2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
DADES IDENTIFICATIVES 2006_07
Assignatura PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA Codi 11161007
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Tercer Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Psicologia
Coordinador/a
FERRE ROMEU, MARIA DEL PILAR
Adreça electrònica mariadelpilar.ferre@urv.cat
Professors/es
FERRE ROMEU, MARIA DEL PILAR
Web
Informació rellevant Que els alumnes coneguin quina ha estat l'evolució de l'estudi científic de la memòria, des de finals del segle XIX fins l'actualitat. Que coneguin els coneixements més rellevants sobre la memòria humana que s'han acumulat des del segle passat, tant pel que fa al seu funcionament com a la seva funció. Que coneguin els principals marcs teòrics des dels que s'ha estudiat la memòria. Que es familiaritzin amb els diferents procediments que s'han desenvolupat per estudiar la memòria humana. Que s'exercitin en l'ús d'aquests procediments. Que els alumnes desenvolupin una actitut crítica respecte les dades i les propostes teòriques pròpies de la Psicologia de la Memòria.