervenir i gestionar sociolaboralment en les relacions laborals
RA1Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA2Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA3Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA4Comprèn i interpreta les vicissituds dels contracte de treball
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds dels contracte de treball

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds dels contracte de treball

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds dels contracte de treball

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds dels contracte de treball

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds dels contracte de treball

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds dels contracte de treball

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds dels contracte de treball

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds dels contracte de treball

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds dels contracte de treball

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds dels contracte de treball

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds dels contracte de treball

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds dels contracte de treball

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds dels contracte de treball

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds dels contracte de treball

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds dels contracte de treball

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds dels contracte de treball

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds dels contracte de treball

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds dels contracte de treball

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds dels contracte de treball

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds dels contracte de treball

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds dels contracte de treball

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds dels contracte de treball

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds dels contracte de treball

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds dels contracte de treball

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA5 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA5 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
RRLLiO-A8Aplicar les diferents tècniques pròpies de la gestió dels recursos humans, de la investigació
social i de l’avaluació i l’auditoria laboral
RA1Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA2Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA3Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA4Genèric
    RA4 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
RRLLiO-A9Interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball
RA1Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA2Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA3Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA4Genèric
    RA4 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
RRLLiO-A10Elaborar, implementar i avaluar estratègies de promoció socioeconòmica, d’inserció laboral i
de formació del sistema d’ocupació
RA1Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col·lectius de treballadors
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col·lectius de treballadors

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col·lectius de treballadors

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col·lectius de treballadors

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col·lectius de treballadors

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col·lectius de treballadors

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col·lectius de treballadors

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col·lectius de treballadors

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col·lectius de treballadors

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col·lectius de treballadors

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col·lectius de treballadors

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col·lectius de treballadors

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col·lectius de treballadors

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col·lectius de treballadors

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col·lectius de treballadors

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col·lectius de treballadors

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col·lectius de treballadors

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col·lectius de treballadors

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col·lectius de treballadors

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col·lectius de treballadors

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col·lectius de treballadors

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col·lectius de treballadors

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col·lectius de treballadors

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col·lectius de treballadors

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col·lectius de treballadors

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA2Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA3Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA4Genèric
    RA4 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
RRLLiO-A11Analitzar, diagnosticar, avaluar i definir estratègies en l’àmbit de l’organització del
treball i dels recursos humans
RA1Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA2Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA3Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA4Genèric
    RA4 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
RRLLiO-A12Analitzar i diagnosticar situacions i problemes del mercat de treball (immigració, igualtat per
raó de gènere, desenvolupament local, ...)
RA1Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA2Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA3Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA4Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA5 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA5 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
RRLLiO-A13Elaborar, gestionar i avaluar les polítiques d’ocupació
RA1Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA2Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA3Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA4Genèric
    RA4 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
RRLLiO-A14Intervenir, assessorar i gestionar la prevenció de riscos laborals
RA1Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica


15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica


15904002/ECONOMIA
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica


15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica


15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica


15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica


15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica


15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica


15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica


15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica


15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica


15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica


15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica


15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica


15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica


15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica


15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica


15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica


15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica


15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica


15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica


15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica


15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica


15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica


15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA2Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA3Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA4Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA5 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA5 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
DRET-B1 Aprendre a aprendre
RA8Fa preguntes raonades per aprendre
    RA8 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA8 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904002/ECONOMIA
    RA8 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA8 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904005/DRET ROMÀ
    RA8 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA8 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA8 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA8 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA8 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA8 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA8 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA8 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA8 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA8 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA8 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA8 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904102/DRET SINDICAL I
    RA8 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA8 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA8 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA8 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA8 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA8 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA8 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904109/DRET SINDICAL II
    RA8 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904002/ECONOMIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904005/DRET ROMÀ
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904102/DRET SINDICAL I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904109/DRET SINDICAL II
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA16Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions dignificatives
    RA16 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions dignificatives

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA16 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions dignificatives

15904002/ECONOMIA
    RA16 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions dignificatives

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA16 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions dignificatives

15904005/DRET ROMÀ
    RA16 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions dignificatives

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA16 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions dignificatives

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA16 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions dignificatives

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA16 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions dignificatives

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA16 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions dignificatives

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA16 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions dignificatives

