2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret Ambiental (2006)
 Assignatures
  MEMÒRIA
DADES IDENTIFICATIVES 2006_07
Assignatura MEMÒRIA Codi 155081126
Ensenyament
Dret Ambiental (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
9 Obligatòria Segon Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Public
Coordinador/a
PIGRAU SOLE, ANTONI
Adreça electrònica antoni.pigrau@urv.cat
alfonso.gonzalez@urv.cat
Professors/es
PIGRAU SOLE, ANTONI
GONZALEZ BONDIA, ALFONSO
Web
Descripció general Consisteix en un treball d’investigació realitzat individualment per cada alumne amb la supervisió d’un professor. Té com a objectiu la introducció en la recerca jurídica i la capacitació per elaborar articles científics en el camp del dret ambiental. La memòria es defensa en un acte públic davant d’una comissió formada per tres professors universitaris o especialistes en la matèria.