2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economy and Business
A A 
 
 

Borsa de treball

QUÈ ÉS LA BORSA DE TREBALL?

La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Rovira i Virgili gestiona, des dels seus inicis, una Borsa de Treball pròpia. Això ens permet tenir una política específica d’orientació i d’inserció laboral, amb un equip responsable per dur-la a terme. La FCEE promou des de fa temps una inserció laboral continuada durant el curs, tant pels estudiants com pels seus diplomats i llicenciats, sent el centre de la URV que més estudiants aconsegueix inserir a les diferents empreses i administracions.

UNA BORSA DE TREBALL PELS ESTUDIANTS...

L’activitat de la Borsa de Treball per a estudiants està regulada pel Reial Decret 1845/1994, de 9 de setembre, sobre programes de cooperació educativa, i per la normativa específica de la URV al respecte. Està dirigida als estudiants que durant el curs acadèmic volen accedir a un lloc de treball, fent pràctiques mitjançant els convenis de col·laboració.

Aquests convenis signats entre les empreses i la Universitat impulsen el contacte amb el món del treball durant els estudis. Els nostres alumnes poden treballar a mitja jornada i dedicar la resta del dia a l’estudi. També s’ofereix als estudiants la possibilitat d’accedir a un lloc de treball mitjançant un conveni de cooperació durant el període de vacances d’estiu, del juny a l'agost; dins d'aquesta modalitat d'estiu, les pràctiques poden fer-se a jornada completa.

Requisits dels alumnes per accedir-hi:

Els alumnes han de tenir, com a mínim, el 50% dels crèdits acadèmics aprovats de l'ensenyament que estiguin cursant.

Tipus de pràctiques:

Els alumnes poden triar entre dues modalitats de pràctiques:

Pràctiques curriculars:

Pràctiques no curriculars:

Duració del conveni:

La duració del conveni no pot excedir el 50% del temps íntegre que constitueix el curs acadèmic. L’alumne realitza un màxim de 4 hores diàries, excepte en els convenis d’estiu que poden ser de 8 hores; la resta de la jornada la dedica a l’estudi i aprenentatge. En el cas de les pràctiques no curriculars, el conveni preveu que les empreses aportin una quantia en concepte de borsa d’ajut a l’estudi.

Funcionament:

Els alumnes introdueixen el seu currículum, les seves dades i les seves preferències a la pàgina web de la FCEE (http://www.fcee.urv.cat ) - enllaços d'interés - Borsa de Treball. A partir d’aquesta informació, rebran les ofertes d’ocupació que realitzen les empreses i que s’adeqüin al seu perfil.

Quan els alumnes comuniquen el seu interès per una determinada oferta, l’empresa tindrà accés al seu currículum i s’hi posarà en contacte.

Un cop establert un acord entre l’empresa i l’estudiant i notificat a la Facultat, els alumnes hauran de passar a recollir per la FCEE el corresponent Conveni de Cooperació Educativa.

Avantatges per a les empreses:

La signatura del conveni de col·laboració no suposa l’establiment de cap tipus de relació laboral entre l’empresa i l’alumne. L’empresa s’estalvia les quotes a la Seguretat Social, ja que l’assegurança escolar cobreix l’alumne per qualsevol tipus d’accident laboral. Un cop finalitzat el període del conveni, l’empresa pot prolongar la seva vinculació amb l’alumne mitjançant un contracte laboral a través de la Borsa de Treball de la FCEE.

... I UNA BORSA DE TREBALL PER DIPLOMATS I LLICENCIATS DE LA FCEE

La FCEE promou la inserció al món laboral dels llicenciats i diplomats mitjançant la Borsa de Treball. En aquests casos les empreses estableixen contractes laborals amb els nostres titulats.

Requisits:

Estar en possessió de la titulació corresponent expedida en la pròpia FCEE de la URV.

Funcionament:

Els titulats introdueixen el seu currículum, les seves dades i les seves preferències a la pàgina web de la FCEE (http://www.fcee.urv.cat), a l’apartat Borsa de Treball. A partir d’aquesta informació, rebran les ofertes d’ocupació que realitzen les empreses i que s’adeqüin al seu perfil.

Quan els titulats comuniquen el seu interès per una determinada oferta, l’empresa tindrà accés al seu currículum i s’hi posarà en contacte.

És recomanable actualitzar periòdicament el currículum i les dades a la Borsa de Treball per tal d’adequar les ofertes que s’adrecen als diferents perfils i preferències.

EMPRESES I INSTITUCIONS QUE COL.LABOREN HABITUALMENT, ENTRE D'ALTRES, AMB LA BORSA DE TREBALL I L'ASSIGNATURA DE PRÀCTIQUES EMPRESARIALS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS:

Activa Mutua 2008 Reus, Activa Mutua 2008 Tarragona, Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de Torredembarra, Arola Aduanas y Consignaciones SL, Assemsa Consultors SL, Autoritat Portuària, Autolica, Banasegur Tarraco SL Reus, Banasegur Tarraco SL Tarragona, Barna Management Consulting, Basell Poliolefinas Ibérica SL, BASF Española SA, Bayer Materialscience SL, Blau Consultors Serveis Professionals, SL, Boada & Duch Auditors, Caja de Ahorros del Mediterraneo, Caixa Tarragona, Cambra de Comerç de Reus, Campdepadrós Gestoria SLP Montblanc, Camdepadrós Gestoria SLP Tarragona, Carlos Castilla Ingenieros SA, , Celanese Chemicals Iberica SL, Cidem, Clariant Ibérica producción SA, Clatovall Associats SL; Comercial Valira SA, Constanza Costa Daurada, SL,  De la Guardia Grup D,  Deutche Bank, Diputació de Tarragona SAM, Emyer 2002 SA, Gatell Enginyers SL, Gestoria l'Unió SA, Georisc SLP, GINSA, AIE, Grup AG Betta SL, Grupo Danone, Hospital de Sant Joan de Reus SAM, Ibercaja, Ingram Micro SL, Iniciatives Tecnològiques en Internet SL, Inversiones Jurídicas Mediterraneo, Joaquín Oliva SA, José Luis Climent Merelo, Josep Domingo Ribé, Ke Net SCP, Kutxa Caja Guipúzcoa San Sebastián, La Morella Nuts SA, Laboratori Isbo SL Salou, Laboratori Isbo SL Valls, Lex Advocats, Llar Conca de Barberà ICASS (DASC), Manpower team ETT SAU, Mestre Economistes SLP, Mutua General de Seguros, Paño Fruits SL, Pedrola Ginesta SL, Pont Soft SL, Port Aventura SA, Promociones Blaumar SA, Eambla Gestió SL, Randstad Empleo ETT SA, REDESSA, Repsol Petroleo SA, Repsol Química, Repsol IPF, Reus Vitalitat, Rexam Beverage Can, SAGIAIC SL, Schütz Ibérica SL, SECOT Delegació Tarragona, Solà Domingo SA, Solfranc Tecnologies SL, SMS Arena, Serveis de Recursos Econòmics URV,  TQ Tecnol SA, Turisme i Serveis Immobiliaris.