2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursCinquè Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
5
9
0
4
0
0
1
HABILITATS DEL JURISTA
1
5
9
0
4
0
0
2
ECONOMIA
1
5
9
0
4
0
0
4
CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
1
5
9
0
4
0
0
5
DRET ROMÀ
1
5
9
0
4
0
0
6
HISTÒRIA DEL DRET
1
5
9
0
4
0
0
7
TEORIA DEL DRET
1
5
9
0
4
0
0
8
DRET DEL TREBALL I
1
5
9
0
4
0
0
9
DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
1
5
9
0
4
0
1
0
CIÈNCIA POLÍTICA
1
5
9
0
4
0
1
1
SOCIOLOGIA DEL TREBALL
1
5
9
0
4
1
0
1
DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
1
5
9
0
4
0
1
2
INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
1
5
9
0
4
0
1
3
PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
1
5
9
0
4
0
1
4
PART GENERAL DEL DRET CIVIL
1
5
9
0
4
0
1
5
TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
1
5
9
0
4
1
0
2
DRET SINDICAL I
1
5
9
0
4
1
0
3
ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
1
5
9
0
4
1
0
4
DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
1
5
9
0
4
1
0
5
MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
1
5
9
0
4
1
0
6
FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
1
5
9
0
4
1
0
7
DRETS FONAMENTALS
1
5
9
0
4
1
0
8
DRET DEL TREBALL II
1
5
9
0
4
1
0
9
DRET SINDICAL II
1
5
9
0
4
1
1
0
ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
1
5
9
0
4
0
1
6
INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
1
5
9
0
4
1
1
1
GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
1
5
9
0
4
1
1
2
DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
1
5
9
0
4
1
1
3
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
1
5
9
0
4
1
1
4
DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
1
5
9
0
4
1
1
5
POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
1
5
9
0
4
1
1
6
IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
1
5
9
0
4
1
1
7
DRET PENAL. PART GENERAL
1
5
9
0
4
1
1
8
L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
1
5
9
0
4
1
1
9
DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
1
5
9
0
4
1
2
0
PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
1
5
9
0
4
1
2
1
ECONOMIA LABORAL
1
5
9
0
4
1
2
2
DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
1
5
9
0
4
1
2
3
DRET COMPARAT
1
5
9
0
4
1
2
4
DRETS REALS
1
5
9
0
4
1
2
5
DRET FINANCER
1
5
9
0
4
1
2
6
DRET DE FAMÍLIA
1
5
9
0
4
1
2
7
DRET PROCESSAL CIVIL
1
5
9
0
4
1
2
8
RÈGIM D'ESTRANGERIA
1
5
9
0
4
1
2
9
DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
1
5
9
0
4
1
3
0
MERCAT DE TREBALL APLICAT
1
5
9
0
4
1
3
1
SISTEMES LABORALS COMPARATS
1
5
9
0
4
1
3
2
DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
1
5
9
0
4
1
3
3
TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
1
5
9
0
4
1
3
4
FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
1
5
9
0
4
1
3
6
ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
DRET-A1Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació
de l’ordenament jurídic
RA1Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904123/DRET COMPARAT
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904124/DRETS REALS
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904125/DRET FINANCER
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA2Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904123/DRET COMPARAT
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904124/DRETS REALS
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904125/DRET FINANCER
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat
espanyola amb els valors de la comunitat internacional

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA3Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904123/DRET COMPARAT
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904124/DRETS REALS
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904125/DRET FINANCER
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA4Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904123/DRET COMPARAT
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904124/DRETS REALS
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904125/DRET FINANCER
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA5Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904102/DRET SINDICAL I
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904109/DRET SINDICAL II
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904123/DRET COMPARAT
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904124/DRETS REALS
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904125/DRET FINANCER
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA5 - Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament
jurídic

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA6Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904002/ECONOMIA
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904005/DRET ROMÀ
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904102/DRET SINDICAL I
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904109/DRET SINDICAL II
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904123/DRET COMPARAT
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904124/DRETS REALS
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904125/DRET FINANCER
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA6 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i la vinculació d’aquests amb
l’aplicació del Dret

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA7Genèric
    RA7 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA7 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA7 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA7 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA7 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA7 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA7 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA7 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA7 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA7 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA7 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA7 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA7 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA7 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA7 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA7 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA7 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA7 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA7 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA7 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA7 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA7 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA7 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA7 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Genèric

