2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
6
9
1
4
0
0
1
CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
1
6
9
1
4
0
0
2
DRET ROMÀ
1
6
9
1
4
0
0
4
HABILITATS DEL JURISTA
1
6
9
1
4
0
0
5
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
1
6
9
1
4
0
0
6
MATEMÀTIQUES I
1
6
9
1
4
0
0
7
HISTÒRIA DEL DRET
1
6
9
1
4
0
0
8
CIÈNCIA POLÍTICA
1
6
9
1
4
0
0
9
COMPTABILITAT FINANCERA
1
6
9
1
4
0
1
1
TEORIA DEL DRET
1
6
9
1
4
0
1
2
MATEMÀTIQUES II
1
6
9
1
4
0
1
3
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
1
6
9
1
4
1
0
1
DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
1
6
9
1
4
1
4
1
FONAMENTS DE MÀRQUETING
1
6
9
1
4
0
1
4
ESTADÍSTICA I
1
6
9
1
4
0
1
5
INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
1
6
9
1
4
0
1
6
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
1
6
9
1
4
0
1
7
INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
1
6
9
1
4
0
1
8
PART GENERAL DEL DRET CIVIL
1
6
9
1
4
0
1
9
PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
1
6
9
1
4
1
0
2
FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
1
6
9
1
4
1
0
3
MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
1
6
9
1
4
1
0
4
ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
1
6
9
1
4
1
0
5
ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
1
6
9
1
4
1
0
6
DRETS FONAMENTALS
1
6
9
1
4
1
0
7
ESTADÍSTICA II
1
6
9
1
4
0
2
0
INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
1
6
9
1
4
1
0
8
CIUTADANIA
1
6
9
1
4
1
0
9
COMPORTAMENT ORGANITZATIU
1
6
9
1
4
1
1
0
COMPTABILITAT DE GESTIÓ
1
6
9
1
4
1
1
1
DIRECCIÓ D'OPERACIONS
1
6
9
1
4
1
1
2
GESTIÓ DE LA QUALITAT
1
6
9
1
4
1
1
3
MICROECONOMIA
1
6
9
1
4
1
1
4
DRET PENAL. PART GENERAL
1
6
9
1
4
1
1
5
L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
1
6
9
1
4
1
1
6
DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
1
6
9
1
4
1
1
7
DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
1
6
9
1
4
1
1
8
DRET COMPARAT
1
6
9
1
4
1
1
9
DRET DE FAMÍLIA
1
6
9
1
4
1
2
0
DRET FINANCER
1
6
9
1
4
1
2
1
DRETS REALS
1
6
9
1
4
1
2
2
DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
1
6
9
1
4
1
2
3
DRET PROCESSAL CIVIL
1
6
9
1
4
1
2
4
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
1
6
9
1
4
1
2
5
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
1
6
9
1
4
1
2
6
DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
1
6
9
1
4
1
2
7
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
1
6
9
1
4
1
2
8
MACROECONOMIA
1
6
9
1
4
1
2
9
SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
1
6
9
1
4
1
3
0
TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
ADE-A1Entendre els principis bàsics de funcionament de l’economia en l’àmbit microeconòmic i
macroeconòmic per a la gestió d’empreses.
