2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 

Serveis centre

Consergeria
Secretaria
Oficina de Suport al Deganat
Servei de Biblioteca
Centre de Documentació Europea
BACU del centre
Borsa de treball
Programes de mobilitat d'estudiants
Aula d’Informàtica
Sala d’Estudi
Copisteria
Bar-cafeteria