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA7 - Genèric

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA7 - Genèric

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA7 - Genèric

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA7 - Genèric

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA7 - Genèric

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA7 - Genèric

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA7 - Genèric

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA7 - Genèric

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA7 - Genèric

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA7 - Genèric

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA7 - Genèric

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA7 - Genèric

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA7 - Genèric

15904123/DRET COMPARAT
    RA7 - Genèric

15904124/DRETS REALS
    RA7 - Genèric

15904125/DRET FINANCER
    RA7 - Genèric

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA7 - Genèric

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA7 - Genèric

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA7 - Genèric

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA7 - Genèric

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA7 - Genèric

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA7 - Genèric

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA7 - Genèric

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA7 - Genèric

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA7 - Genèric

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
DRET-A2Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i
comparades
RA1Genèric
    RA1 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Genèric

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Genèric

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Genèric

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Genèric

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Genèric

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Genèric

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Genèric

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Genèric

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Genèric

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Genèric

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Genèric

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Genèric

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Genèric

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Genèric

15904123/DRET COMPARAT
    RA1 - Genèric

15904124/DRETS REALS
    RA1 - Genèric

15904125/DRET FINANCER
    RA1 - Genèric

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Genèric

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Genèric

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Genèric

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Genèric

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Genèric

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Genèric

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Genèric

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Genèric

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Genèric

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA2Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904123/DRET COMPARAT
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904124/DRETS REALS
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904125/DRET FINANCER
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - Identifica les característiques bàsiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea, tant en
el que es refereix al sistema de fonts, la seva relació amb els ordenaments interns dels Estats
membres i els mecanismes de control per a garantir la seva correcta aplicació

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA3Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904123/DRET COMPARAT
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904124/DRETS REALS
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904125/DRET FINANCER
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics
espanyols

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA4Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904123/DRET COMPARAT
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904124/DRETS REALS
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904125/DRET FINANCER
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament
normatiu intern i el internacional

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA5Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904102/DRET SINDICAL I
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904109/DRET SINDICAL II
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904123/DRET COMPARAT
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904124/DRETS REALS
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904125/DRET FINANCER
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA5 - Analitza, interpreta i aplica les diverses fonts del nostre ordenament en les seves dimensions
local, autonòmica, estatal, comunitària i internacional

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
DRET-A3 Assessorar, mitjançar, negociar i resoldre conflictes des d’una perspectiva jurídica
RA1Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904123/DRET COMPARAT
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904124/DRETS REALS
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904125/DRET FINANCER
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina
autoritzada

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA2Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904123/DRET COMPARAT
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904124/DRETS REALS
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904125/DRET FINANCER
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i
econòmic

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA3Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904123/DRET COMPARAT
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904124/DRETS REALS
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904125/DRET FINANCER
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - Argumenta amb criteri jurídic la postura adoptada per a la resolució de conflictes que es
plantegin en la pràctica professional

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA4És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904002/ECONOMIA
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904123/DRET COMPARAT
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904124/DRETS REALS
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904125/DRET FINANCER
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA5 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA5 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Genèric

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Genèric

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA5 - Genèric

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA5 - Genèric

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Genèric

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA5 - Genèric

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Genèric

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA5 - Genèric

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Genèric

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA5 - Genèric

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA5 - Genèric

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA5 - Genèric

15904123/DRET COMPARAT
    RA5 - Genèric

15904124/DRETS REALS
    RA5 - Genèric

15904125/DRET FINANCER
    RA5 - Genèric

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA5 - Genèric

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA5 - Genèric

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA5 - Genèric

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA5 - Genèric

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA5 - Genèric

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA5 - Genèric

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA5 - Genèric

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
DRET-A4 Identificar qüestions jurídiques a partir d’un conjunt complex de fets no estructurats
jurídicament
RA1Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904123/DRET COMPARAT
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904124/DRETS REALS
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904125/DRET FINANCER
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Distingeix en un supòsit fàctic els aspectes jurídics rellevants

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA2Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904123/DRET COMPARAT
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904124/DRETS REALS
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904125/DRET FINANCER
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - Identifica les institucions jurídiques aplicables a un conjunt de fets o problemes jurídics

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA3Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904123/DRET COMPARAT
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904124/DRETS REALS
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904125/DRET FINANCER
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - Busca i aplica el material normatiu doctrinal i jurisprudencial a un supòsit concret

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA4Genèric
    RA4 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Genèric

