2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Administració i Direcció d'Empreses (2002)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16041001 INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT Primer
Troncal 6
16041012 MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS I Primer
Troncal 6
16041014 MICROECONOMIA I Primer
Troncal 6
16041004 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES Primer
Troncal 6
16041002 COMPTABILITAT FINANCERA Segon
Troncal 6
16041006 ECONOMIA MUNDIAL Segon
Troncal 6
16041008 ESTADÍSTICA I Segon
Troncal 6
16041010 MACROECONOMIA I Segon
Troncal 6
16041013 MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS II Segon
Troncal 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16041009 ESTADÍSTICA II Primer
Troncal 6
16041104 INTRODUCCIÓ AL MÀRQUETING Primer
Obligatòria 6
16041101 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES Primer
Obligatòria 6
16041015 MICROECONOMIA II Primer
Troncal 6
16041103 OPTIMITZACIÓ MATEMÀTICA Primer
Obligatòria 6
16041102 ANÀLISI DE LES OPERACIONS FINANCERES Segon
Obligatòria 6
16041106 ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS Segon
Obligatòria 6
16041105 DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ Segon
Obligatòria 6
16041007 ECONOMIA ESPANYOLA Segon
Troncal 6
16041011 MACROECONOMIA II Segon
Troncal 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16042107 DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS Primer
Obligatòria 6
16042024 ECONOMETRIA I Primer
Troncal 6
16042022 FONAMENTS DE MERCATS FINANCERS Primer
Troncal 6
16042018 MÀRQUETING ESTRATÈGIC Primer
Troncal 6
16042020 DIRECCIÓ D'OPERACIONS Segon
Troncal 6
16042019 DIRECCIÓ DE MÀRQUETING Segon
Troncal 6
16042023 DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT Segon
Troncal 6
16042025 ECONOMETRIA II Segon
Troncal 6
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16042016 COMPTABILITAT DE COSTOS Primer
Troncal 6
16042021 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA Primer
Troncal 6
16042109 TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Primer
Obligatòria 6
16042017 AUDITORIA COMPTABLE Segon
Troncal 6
16042108 FISCALITAT DE L'EMPRESA Segon
Obligatòria 6
16042110 POLÍTICA INDUSTRIAL Segon
Obligatòria 6
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16042241 DRET BANCARI I BORSARI Primer
Optativa 6
16042233 ECONOMIA CATALANA Primer
Optativa 6
16042235 ECONOMIA I NOVES TECNOLOGIES Primer
Optativa 6
16042234 ECONOMIA INTERNACIONAL I INTEGRACIÓ ECONÒMICA Primer
Optativa 6
16042226 INSTRUMENTS FINANCERS Primer
Optativa 6
16042218 INVESTIGACIÓ DE MERCATS Primer
Optativa 6
16042227 PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA Primer
Optativa 6
16042245 PRÀCTIQUES EMPRESARIALS I Primer
Segon
Optativa 6
16042246 PRÀCTIQUES EMPRESARIALS II Primer
Segon
Optativa 6
16041213 SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA Primer
Optativa 6
16042214 CONSOLIDACIÓ DELS ESTATS FINANCERS Segon
Optativa 6
16042221 CREACIÓ D'EMPRESES Segon
Optativa 6
16041206 DISSENY ORGANITZATIU Segon
Optativa 6
16042247 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS INTERNACIONALS I Segon
Optativa 6
16042248 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS INTERNACIONALS II Segon
Optativa 6
16042220 GESTIÓ DE LA QUALITAT Segon
Optativa 6
16042238 GESTIÓ DEL RISC EN OPERACIONS FINANCERES Segon
Optativa 6
16042217 MÀRQUETING DE SERVEIS Segon
Optativa 6
16042225 MERCATS FINANCERS Segon
Optativa 6
16042216 SISTEMES COMPTABLES INFORMATITZATS Segon
Optativa 6