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA16 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions dignificatives

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA16 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions dignificatives

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA16 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions dignificatives

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA16 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions dignificatives

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA16 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions dignificatives

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA16 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions dignificatives

15904102/DRET SINDICAL I
    RA16 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions dignificatives

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA16 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions dignificatives

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA16 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions dignificatives

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA16 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions dignificatives

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA16 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions dignificatives

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA16 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions dignificatives

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA16 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions dignificatives

15904109/DRET SINDICAL II
    RA16 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions dignificatives

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA17Genèric
    RA17 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA17 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA17 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA17 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA17 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA17 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA17 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA17 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA17 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA17 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA17 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA17 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA17 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA17 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA17 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA17 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA17 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA17 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA17 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA17 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA17 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA17 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA17 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA17 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
DRET-B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904102/DRET SINDICAL I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904109/DRET SINDICAL II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA16Genèric
    RA16 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA16 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA16 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA16 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA16 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA16 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA16 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA16 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA16 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA16 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA16 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA16 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA16 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA16 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA16 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA16 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA16 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA16 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA16 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA16 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA16 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA16 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA16 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA16 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
DRET-B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
RA6Analitza una situació donadai proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts
    RA6 - Analitza una situació donadai proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Analitza una situació donadai proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904002/ECONOMIA
    RA6 - Analitza una situació donadai proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Analitza una situació donadai proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904005/DRET ROMÀ
    RA6 - Analitza una situació donadai proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Analitza una situació donadai proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Analitza una situació donadai proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA6 - Analitza una situació donadai proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA6 - Analitza una situació donadai proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Analitza una situació donadai proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA6 - Analitza una situació donadai proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA6 - Analitza una situació donadai proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA6 - Analitza una situació donadai proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Analitza una situació donadai proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA6 - Analitza una situació donadai proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Analitza una situació donadai proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904102/DRET SINDICAL I
    RA6 - Analitza una situació donadai proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA6 - Analitza una situació donadai proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA6 - Analitza una situació donadai proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA6 - Analitza una situació donadai proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA6 - Analitza una situació donadai proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA6 - Analitza una situació donadai proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA6 - Analitza una situació donadai proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904109/DRET SINDICAL II
    RA6 - Analitza una situació donadai proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904002/ECONOMIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904005/DRET ROMÀ
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904102/DRET SINDICAL I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904109/DRET SINDICAL II
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA12Identifica les causes i fins de la innovació
    RA12 - Identifica les causes i fins de la innovació

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA12 - Identifica les causes i fins de la innovació

15904002/ECONOMIA
    RA12 - Identifica les causes i fins de la innovació

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA12 - Identifica les causes i fins de la innovació

15904005/DRET ROMÀ
    RA12 - Identifica les causes i fins de la innovació

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA12 - Identifica les causes i fins de la innovació

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA12 - Identifica les causes i fins de la innovació

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA12 - Identifica les causes i fins de la innovació

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA12 - Identifica les causes i fins de la innovació

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA12 - Identifica les causes i fins de la innovació

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA12 - Identifica les causes i fins de la innovació

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA12 - Identifica les causes i fins de la innovació

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA12 - Identifica les causes i fins de la innovació

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA12 - Identifica les causes i fins de la innovació

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA12 - Identifica les causes i fins de la innovació

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA12 - Identifica les causes i fins de la innovació

15904102/DRET SINDICAL I
    RA12 - Identifica les causes i fins de la innovació

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA12 - Identifica les causes i fins de la innovació

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA12 - Identifica les causes i fins de la innovació

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA12 - Identifica les causes i fins de la innovació

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA12 - Identifica les causes i fins de la innovació

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA12 - Identifica les causes i fins de la innovació

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA12 - Identifica les causes i fins de la innovació

15904109/DRET SINDICAL II
    RA12 - Identifica les causes i fins de la innovació

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA15Aplica tècniques innovadores i obté resultats
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904002/ECONOMIA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904005/DRET ROMÀ
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904102/DRET SINDICAL I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904109/DRET SINDICAL II
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA16Genèric
    RA16 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA16 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA16 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA16 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA16 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA16 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA16 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA16 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA16 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA16 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA16 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA16 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA16 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA16 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA16 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA16 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA16 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA16 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA16 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA16 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA16 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA16 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA16 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA16 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
DRET-B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA8Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb les dades donades i la
bibliografia recomanda
    RA8 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb les dades donades i la
bibliografia recomanda

