2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
URV- CIUTADANA (Grau)
 Assignatures
  PRINCIPIS D'ECONOMIA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4 Coneix els principals indicadors i problemàtiques macroeconòmiques
 A15 Coneix la ciència econòmica, els conceptes i les qüestions fonamentals de les quals s’ocupa
Comprèn la importància de l’empresa des del punt de vista dels costos i rendiments i diferencia algunes de les actuacions de les empreses
 A16 Aplica indicadors micro i macroeconòmics
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge