2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
URV- CIUTADANA (Grau)
 Assignatures
  PRINCIPIS D'ECONOMIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
A15
A16
En aquestes classes els alumnes resoldran a la pissarra alguns dels exercicis proposats prèviament i que els alumnes hauran de portar ja resolts per grups. 20%
Treballs
A15
A16
Treball que realitza l'alumne. Han de fer un treball en grup sobre un dels dos temes proposats, amb la finalitat d'aprofundir una mica més en algun dels problemes macroeconòmics presents en la nostra economia. 10%
Presentacions / exposicions
A15
A16
Exposició oral per part dels alumnes del treball (prèvia presentació escrita). Es tracta de fer una breu presentació del més destacat del treball elaborat prèviament en grup sobre un dels dos temes proposats. 10%
Proves objectives de tipus test
A4
A15
A16
Preguntes sobre la matèria vista en classe. 40%
Proves pràctiques
A15
A16
Exercicis semblants als fets a classe. 10%
Proves de desenvolupament
A15
A16
Pregunta de raonament i interpretació de resultats. 10%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els estudiants de diplomatura poden assistir perfectament a les classes de grau i participar a l'avaluació continuada.

Pel que fa a l'avaluació de la segona convocatòria, hi haurà un examen general de tota la matèria (que típicament inclou preguntes de tipus test i proves pràctiques i de desenvolupament).