2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret Ambiental (2006)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
155081102 DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT Primer
Obligatòria 4.5
155081101 FONAMENTS DEL DRET PÚBLIC AMBIENTAL Primer
Obligatòria 4.5
155081104 INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Primer
Obligatòria 4.5
155081103 RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC Primer
Obligatòria 4.5
155081107 DRET AMBIENTAL COMPARAT Segon
Obligatòria 4.5
155081106 DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA Segon
Obligatòria 4.5
155081108 ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT Segon
Obligatòria 4.5
155081109 INTRODUCCIÓ AL DRET AMBIENTAL SECTORIAL Segon
Obligatòria 4.5
155081110 LA RESPONSABILITAT PER DANYS AMBIENTALS Segon
Obligatòria 4.5
155081112 CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 10.5
155081111 INTRODUCCIÓ A LES CIÈNCIES AMBIENTALS Únic anual
Obligatòria 4.5
155081105 INTRODUCCIÓ AL MEDI AMBIENT Únic anual
Obligatòria 4.5
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
155081120 DRET PENAL AMBIENTAL Segon
Obligatòria 4.5
155081123 ANÀLISI I GESTIÓ DEL CONFLICTE AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 3
155081114 DRET D'AIGÜES Únic anual
Obligatòria 4.5
155081116 DRET DE L'ENERGIA Únic anual
Obligatòria 4.5
155081115 DRET DE LA CONTAMINACIÓ Únic anual
Obligatòria 3
155081117 DRET DELS RESIDUS Únic anual
Obligatòria 3
155081118 FISCALITAT AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 3
155081113 GESTIÓ DE LA QUALITAT AMBIENTAL I RESPONSABILITAT CORPORATIVA A L'EMPRESA Únic anual
Obligatòria 4.5
155081121 INTRODUCCIÓ A LA TECNOLOGIA AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 4.5
155081127 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ JURÍDICA Únic anual
Obligatòria 3
155081124 PRÀCTIQUES I Únic anual
Obligatòria 4.5
155081125 PRÀCTIQUES II Únic anual
Obligatòria 4.5
155081119 PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL Únic anual
Obligatòria 3
155081122 SEMINARIS Únic anual
Obligatòria 4.5
155081128 TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ Únic anual
Obligatòria 3
155081126 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 9
155081129 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
155081201 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Optativa 3