2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Formal Mentoring Program
1st Cycle
1st & 2nd Cycle
Masters