2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
   Continguts
Tema Subtema
Tema 1- Concepte de memòria, marcs teòrics i metodologia d'estudi de la memòria
1) Concepte de memòria.
2) Marcs teòrics: inicis de l'estudi científic de la memòria.
3) Marcs teòrics: la psicologia de la memòria durant els segles XX i XXI.
4) L'estudi experimental de la memòria.
Tema 2- Memòria de curta durada: La distinció entre memòria a curt i llarg termini. Postures teòriques. 1) Concepte de memòria a curt termini i formes d'estudiar-la.
2) Evidències de l'existència de la memòria a curt termini.
3) El model modal.
4) Els problemes del model modal.
Tema 3- Memòria operativa o de treball 1) Concepte de memòria operativa i formes d'estudiar-la.
2) Components de la memòria operativa.
3) Funcions de la memòria operativa.
Tema 4- Memòria de llarga durada: l'adquisició de la informació 1) Concepte de memòria a llarg termini i formes d'adquirir la informació
2) Efecte del tipus d'informació en l'adquisició
3) Efecte de la quantitat i distribució de la pràctica
4) Efecte del tipus de pràctica
5) El paper de l'atenció i la conciència
Tema 5- Memòria de llarga durada: la recuperació de la informació 1) Aspectes introductoris: formes de recuperar la informació
2) Proves explícites de recuperació
3) Semblança entre les claus d'adquisició i de recuperació
4) Mode de recuperació
5) Metamemòria i experiència conscient durant la recuperació
Tema 6- Sistemes, processos i classificacions a la memòria de llarga durada 1) Criteris per definir un sistema de memòria
2) Distinció entre memòria declarativa i procedimental o no declarativa
3) Distinció entre memòria episòdica i semàntica
4) Darrera classificació dels sistemes de memòria
Tema 7- Memòria quotidiana 1) Estudi de la memòria quotidiana
2) Memòria i emoció
3) Memòria autobiogràfica
4) Memòria de testimonis presencials
5) Memòria per les accions
Tema 8- Les fallades de la memòria: l'oblit i les distorsions 1) Tipus de fallades de memòria
2) L'oblit
3) Les distorsions de la memòria
Tema 9-Alteracions de la memòria 1) Caracterització de les alteracions de la memòria
2) La síndrome amnèsica
3) Demències: la demència tipus Alzheimer
4) Alteracions de la memòria a la vellesa