2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret Ambiental (2006)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
155081112 CLINICA JURIDICA AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 10.5
155081107 DRET AMBIENTAL COMPARAT Únic anual
Obligatòria 4.5
155081106 DRET COMUNITARI AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 4.5
155081102 DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT Únic anual
Obligatòria 4.5
155081108 ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT Únic anual
Obligatòria 4.5
155081101 FONAMENTS DEL DRET PUBLIC AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 4.5
155081104 INTERVENCIO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 4.5
155081111 INTRODUCCIO A LES CIENCIES AMBIENTALS Únic anual
Obligatòria 4.5
155081109 INTRODUCCIO AL DRET AMBIENTAL SECTORIAL Únic anual
Obligatòria 4.5
155081105 INTRODUCCIO AL MEDI AMBIENT Únic anual
Obligatòria 4.5
155081110 LA RESPONSABILITAT PER DANYS AMBIENTALS Únic anual
Obligatòria 4.5
155081103 REGIM JURIDIC DE L'ORDENACIO DEL TERRITORI I DRET URBANISTIC Únic anual
Obligatòria 4.5
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
155081123 ANALISI I GESTIO DEL CONFLICTE AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 3
155081114 DRET D'AIGUES Únic anual
Obligatòria 4.5
155081116 DRET DE L'ENERGIA Únic anual
Obligatòria 4.5
155081115 DRET DE LA CONTAMINACIO Únic anual
Obligatòria 3
155081117 DRET DELS RESIDUS Únic anual
Obligatòria 3
155081120 DRET PENAL AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 4.5
155081118 FISCALITAT AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 3
155081113 GESTIO DE LA QUALITAT AMBIENTAL I RESPONSABILITAT CORPORATIVA DE L'EMPRESA Únic anual
Obligatòria 4.5
155081121 INTRODUCCIO A LA TECNOLOGIA AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 4.5
155081127 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIO JURIDICA Únic anual
Obligatòria 3
155081124 PRACTIQUES I Únic anual
Obligatòria 4.5
155081125 PRACTIQUES II Únic anual
Obligatòria 4.5
155081119 PROTECCIO DEL MEDI NATURAL Únic anual
Obligatòria 3
155081122 SEMINARIS Únic anual
Obligatòria 4.5
155081128 TECNIQUES D'INVESTIGACIO Únic anual
Obligatòria 3
155081126 TREBALL DE FI DE MASTER Únic anual
Obligatòria 9
155081129 TREBALL DE FI DE MASTER Únic anual
Obligatòria 12