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Genèric

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - Genèric

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - Genèric

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - Genèric

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Genèric

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - Genèric

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Genèric

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Genèric

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Genèric

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Genèric

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - Genèric

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - Genèric

15904123/DRET COMPARAT
    RA4 - Genèric

15904124/DRETS REALS
    RA4 - Genèric

15904125/DRET FINANCER
    RA4 - Genèric

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - Genèric

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - Genèric

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - Genèric

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - Genèric

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - Genèric

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - Genèric

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - Genèric

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Genèric

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - Genèric

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
DRET-A5Seleccionar informació no jurídica rellevant per utilitzar-la en un context jurídic
RA1Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904123/DRET COMPARAT
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904124/DRETS REALS
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904125/DRET FINANCER
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Comprèn el paper de l’ economia i la política com a reguladora de les relacions socials

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA2Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904123/DRET COMPARAT
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904124/DRETS REALS
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904125/DRET FINANCER
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les
tensions que es manifesten en l’ aplicació de les normes

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA3És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904002/ECONOMIA
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904123/DRET COMPARAT
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904124/DRETS REALS
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904125/DRET FINANCER
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - És capaç d’ identificar elements no jurídics amb incidència en la resolució de qüestions
jurídiques

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA4Genèric
    RA4 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Genèric

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Genèric

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - Genèric

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - Genèric

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - Genèric

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Genèric

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - Genèric

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Genèric

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Genèric

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Genèric

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Genèric

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - Genèric

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - Genèric

15904123/DRET COMPARAT
    RA4 - Genèric

15904124/DRETS REALS
    RA4 - Genèric

15904125/DRET FINANCER
    RA4 - Genèric

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - Genèric

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - Genèric

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - Genèric

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - Genèric

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - Genèric

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - Genèric

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - Genèric

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Genèric

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - Genèric

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
DRET-A6 Elaborar documents jurídics o amb rellevància jurídica complexos
RA1Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904123/DRET COMPARAT
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904124/DRETS REALS
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904125/DRET FINANCER
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA2Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904123/DRET COMPARAT
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904124/DRETS REALS
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904125/DRET FINANCER
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - Redacta textos jurídics ben argumentats i correctament expressats

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA3Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904123/DRET COMPARAT
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904124/DRETS REALS
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904125/DRET FINANCER
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - Sap cercar i aplicar el material normatiu, doctrinal i jurisprudencial en l’elaboració de
documents jurídics

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA4Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904123/DRET COMPARAT
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904124/DRETS REALS
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904125/DRET FINANCER
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - Adquireix les eines de l’argumentació jurídica i del raonament crític en la practica
professional

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA5 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA5 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Genèric

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Genèric

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA5 - Genèric

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA5 - Genèric

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Genèric

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA5 - Genèric

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Genèric

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA5 - Genèric

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Genèric

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA5 - Genèric

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA5 - Genèric

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA5 - Genèric

15904123/DRET COMPARAT
    RA5 - Genèric

15904124/DRETS REALS
    RA5 - Genèric

15904125/DRET FINANCER
    RA5 - Genèric

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA5 - Genèric

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA5 - Genèric

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA5 - Genèric

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA5 - Genèric

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA5 - Genèric

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA5 - Genèric

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA5 - Genèric

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
DRET-A7Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
RA1Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904123/DRET COMPARAT
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904124/DRETS REALS
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904125/DRET FINANCER
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA2Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904123/DRET COMPARAT
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904124/DRETS REALS
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904125/DRET FINANCER
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels
conflictes jurídics

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA3Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904123/DRET COMPARAT
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904124/DRETS REALS
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904125/DRET FINANCER
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA4Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904123/DRET COMPARAT
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904124/DRETS REALS
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904125/DRET FINANCER
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat
econòmica i social

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA5 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA5 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Genèric

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Genèric

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA5 - Genèric

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA5 - Genèric

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Genèric

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA5 - Genèric

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Genèric

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA5 - Genèric

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Genèric

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA5 - Genèric

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA5 - Genèric

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA5 - Genèric

15904123/DRET COMPARAT
    RA5 - Genèric

15904124/DRETS REALS
    RA5 - Genèric

15904125/DRET FINANCER
    RA5 - Genèric

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA5 - Genèric

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA5 - Genèric

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA5 - Genèric

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA5 - Genèric

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA5 - Genèric

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA5 - Genèric

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA5 - Genèric

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
DRET-A8Reconèixer el caràcter unitari de l’ordenament jurídic i la interdisciplinarietat dels
problemes jurídics
RA1Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904123/DRET COMPARAT
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904124/DRETS REALS
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904125/DRET FINANCER
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA2És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904002/ECONOMIA
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904123/DRET COMPARAT
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904124/DRETS REALS
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904125/DRET FINANCER
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - És conscient de la necessitat d’un enfocament multidisciplinar de les qüestions jurídiques