RA1Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914002/DRET ROMÀ
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914108/CIUTADANIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914113/MICROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914118/DRET COMPARAT
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914120/DRET FINANCER
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914121/DRETS REALS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914128/MACROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA2Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914002/DRET ROMÀ
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914108/CIUTADANIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914113/MICROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914118/DRET COMPARAT
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914120/DRET FINANCER
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914121/DRETS REALS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914128/MACROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA3Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914002/DRET ROMÀ
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914108/CIUTADANIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914113/MICROECONOMIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914118/DRET COMPARAT
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914120/DRET FINANCER
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914121/DRETS REALS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914128/MACROECONOMIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA4Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914002/DRET ROMÀ
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914108/CIUTADANIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914113/MICROECONOMIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914118/DRET COMPARAT
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914120/DRET FINANCER
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914121/DRETS REALS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914128/MACROECONOMIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA5Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914002/DRET ROMÀ
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914108/CIUTADANIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914113/MICROECONOMIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914118/DRET COMPARAT
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914120/DRET FINANCER
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914121/DRETS REALS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914128/MACROECONOMIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA6Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914002/DRET ROMÀ
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914108/CIUTADANIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914113/MICROECONOMIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914118/DRET COMPARAT
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914120/DRET FINANCER
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914121/DRETS REALS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914128/MACROECONOMIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA7Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914002/DRET ROMÀ
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914108/CIUTADANIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914113/MICROECONOMIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914118/DRET COMPARAT
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914120/DRET FINANCER
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914121/DRETS REALS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914128/MACROECONOMIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA8Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914002/DRET ROMÀ
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914108/CIUTADANIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914113/MICROECONOMIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914118/DRET COMPARAT
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914120/DRET FINANCER
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914121/DRETS REALS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914128/MACROECONOMIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA9Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914002/DRET ROMÀ
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914108/CIUTADANIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914113/MICROECONOMIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914118/DRET COMPARAT
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914120/DRET FINANCER
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914121/DRETS REALS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914128/MACROECONOMIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA10Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914002/DRET ROMÀ
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914108/CIUTADANIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914113/MICROECONOMIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914118/DRET COMPARAT
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914120/DRET FINANCER
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914121/DRETS REALS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914128/MACROECONOMIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA11Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914002/DRET ROMÀ
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914108/CIUTADANIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914113/MICROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914118/DRET COMPARAT
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914120/DRET FINANCER
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914121/DRETS REALS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914128/MACROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA12Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914002/DRET ROMÀ
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914108/CIUTADANIA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914113/MICROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914118/DRET COMPARAT
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914120/DRET FINANCER
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914121/DRETS REALS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914128/MACROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productors en diferents estructures de mercat.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA13Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914002/DRET ROMÀ
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914108/CIUTADANIA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914113/MICROECONOMIA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914118/DRET COMPARAT
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914120/DRET FINANCER
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914121/DRETS REALS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914128/MACROECONOMIA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA14Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914002/DRET ROMÀ
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914108/CIUTADANIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914113/MICROECONOMIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914118/DRET COMPARAT
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914120/DRET FINANCER
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914121/DRETS REALS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914128/MACROECONOMIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA15Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914002/DRET ROMÀ
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914108/CIUTADANIA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914113/MICROECONOMIA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914118/DRET COMPARAT
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914120/DRET FINANCER
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914121/DRETS REALS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914128/MACROECONOMIA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA16Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914002/DRET ROMÀ
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914108/CIUTADANIA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914113/MICROECONOMIA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914118/DRET COMPARAT
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914120/DRET FINANCER
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914121/DRETS REALS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914128/MACROECONOMIA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA17Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914002/DRET ROMÀ
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914108/CIUTADANIA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914113/MICROECONOMIA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914118/DRET COMPARAT
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914120/DRET FINANCER
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914121/DRETS REALS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914128/MACROECONOMIA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA18Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914002/DRET ROMÀ
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914108/CIUTADANIA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914113/MICROECONOMIA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914118/DRET COMPARAT
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914120/DRET FINANCER
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914121/DRETS REALS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914128/MACROECONOMIA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA19Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914002/DRET ROMÀ
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914108/CIUTADANIA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914113/MICROECONOMIA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914118/DRET COMPARAT
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914120/DRET FINANCER
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914121/DRETS REALS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914128/MACROECONOMIA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA20Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914002/DRET ROMÀ
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914108/CIUTADANIA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914113/MICROECONOMIA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914118/DRET COMPARAT
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914120/DRET FINANCER
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914121/DRETS REALS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914128/MACROECONOMIA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA21Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914002/DRET ROMÀ
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914108/CIUTADANIA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914113/MICROECONOMIA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914118/DRET COMPARAT
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914120/DRET FINANCER
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914121/DRETS REALS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914128/MACROECONOMIA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA22Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914002/DRET ROMÀ
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914108/CIUTADANIA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914113/MICROECONOMIA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914118/DRET COMPARAT
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914120/DRET FINANCER
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914121/DRETS REALS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914128/MACROECONOMIA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA23Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914002/DRET ROMÀ
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914108/CIUTADANIA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914113/MICROECONOMIA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914118/DRET COMPARAT
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914120/DRET FINANCER
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914121/DRETS REALS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914128/MACROECONOMIA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