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA8 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb les dades donades i la
bibliografia recomanda

15904002/ECONOMIA
    RA8 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb les dades donades i la
bibliografia recomanda

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA8 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb les dades donades i la
bibliografia recomanda

15904005/DRET ROMÀ
    RA8 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb les dades donades i la
bibliografia recomanda

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA8 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb les dades donades i la
bibliografia recomanda

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA8 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb les dades donades i la
bibliografia recomanda

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA8 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb les dades donades i la
bibliografia recomanda

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA8 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb les dades donades i la
bibliografia recomanda

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA8 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb les dades donades i la
bibliografia recomanda

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA8 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb les dades donades i la
bibliografia recomanda

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA8 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb les dades donades i la
bibliografia recomanda

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA8 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb les dades donades i la
bibliografia recomanda

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA8 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb les dades donades i la
bibliografia recomanda

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA8 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb les dades donades i la
bibliografia recomanda

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA8 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb les dades donades i la
bibliografia recomanda

15904102/DRET SINDICAL I
    RA8 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb les dades donades i la
bibliografia recomanda

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA8 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb les dades donades i la
bibliografia recomanda

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA8 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb les dades donades i la
bibliografia recomanda

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA8 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb les dades donades i la
bibliografia recomanda

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA8 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb les dades donades i la
bibliografia recomanda

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA8 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb les dades donades i la
bibliografia recomanda

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA8 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb les dades donades i la
bibliografia recomanda

15904109/DRET SINDICAL II
    RA8 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb les dades donades i la
bibliografia recomanda

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA12Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904002/ECONOMIA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904005/DRET ROMÀ
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904102/DRET SINDICAL I
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904109/DRET SINDICAL II
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA14Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904002/ECONOMIA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904005/DRET ROMÀ
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904102/DRET SINDICAL I
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904109/DRET SINDICAL II
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA16Genèric
    RA16 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA16 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA16 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA16 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA16 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA16 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA16 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA16 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA16 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA16 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA16 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA16 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA16 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA16 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA16 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA16 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA16 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA16 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA16 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA16 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA16 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA16 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA16 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA16 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
DRET-B5
RA1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis i participa de forma activa per
al seu compliment

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA5Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15904102/DRET SINDICAL I
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15904109/DRET SINDICAL II
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA11Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904002/ECONOMIA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904005/DRET ROMÀ
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904102/DRET SINDICAL I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904109/DRET SINDICAL II
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA14Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904002/ECONOMIA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904005/DRET ROMÀ
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904102/DRET SINDICAL I
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904109/DRET SINDICAL II
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA16Genèric
    RA16 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA16 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA16 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA16 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA16 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA16 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA16 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA16 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA16 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA16 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA16 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA16 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA16 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA16 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA16 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA16 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA16 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA16 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA16 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA16 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA16 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA16 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA16 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA16 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
DRET-B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o
en àmbits tècnics concrets
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA10Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904002/ECONOMIA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904005/DRET ROMÀ
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904102/DRET SINDICAL I
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904109/DRET SINDICAL II
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA12Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904002/ECONOMIA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904005/DRET ROMÀ
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904102/DRET SINDICAL I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904109/DRET SINDICAL II
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA13Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions

15904002/ECONOMIA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions

15904005/DRET ROMÀ
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions

15904102/DRET SINDICAL I
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions

15904109/DRET SINDICAL II
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA16Genèric
    RA16 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA16 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA16 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA16 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA16 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA16 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA16 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA16 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA16 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA16 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA16 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA16 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA16 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA16 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA16 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA16 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA16 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA16 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA16 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA16 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA16 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA16 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA16 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA16 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
DRET-B7 Sensibilització en temes ambientals
RA2Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entén les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA10Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes amb
una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental
    RA10 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes amb
una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA10 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes amb
una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15904002/ECONOMIA
    RA10 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes amb
una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA10 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes amb
una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15904005/DRET ROMÀ
    RA10 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes amb
una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA10 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes amb
una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA10 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes amb
una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA10 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes amb
una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA10 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes amb
una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA10 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes amb
una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA10 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes amb
una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA10 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes amb
una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA10 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes amb
una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA10 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes amb
una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA10 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes amb
una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA10 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes amb
una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15904102/DRET SINDICAL I
    RA10 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes amb
una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA10 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes amb
una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA10 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes amb
una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA10 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes amb
una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA10 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes amb
una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA10 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes amb
una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA10 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes amb
una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15904109/DRET SINDICAL II
    RA10 - Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes amb
una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA11Genèric
    RA11 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA11 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA11 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA11 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA11 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA11 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA11 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA11 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA11 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA11 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA11 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA11 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA11 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA11 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA11 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA11 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA11 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA11 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA11 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA11 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA11 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA11 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA11 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA11 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
RRLLiO-B1Aprendre a aprendre
RA1Fa preguntes raonades per aprendre
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA2Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d'una assignatura
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d'una assignatura

