2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Administració i Direcció d'Empreses (2002)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16042024 ECONOMETRIA I Primer
Troncal 6
16042020 DIRECCIÓ D'OPERACIONS Segon
Troncal 6
16042023 DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT Segon
Troncal 6
16042025 ECONOMETRIA II Segon
Troncal 6
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16042016 COMPTABILITAT DE COSTOS Primer
Troncal 6
16042021 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA Primer
Troncal 6
16042109 TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Primer
Obligatòria 6
16042017 AUDITORIA COMPTABLE Segon
Troncal 6
16042108 FISCALITAT DE L'EMPRESA Segon
Obligatòria 6
16042110 POLÍTICA INDUSTRIAL Segon
Obligatòria 6
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16042241 DRET BANCARI I BORSARI Primer
Optativa 6
16042235 ECONOMIA I NOVES TECNOLOGIES Primer
Optativa 6
16042234 ECONOMIA INTERNACIONAL I INTEGRACIÓ ECONÒMICA Primer
Optativa 6
16042226 INSTRUMENTS FINANCERS Primer
Optativa 6
16042218 INVESTIGACIÓ DE MERCATS Primer
Optativa 6
16042227 PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA Primer
Optativa 6
16042214 CONSOLIDACIÓ DELS ESTATS FINANCERS Segon
Optativa 6
16042221 CREACIÓ D'EMPRESES Segon
Optativa 6
16042238 GESTIÓ DEL RISC EN OPERACIONS FINANCERES Segon
Optativa 6
16042217 MÀRQUETING DE SERVEIS Segon
Optativa 6
16042225 MERCATS FINANCERS Segon
Optativa 6