ADE-A2Ser capaç de buscar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter
financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
RA1Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914002/DRET ROMÀ
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914108/CIUTADANIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914113/MICROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914118/DRET COMPARAT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914120/DRET FINANCER
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914121/DRETS REALS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914128/MACROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA2Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914002/DRET ROMÀ
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914108/CIUTADANIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914113/MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914118/DRET COMPARAT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914120/DRET FINANCER
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914121/DRETS REALS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914128/MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA3Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914002/DRET ROMÀ
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914108/CIUTADANIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914113/MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914118/DRET COMPARAT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914120/DRET FINANCER
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914121/DRETS REALS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914128/MACROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA4Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914002/DRET ROMÀ
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914108/CIUTADANIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914113/MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914118/DRET COMPARAT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914120/DRET FINANCER
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914121/DRETS REALS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914128/MACROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA5Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914002/DRET ROMÀ
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914108/CIUTADANIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914113/MICROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914118/DRET COMPARAT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914120/DRET FINANCER
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914121/DRETS REALS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914128/MACROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA6Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914002/DRET ROMÀ
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914108/CIUTADANIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914113/MICROECONOMIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914118/DRET COMPARAT
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914120/DRET FINANCER
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914121/DRETS REALS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914128/MACROECONOMIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA7Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914002/DRET ROMÀ
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914108/CIUTADANIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914113/MICROECONOMIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914118/DRET COMPARAT
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914120/DRET FINANCER
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914121/DRETS REALS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914128/MACROECONOMIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA8Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914002/DRET ROMÀ
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914108/CIUTADANIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914113/MICROECONOMIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914118/DRET COMPARAT
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914120/DRET FINANCER
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914121/DRETS REALS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914128/MACROECONOMIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA9Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914002/DRET ROMÀ
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914108/CIUTADANIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914113/MICROECONOMIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914118/DRET COMPARAT
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914120/DRET FINANCER
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914121/DRETS REALS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914128/MACROECONOMIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA10Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914002/DRET ROMÀ
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914108/CIUTADANIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914113/MICROECONOMIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914118/DRET COMPARAT
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914120/DRET FINANCER
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914121/DRETS REALS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914128/MACROECONOMIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA11Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914002/DRET ROMÀ
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914108/CIUTADANIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914113/MICROECONOMIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914118/DRET COMPARAT
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914120/DRET FINANCER
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914121/DRETS REALS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914128/MACROECONOMIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA12Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914002/DRET ROMÀ
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914108/CIUTADANIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914113/MICROECONOMIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914118/DRET COMPARAT
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914120/DRET FINANCER
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914121/DRETS REALS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914128/MACROECONOMIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA13Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914002/DRET ROMÀ
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914108/CIUTADANIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914113/MICROECONOMIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914118/DRET COMPARAT
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914120/DRET FINANCER
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914121/DRETS REALS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914128/MACROECONOMIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA14Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914002/DRET ROMÀ
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914108/CIUTADANIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914113/MICROECONOMIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914118/DRET COMPARAT
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914120/DRET FINANCER
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914121/DRETS REALS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914128/MACROECONOMIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA15Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914002/DRET ROMÀ
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914108/CIUTADANIA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914113/MICROECONOMIA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914118/DRET COMPARAT
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914120/DRET FINANCER
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914121/DRETS REALS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914128/MACROECONOMIA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA16Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914002/DRET ROMÀ
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914108/CIUTADANIA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914113/MICROECONOMIA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914118/DRET COMPARAT
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914120/DRET FINANCER
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914121/DRETS REALS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914128/MACROECONOMIA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA17Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914002/DRET ROMÀ
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914108/CIUTADANIA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914113/MICROECONOMIA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914118/DRET COMPARAT
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914120/DRET FINANCER
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914121/DRETS REALS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914128/MACROECONOMIA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA18Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914002/DRET ROMÀ
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914108/CIUTADANIA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914113/MICROECONOMIA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914118/DRET COMPARAT
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914120/DRET FINANCER
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914121/DRETS REALS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914128/MACROECONOMIA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA19Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914002/DRET ROMÀ
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914108/CIUTADANIA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914113/MICROECONOMIA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914118/DRET COMPARAT
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914120/DRET FINANCER
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914121/DRETS REALS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914128/MACROECONOMIA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA20Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914002/DRET ROMÀ
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914108/CIUTADANIA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914113/MICROECONOMIA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914118/DRET COMPARAT
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914120/DRET FINANCER
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914121/DRETS REALS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914128/MACROECONOMIA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA21Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914002/DRET ROMÀ
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914108/CIUTADANIA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914113/MICROECONOMIA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914118/DRET COMPARAT
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914120/DRET FINANCER
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914121/DRETS REALS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914128/MACROECONOMIA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA22Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914002/DRET ROMÀ
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914108/CIUTADANIA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914113/MICROECONOMIA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914118/DRET COMPARAT
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914120/DRET FINANCER
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914121/DRETS REALS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914128/MACROECONOMIA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA23Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914002/DRET ROMÀ
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914108/CIUTADANIA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914113/MICROECONOMIA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914118/DRET COMPARAT
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914120/DRET FINANCER
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914121/DRETS REALS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914128/MACROECONOMIA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA24Coneix els fonaments de la valoració financera.