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA3Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904123/DRET COMPARAT
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904124/DRETS REALS
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904125/DRET FINANCER
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - Comprèn la necessària interrelació existent entre els diferents àmbits del Dret, sense perdre de
vista el caràcter unitari de l’ordenament jurídic

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA4Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904123/DRET COMPARAT
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904124/DRETS REALS
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904125/DRET FINANCER
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - Obté una visió crítica dels diferents punts de vista i perspectiva dels vessants del Dret

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA5 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA5 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Genèric

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Genèric

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA5 - Genèric

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA5 - Genèric

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Genèric

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA5 - Genèric

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Genèric

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA5 - Genèric

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Genèric

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA5 - Genèric

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA5 - Genèric

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA5 - Genèric

15904123/DRET COMPARAT
    RA5 - Genèric

15904124/DRETS REALS
    RA5 - Genèric

15904125/DRET FINANCER
    RA5 - Genèric

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA5 - Genèric

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA5 - Genèric

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA5 - Genèric

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA5 - Genèric

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA5 - Genèric

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA5 - Genèric

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA5 - Genèric

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
DRET-A9Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva
gènesi i evolució històrica
RA1Genèric
    RA1 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Genèric

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Genèric

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Genèric

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Genèric

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Genèric

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Genèric

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Genèric

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Genèric

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Genèric

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Genèric

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Genèric

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Genèric

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Genèric

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Genèric

15904123/DRET COMPARAT
    RA1 - Genèric

15904124/DRETS REALS
    RA1 - Genèric

15904125/DRET FINANCER
    RA1 - Genèric

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Genèric

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Genèric

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Genèric

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Genèric

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Genèric

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Genèric

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Genèric

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Genèric

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Genèric

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA2Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904123/DRET COMPARAT
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904124/DRETS REALS
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904125/DRET FINANCER
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA3Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904123/DRET COMPARAT
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904124/DRETS REALS
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904125/DRET FINANCER
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques,
públiques i privades

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA4És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904002/ECONOMIA
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904123/DRET COMPARAT
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904124/DRETS REALS
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904125/DRET FINANCER
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - És capaç de distingir i relacionar les diferents institucions jurídiques, públiques i privades

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
DRET-A10 Utilitzar de manera precisa el dret aplicable, involucrant-se en els problemes d’actualitat
RA1Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904123/DRET COMPARAT
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904124/DRETS REALS
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904125/DRET FINANCER
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb
rellevància en la matèria

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA2Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904123/DRET COMPARAT
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904124/DRETS REALS
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904125/DRET FINANCER
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics
actuals relacionats amb la matèria

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA3Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904123/DRET COMPARAT
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904124/DRETS REALS
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904125/DRET FINANCER
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per
l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA4Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904123/DRET COMPARAT
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904124/DRETS REALS
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904125/DRET FINANCER
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - Comprèn i valora la transcendència de la aplicació del dret als problemes actuals i pren
consciència del paper d’assessors jurídics

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA5 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA5 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Genèric

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Genèric

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA5 - Genèric

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA5 - Genèric

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Genèric

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA5 - Genèric

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Genèric

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA5 - Genèric

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Genèric

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA5 - Genèric

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA5 - Genèric

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA5 - Genèric

15904123/DRET COMPARAT
    RA5 - Genèric

15904124/DRETS REALS
    RA5 - Genèric

15904125/DRET FINANCER
    RA5 - Genèric

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA5 - Genèric

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA5 - Genèric

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA5 - Genèric

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA5 - Genèric

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA5 - Genèric

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA5 - Genèric

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA5 - Genèric

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
DRET-A11Distingir entre el raonament jurídic i els arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i
social
RA1Genèric
    RA1 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Genèric

