2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Administració i Direcció d'Empreses (2002)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16042021 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 1Q
Troncal 6
16042110 POLÍTICA INDUSTRIAL 2Q
Obligatòria 6
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16042234 ECONOMIA INTERNACIONAL I INTEGRACIÓ ECONÒMICA 1Q
Optativa 6
16042226 INSTRUMENTS FINANCERS 1Q
Optativa 6
16042218 INVESTIGACIÓ DE MERCATS 1Q
Optativa 6
16042221 CREACIÓ D'EMPRESES 2Q
Optativa 6
16042238 GESTIÓ DEL RISC EN OPERACIONS FINANCERES 2Q
Optativa 6