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914002/DRET ROMÀ
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914108/CIUTADANIA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914113/MICROECONOMIA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914118/DRET COMPARAT
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914120/DRET FINANCER
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914121/DRETS REALS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914128/MACROECONOMIA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA25Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914002/DRET ROMÀ
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914108/CIUTADANIA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914113/MICROECONOMIA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914118/DRET COMPARAT
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914120/DRET FINANCER
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914121/DRETS REALS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914128/MACROECONOMIA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA26Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914002/DRET ROMÀ
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914108/CIUTADANIA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914113/MICROECONOMIA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914118/DRET COMPARAT
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914120/DRET FINANCER
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914121/DRETS REALS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914128/MACROECONOMIA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA27Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914002/DRET ROMÀ
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914108/CIUTADANIA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914113/MICROECONOMIA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914118/DRET COMPARAT
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914120/DRET FINANCER
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914121/DRETS REALS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914128/MACROECONOMIA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA28Resol sense errors els problemes que se li plantegen.
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914002/DRET ROMÀ
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914108/CIUTADANIA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914113/MICROECONOMIA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914118/DRET COMPARAT
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914120/DRET FINANCER
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914121/DRETS REALS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914128/MACROECONOMIA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA29Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914002/DRET ROMÀ
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914108/CIUTADANIA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914113/MICROECONOMIA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914118/DRET COMPARAT
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914120/DRET FINANCER
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914121/DRETS REALS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914128/MACROECONOMIA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA30Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914002/DRET ROMÀ
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914108/CIUTADANIA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914113/MICROECONOMIA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914118/DRET COMPARAT
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914120/DRET FINANCER
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914121/DRETS REALS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914128/MACROECONOMIA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA31Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914002/DRET ROMÀ
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914108/CIUTADANIA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914113/MICROECONOMIA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914118/DRET COMPARAT
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914120/DRET FINANCER
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914121/DRETS REALS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914128/MACROECONOMIA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA32Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914002/DRET ROMÀ
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914108/CIUTADANIA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914113/MICROECONOMIA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914118/DRET COMPARAT
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914120/DRET FINANCER
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914121/DRETS REALS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914128/MACROECONOMIA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA33Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914002/DRET ROMÀ
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914108/CIUTADANIA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914113/MICROECONOMIA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914118/DRET COMPARAT
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914120/DRET FINANCER
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914121/DRETS REALS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914128/MACROECONOMIA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA34Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914002/DRET ROMÀ
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914108/CIUTADANIA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914113/MICROECONOMIA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914118/DRET COMPARAT
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914120/DRET FINANCER
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914121/DRETS REALS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914128/MACROECONOMIA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA35Entén el valor de la informació en l'empresa.
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914002/DRET ROMÀ
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914108/CIUTADANIA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914113/MICROECONOMIA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914118/DRET COMPARAT
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914120/DRET FINANCER
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914121/DRETS REALS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914128/MACROECONOMIA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA36Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914002/DRET ROMÀ
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914108/CIUTADANIA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914113/MICROECONOMIA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914118/DRET COMPARAT
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914120/DRET FINANCER
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914121/DRETS REALS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914128/MACROECONOMIA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA37Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914002/DRET ROMÀ
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914108/CIUTADANIA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914113/MICROECONOMIA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914118/DRET COMPARAT
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914120/DRET FINANCER
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914121/DRETS REALS
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914128/MACROECONOMIA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA38Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914002/DRET ROMÀ
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914108/CIUTADANIA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914113/MICROECONOMIA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914118/DRET COMPARAT
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914120/DRET FINANCER
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914121/DRETS REALS
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914128/MACROECONOMIA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA39Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914002/DRET ROMÀ
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914108/CIUTADANIA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914113/MICROECONOMIA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914118/DRET COMPARAT
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914120/DRET FINANCER
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914121/DRETS REALS
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914128/MACROECONOMIA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA40Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914002/DRET ROMÀ
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914108/CIUTADANIA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914113/MICROECONOMIA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914118/DRET COMPARAT
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914120/DRET FINANCER
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914121/DRETS REALS
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914128/MACROECONOMIA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA41Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914002/DRET ROMÀ
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914108/CIUTADANIA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914113/MICROECONOMIA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914118/DRET COMPARAT
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914120/DRET FINANCER
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914121/DRETS REALS
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914128/MACROECONOMIA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA42Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914002/DRET ROMÀ
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914108/CIUTADANIA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914113/MICROECONOMIA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914118/DRET COMPARAT