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Genèric

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Genèric

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Genèric

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Genèric

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Genèric

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Genèric

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Genèric

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Genèric

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Genèric

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Genèric

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Genèric

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Genèric

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Genèric

15904123/DRET COMPARAT
    RA1 - Genèric

15904124/DRETS REALS
    RA1 - Genèric

15904125/DRET FINANCER
    RA1 - Genèric

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Genèric

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Genèric

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Genèric

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Genèric

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Genèric

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Genèric

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Genèric

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Genèric

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Genèric

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA2Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904123/DRET COMPARAT
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904124/DRETS REALS
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904125/DRET FINANCER
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - Coneix les característiques bàsiques del llenguatge, la interpretació i l’argumentació
jurídica

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA3Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904123/DRET COMPARAT
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904124/DRETS REALS
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904125/DRET FINANCER
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - Identifica la incidència dels arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social en les
diferents posicions jurídiques

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA4Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904123/DRET COMPARAT
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904124/DRETS REALS
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904125/DRET FINANCER
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - Argumenta de manera eficient aplicant exclusivament el raonament jurídic

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
RRLLiO-A1Identificar i interpretar correctament els elements bàsics del sistema jurídic i el marc normatiu
regulador de les relacions laborals, de la seguretat social i de l’ocupació
RA1Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904123/DRET COMPARAT
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904124/DRETS REALS
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904125/DRET FINANCER
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA2Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904123/DRET COMPARAT
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904124/DRETS REALS
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904125/DRET FINANCER
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA3Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904123/DRET COMPARAT
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904124/DRETS REALS
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904125/DRET FINANCER
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA4Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904123/DRET COMPARAT
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904124/DRETS REALS
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904125/DRET FINANCER
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA5 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA5 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Genèric

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Genèric

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA5 - Genèric

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA5 - Genèric

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Genèric

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA5 - Genèric

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Genèric

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA5 - Genèric

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Genèric

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA5 - Genèric

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA5 - Genèric

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA5 - Genèric

15904123/DRET COMPARAT
    RA5 - Genèric

15904124/DRETS REALS
    RA5 - Genèric

15904125/DRET FINANCER
    RA5 - Genèric

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA5 - Genèric

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA5 - Genèric

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA5 - Genèric

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA5 - Genèric

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA5 - Genèric

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA5 - Genèric

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA5 - Genèric

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
RRLLiO-A2Aplicar les teories existents sobre la gestió i direcció dels recursos humans a les organitzacions
RA1Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904123/DRET COMPARAT
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904124/DRETS REALS
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904125/DRET FINANCER
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA2Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904123/DRET COMPARAT
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904124/DRETS REALS
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904125/DRET FINANCER
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA3Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904123/DRET COMPARAT
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904124/DRETS REALS
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904125/DRET FINANCER
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA4Genèric
    RA4 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Genèric

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Genèric

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - Genèric

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - Genèric

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - Genèric

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Genèric

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - Genèric

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Genèric

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Genèric

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Genèric

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Genèric

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - Genèric

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - Genèric

15904123/DRET COMPARAT
    RA4 - Genèric

15904124/DRETS REALS
    RA4 - Genèric

15904125/DRET FINANCER
    RA4 - Genèric

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - Genèric

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - Genèric

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - Genèric

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - Genèric

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - Genèric

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - Genèric

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - Genèric

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Genèric

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - Genèric

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
RRLLiO-A3Analitzar i sistematitzar correctament el funcionament del mercat de treball i de les polítiques
sociolaborals
RA1Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904123/DRET COMPARAT
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904124/DRETS REALS
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904125/DRET FINANCER
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA2Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904123/DRET COMPARAT
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904124/DRETS REALS
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904125/DRET FINANCER
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA3Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904123/DRET COMPARAT
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904124/DRETS REALS
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904125/DRET FINANCER
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA4Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904123/DRET COMPARAT
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904124/DRETS REALS
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904125/DRET FINANCER
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA5 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA5 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Genèric

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Genèric

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA5 - Genèric

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA5 - Genèric

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Genèric

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA5 - Genèric

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Genèric

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA5 - Genèric

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Genèric

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA5 - Genèric

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA5 - Genèric

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA5 - Genèric

15904123/DRET COMPARAT
    RA5 - Genèric

15904124/DRETS REALS
    RA5 - Genèric

15904125/DRET FINANCER
    RA5 - Genèric

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA5 - Genèric

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA5 - Genèric

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA5 - Genèric

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA5 - Genèric

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA5 - Genèric

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA5 - Genèric

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA5 - Genèric

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
RRLLiO-A4Reconèixer la complexitat i el caràcter dinàmic i interelacional del treball i dels seus agents
socials, atenent de forma integrada a les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica,
sociològica, històrica i econòmica
RA1Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904123/DRET COMPARAT
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904124/DRETS REALS
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904125/DRET FINANCER
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA2Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904123/DRET COMPARAT
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904124/DRETS REALS
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904125/DRET FINANCER
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA3Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904123/DRET COMPARAT
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904124/DRETS REALS
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904125/DRET FINANCER
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA4Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904123/DRET COMPARAT
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904124/DRETS REALS
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904125/DRET FINANCER
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA5 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA5 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Genèric