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d'una assignatura

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d'una assignatura

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d'una assignatura

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d'una assignatura

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d'una assignatura

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d'una assignatura

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d'una assignatura

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d'una assignatura

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d'una assignatura

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d'una assignatura

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d'una assignatura

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d'una assignatura

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d'una assignatura

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d'una assignatura

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d'una assignatura

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d'una assignatura

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d'una assignatura

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d'una assignatura

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d'una assignatura

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d'una assignatura

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d'una assignatura

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d'una assignatura

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d'una assignatura

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA3Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA4Genèric
    RA4 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
RRLLiO-B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp sociolaboral
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d'afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d'afrontar-lo

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d'afrontar-lo

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d'afrontar-lo

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d'afrontar-lo

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d'afrontar-lo

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d'afrontar-lo

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d'afrontar-lo

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d'afrontar-lo

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d'afrontar-lo

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d'afrontar-lo

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d'afrontar-lo

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d'afrontar-lo

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d'afrontar-lo

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d'afrontar-lo

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d'afrontar-lo

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d'afrontar-lo

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d'afrontar-lo

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d'afrontar-lo

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d'afrontar-lo

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d'afrontar-lo

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d'afrontar-lo

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d'afrontar-lo

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d'afrontar-lo

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d'afrontar-lo

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d'anàlisi de la informació

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA3Presenta diferents opcions alternatives de solució davant d'un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant d'un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant d'un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant d'un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant d'un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant d'un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant d'un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant d'un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant d'un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant d'un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant d'un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant d'un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant d'un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant d'un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant d'un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant d'un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant d'un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant d'un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant d'un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant d'un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant d'un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant d'un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant d'un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant d'un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant d'un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA4Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA5 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA5 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
RRLLiO-B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d'innovació
RA1Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA2Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA3Identifica les causes i els fins de la innovació
    RA3 - Identifica les causes i els fins de la innovació

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Identifica les causes i els fins de la innovació

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Identifica les causes i els fins de la innovació

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Identifica les causes i els fins de la innovació

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Identifica les causes i els fins de la innovació

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Identifica les causes i els fins de la innovació

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Identifica les causes i els fins de la innovació

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Identifica les causes i els fins de la innovació

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Identifica les causes i els fins de la innovació

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Identifica les causes i els fins de la innovació

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Identifica les causes i els fins de la innovació

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Identifica les causes i els fins de la innovació

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Identifica les causes i els fins de la innovació

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Identifica les causes i els fins de la innovació

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Identifica les causes i els fins de la innovació

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Identifica les causes i els fins de la innovació

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Identifica les causes i els fins de la innovació

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Identifica les causes i els fins de la innovació

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Identifica les causes i els fins de la innovació

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Identifica les causes i els fins de la innovació

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Identifica les causes i els fins de la innovació

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Identifica les causes i els fins de la innovació

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Identifica les causes i els fins de la innovació

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Identifica les causes i els fins de la innovació

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA4Aplica tècniques innovadores i obté resultats
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA5 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA5 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
RRLLiO-B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, demostrant capacitat d'organització
i planificació
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d'acord amb la planificació donada
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d'acord amb la planificació donada

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d'acord amb la planificació donada

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d'acord amb la planificació donada

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d'acord amb la planificació donada

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d'acord amb la planificació donada

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d'acord amb la planificació donada

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d'acord amb la planificació donada

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d'acord amb la planificació donada

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d'acord amb la planificació donada

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d'acord amb la planificació donada

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d'acord amb la planificació donada