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914120/DRET FINANCER
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914121/DRETS REALS
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914128/MACROECONOMIA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA43Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914002/DRET ROMÀ
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914108/CIUTADANIA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914113/MICROECONOMIA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914118/DRET COMPARAT
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914120/DRET FINANCER
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914121/DRETS REALS
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914128/MACROECONOMIA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA44Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914002/DRET ROMÀ
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914108/CIUTADANIA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914113/MICROECONOMIA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914118/DRET COMPARAT
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914120/DRET FINANCER
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914121/DRETS REALS
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914128/MACROECONOMIA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA45Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914002/DRET ROMÀ
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914108/CIUTADANIA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914113/MICROECONOMIA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914118/DRET COMPARAT
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914120/DRET FINANCER
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914121/DRETS REALS
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914128/MACROECONOMIA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA46Sap dissenyar una investigació de mercats
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914002/DRET ROMÀ
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914108/CIUTADANIA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914113/MICROECONOMIA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914118/DRET COMPARAT
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914120/DRET FINANCER
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914121/DRETS REALS
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914128/MACROECONOMIA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA47Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914002/DRET ROMÀ
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914108/CIUTADANIA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914113/MICROECONOMIA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914118/DRET COMPARAT
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914120/DRET FINANCER
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914121/DRETS REALS
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914128/MACROECONOMIA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA48Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914002/DRET ROMÀ
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914108/CIUTADANIA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914113/MICROECONOMIA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914118/DRET COMPARAT
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914120/DRET FINANCER
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914121/DRETS REALS
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914128/MACROECONOMIA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA49Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914002/DRET ROMÀ
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914108/CIUTADANIA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914113/MICROECONOMIA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914118/DRET COMPARAT
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914120/DRET FINANCER
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914121/DRETS REALS
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914128/MACROECONOMIA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA50Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914002/DRET ROMÀ
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914108/CIUTADANIA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914113/MICROECONOMIA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914118/DRET COMPARAT
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914120/DRET FINANCER
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914121/DRETS REALS
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914128/MACROECONOMIA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA51Descriu i valora actius financers de renda fixa.
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914002/DRET ROMÀ
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914108/CIUTADANIA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914113/MICROECONOMIA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914118/DRET COMPARAT
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914120/DRET FINANCER
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914121/DRETS REALS
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914128/MACROECONOMIA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA52Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914002/DRET ROMÀ
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914108/CIUTADANIA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914113/MICROECONOMIA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914118/DRET COMPARAT
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914120/DRET FINANCER
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914121/DRETS REALS
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914128/MACROECONOMIA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA53Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914002/DRET ROMÀ
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914108/CIUTADANIA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914113/MICROECONOMIA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914118/DRET COMPARAT
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914120/DRET FINANCER
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914121/DRETS REALS
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914128/MACROECONOMIA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA54Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914002/DRET ROMÀ
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914108/CIUTADANIA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914113/MICROECONOMIA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914118/DRET COMPARAT
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914120/DRET FINANCER
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914121/DRETS REALS
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914127/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914128/MACROECONOMIA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914129/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16914130/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
 RA55Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914001/CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914002/DRET ROMÀ
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914004/HABILITATS DEL JURISTA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914005/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914006/MATEMÀTIQUES I
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914007/HISTÒRIA DEL DRET
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914008/CIÈNCIA POLÍTICA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914009/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914011/TEORIA DEL DRET
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914012/MATEMÀTIQUES II
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914013/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914101/DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914141/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914014/ESTADÍSTICA I
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914015/INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914016/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914017/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914018/PART GENERAL DEL DRET CIVIL
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914019/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914102/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914103/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914104/ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914105/ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914106/DRETS FONAMENTALS
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914107/ESTADÍSTICA II
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914020/INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914108/CIUTADANIA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914109/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914110/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914111/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914112/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914113/MICROECONOMIA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914114/DRET PENAL. PART GENERAL
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914115/L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914116/DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914117/DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914118/DRET COMPARAT
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914119/DRET DE FAMÍLIA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914120/DRET FINANCER
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914121/DRETS REALS
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914122/DRET MERCANTIL: L'EMPRESARI I LA SEVA ACTIVITAT EN EL MERCAT. L'EMPRESARI SOCIAL
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914123/DRET PROCESSAL CIVIL
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914124/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914125/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16914126/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