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Genèric

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA5 - Genèric

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA5 - Genèric

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Genèric

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA5 - Genèric

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Genèric

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA5 - Genèric

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Genèric

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA5 - Genèric

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA5 - Genèric

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA5 - Genèric

15904123/DRET COMPARAT
    RA5 - Genèric

15904124/DRETS REALS
    RA5 - Genèric

15904125/DRET FINANCER
    RA5 - Genèric

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA5 - Genèric

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA5 - Genèric

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA5 - Genèric

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA5 - Genèric

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA5 - Genèric

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA5 - Genèric

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA5 - Genèric

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
RRLLiO-A5Argumentar i raonar jurídicament en l’àmbit de les relacions laborals
RA1Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904002/ECONOMIA
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904005/DRET ROMÀ
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904102/DRET SINDICAL I
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904109/DRET SINDICAL II
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904123/DRET COMPARAT
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904124/DRETS REALS
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904125/DRET FINANCER
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA2Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904002/ECONOMIA
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904005/DRET ROMÀ
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904102/DRET SINDICAL I
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904109/DRET SINDICAL II
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904123/DRET COMPARAT
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904124/DRETS REALS
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904125/DRET FINANCER
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA3Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904002/ECONOMIA
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904005/DRET ROMÀ
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904102/DRET SINDICAL I
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904109/DRET SINDICAL II
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904123/DRET COMPARAT
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904124/DRETS REALS
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904125/DRET FINANCER
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA4Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904002/ECONOMIA
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904005/DRET ROMÀ
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904102/DRET SINDICAL I
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904109/DRET SINDICAL II
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904123/DRET COMPARAT
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904124/DRETS REALS
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904125/DRET FINANCER
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA5Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904002/ECONOMIA
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904005/DRET ROMÀ
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904102/DRET SINDICAL I
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904109/DRET SINDICAL II
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904123/DRET COMPARAT
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904124/DRETS REALS
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904125/DRET FINANCER
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904134/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col·lectiu i els mitjans de solució

15904136/ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
 RA6Genèric
    RA6 - Genèric

15904001/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Genèric

15904002/ECONOMIA
    RA6 - Genèric

15904004/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Genèric

15904005/DRET ROMÀ
    RA6 - Genèric

15904006/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Genèric

15904007/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Genèric

15904008/DRET DEL TREBALL I
    RA6 - Genèric

15904009/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA6 - Genèric

15904010/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Genèric

15904011/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA6 - Genèric

15904101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA6 - Genèric

15904012/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA6 - Genèric

15904013/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Genèric

15904014/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA6 - Genèric

15904015/TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Genèric

15904102/DRET SINDICAL I
    RA6 - Genèric

15904103/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA6 - Genèric

15904104/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA6 - Genèric

15904105/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA6 - Genèric

15904106/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA6 - Genèric

15904107/DRETS FONAMENTALS
    RA6 - Genèric

15904108/DRET DEL TREBALL II
    RA6 - Genèric

15904109/DRET SINDICAL II
    RA6 - Genèric

15904110/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Genèric

15904016/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Genèric

15904111/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA6 - Genèric

15904112/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA6 - Genèric

15904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Genèric

15904114/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA6 - Genèric

15904115/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA6 - Genèric

15904116/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA6 - Genèric

15904117/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA6 - Genèric

15904118/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA6 - Genèric

15904119/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA6 - Genèric

15904120/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA6 - Genèric

15904121/ECONOMIA LABORAL
    RA6 - Genèric

15904122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA6 - Genèric

15904123/DRET COMPARAT
    RA6 - Genèric

15904124/DRETS REALS
    RA6 - Genèric

15904125/DRET FINANCER
    RA6 - Genèric

15904126/DRET DE FAMÍLIA
    RA6 - Genèric

15904127/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA6 - Genèric

15904128/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA6 - Genèric

15904129/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA6 - Genèric

15904130/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA6 - Genèric

15904131/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA6 - Genèric

15904132/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA6 - Genèric

15904133/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS