2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
 Competences


Type A Code Competences Specific
Type B Code Competences Transversal
Type C Code Competences Nuclear