2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret Ambiental (2006)
 Assignatures
  TREBALL DE FI DE MÀSTER
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE MÀSTER Codi 155081126
Ensenyament
Dret Ambiental (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
9 Obligatòria Segon Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
PIGRAU SOLÉ, ANTONIO
Adreça electrònica julia.gifra@urv.cat
Professors/es
GIFRA DURALL, JULIA
Web
Descripció general Consisteix en un treball d’investigació realitzat individualment per cada alumne amb la supervisió d’un professor. Té com a objectiu la introducció en la recerca jurídica i la capacitació per elaborar articles científics en el camp del dret ambiental. La memòria es defensa en un acte públic davant d’una comissió formada per tres professors universitaris o especialistes en la matèria.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent